PIETER SPRINGER VERLAAT BOXTELSE GEMEENTERAAD

’Het liefst was ik burgemeester geworden’

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Pieter Springer neemt afscheid van Boxtelse gemeenteraad. Wim van Erp (rechts) is hem opgevolgd als lijsttrekker van het CDA. (Archieffoto Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Na zestien jaar raadslidmaatschap verlaat CDA’er Pieter Springer de Boxtelse gemeentepolitiek. Tweemaal was hij lijsttrekker tijdens de verkiezingen en de laatste acht jaar voorzitter van de gemeenteraadsfractie. Deze maand is hij 60 geworden. ,,Een mooi moment om het stokje over te dragen.”

Hij was nog maar twintig jaar toen hij in zijn geboorteplaats Marken de voorzittershamer opnam van de plaatselijke Anti-Revolutionairen (AR), een van de drie partijen die in 1980 opging in het CDA. ,,Een tijd waarin de tegenstelling met de enige andere partij op het eiland, de CHU, nog hevig was. Het was water en vuur tussen die twee”, grinnikt Springer als hij terugdenkt aan zijn eerste kennismaking met de politiek.

In 1973 kwam hij met zijn gezin naar Boxtel, waar hij een job kreeg bij het toenmalige Organon Teknika, later bioMérieux. Tijd om politiek te bedrijven was er aanvankelijk niet. ,,Daarvoor eiste mijn nieuwe baan me te veel op; bovendien was ik ook actief in de ondernemingsraad. Wel werd ik al snel lid van de kerkenraad en later ook van het overkoepelende schoolbestuur Sint-Petrus, dat diverse katholieke scholen bestuurde. Maar toen ik gevraagd werd om voorzitter te worden, stak de bisschop daar een stokje voor: een protestantse voorzitter van een katholiek schoolbestuur, dat was ondenkbaar.”

Daarop kreeg Springer van een bekende het advies om in de politiek te gaan. ,,Even later vroeg wijlen Lou van Vlerken of ik op de kandidatenlijst van het CDA wilde staan. Dat was in 1989; een jaar later volgde ik Toon van der Sloot op als voorzitter van het afdelingsbestuur.”

GEEN WETHOUDER
Springer geeft aan dat de landelijke politiek hem altijd meer heeft getrokken dan het lokale bestuur. ,,Maar als je niet academisch geschoold bent, maak je weinig kans in Den Haag. Toch heb ik mijn mondje wel geroerd. Met name toen Ruud Lubbers besloot af te zien van de bouw van twee onderzeeërs voor Taiwan uit angst voor Chinese represailles. Later heb ik als campagneleider tijdens de Brabantse statenverkiezingen voor Pieter van Geel de nodige contacten opgedaan met landelijke CDA-coryfeeën en die zijn me altijd goed van pas gekomen.”

Dat in het najaar van 2005 twee leden uit de CDA-fractie stapten, vindt Springer nog altijd jammer. ,,Het was mijn bedoeling om halverwege de huidige raadsperiode het fractievoorzitterschap over te dragen aan Wim van der Zanden. Maar hij had geen geduld en is met steun van de werkgeversvereniging een eigen partij gestart. Toch vind ik niet dat ik heb gefaald. Wim en Willy wilden een coup plegen om mij te vervangen. Dat is hen niet gelukt. Het was op een moment dat er sprake was dat er een gekozen burgemeester zou komen. Als dat wetsvoorstel er door zou zijn gekomen, had ik me zeker kandidaat gesteld tegenover Jan van Homelen, de toenmalige burgemeester van Boxtel. Daarover had ik ook afspraken gemaakt met Van der Zanden. Maar zover is het nooit gekomen; het wetsvoorstel heeft het nooit gehaald. Wel spijtig, want dat ambt heb ik altijd geambieerd.”

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Oktober 1990: Pieter Springer neemt de voorzittershamer van het lokale CDA-bestuur over van Toon van der Sloot. (Archieffoto Brabants Centrum).

Om via een wethouderschap burgemeester te worden, was ook niet weggelegd voor Springer. ,,Toen ik beschikbaar was, wilde Ricky van de Aker niet weg. En later, na de gemeentelijke herindeling, was Toon van Breugel uit Liempde de gedoodverfde kandidaat.”

Op de vraag of daarmee zijn politieke leven op een teleurstelling is uitgelopen, antwoordt Springer ontkennend. ,,Nee hoor, als Waterman heb ik de neiging niet om te kijken maar de blik vooruit te richten. Wel heb ik als raadslid en als fractievoorzitter het gevoel een bijdrage te hebben kunnen leveren aan het openbaar bestuur, onder meer door meer openheid te brengen.”

De laatste jaren wordt in de gemeenteraad op een meer duidelijke en directere manier politiek bedreven en dat bevalt Springer wel. ,,De onderlinge verhoudingen zijn eigenlijk best goed in de gemeenteraad. In die zestien jaar dat ik er deel van uit heb mogen maken, heb ik een behoorlijk relativeringsvermogen opgebouwd. Ik voel met geen ’nuttige idioot’ die nodig is om de trein te laten rijden, een dwarsligger dus. Een gemeente besturen moet je samen doen, dat kun je niet alleen.”

WSD GROEP
De tijd was rijp om het leiderschap in zijn partij over te dragen, beseft Springer. ,,Er staan goede jonge mensen klaar die onder leiding van ervaren politici als Wim van Erp, Betsie van der Sloot en Jo Custers het gedachtegoed van het CDA Boxtel-Liempde de komende jaren prima kunnen uitdragen. Voor mij breekt een andere tijd aan met een andere missie. Vorig jaar was ik veertig jaar als bestuurder actief in het maatschappelijk leven. Altijd heeft mijn vrouw Lydia me daar alle vrijheid, steun en tijd voor gegeven. Vaak moest zij daar dingen voor laten en zich opofferen. Dat deed ze omdat dit werk voor mij een missie en levenstaak was. Nu kan ik eindelijk meer aandacht aan haar, onze kinderen en kleinkinderen gaan besteden. Ook komt tijd vrij voor tuinieren, studeren en andere hobby’s.”

Toch zal het merendeel van de tijd van de scheidende CDA’er opgaan aan zijn dagelijks werk. ,,Sinds anderhalf jaar ben ik bij WSD Groep belast met de directievoering van de divisie Reïntegratie & Detachering en het bedrijf WSD InWerk. We staan voor de grote veranderingen in de reïntegratiemarkt en aan de vooravond van een grote ombuigingsoperatie waarin we 20 procent moeten bezuinigen. Ik heb gezegd tot mijn 67e door te willen gaan en zit vol energie.”

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: In september 1992 schoof Pieter Springer in zaal Marktzicht aan tafel voor een politiek debat waaraan ook de huidige Europees president Herman Van Rompuy (rechts) deelnam. (Archieffoto Brabants Centrum).
25 februari 2010

Print deze pagina

Terug