’FLINKE OVERLAST IN ENKELE FLATS’

SP wil snel aanpak overlast Hoogheem

Bijna de helft van de bewoners vindt dat er veel overlast is in de Boxtelse hoogbouwwijk Hoogheem. Vandalisme, geluidsoverlast, criminaliteit en drugsoverlast zijn zaken waaraan snel iets gedaan moet worden. Dat zegt de SP naar aanleiding van een enquête die de hulpdienst van de partij onder bewoners van Hoogheem heeft gehouden. Aan de ondervraging werd meegedaan door 133 flatbewoners, een respons van circa 27 procent.

De leefbaarheid in Hoogheem wordt door de bewoners gewaardeerd met het cijfer 6,4. Volgens de SP is er grote tevredenheid over de aanwezigheid van algemene voorzieningen (97 procent) en worden speelplekken met een dikke voldoende beoordeeld. 57 procent van de ondervraagden vindt de verkeersveiligheid rond Hoogheem goed, het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten door Woonstichting Sint-Joseph is volgens 80 procent van de bewoners voldoende.

Met betrekking tot de overlast is er volgens Willem van Meurs van de SP ’een opmerkelijk verschil’ tussen enerzijds de flats 1, 2, 6 en 7 en de middelste flats 3, 4 en 5. ,,In de eerstgenoemde flats, ook wel ouderenflats genoemd, wordt de minste overlast ervaren, in de andere flats meldt 60 procent van de ondervraagden last te hebben van overlast”, aldus Van Meurs. ,,Veel bewoners vinden dat de buurtmeester meer tegen overlast op moet treden. Een aantal bewoners van deze flats zegt dat de eenzijdige bewonerssamenstelling de oorzaak is van de problemen en overlast.”

PLAN VAN AANPAK
Het enquêterapport wordt binnenkort overhandigd worden aan de wijkwethouder, Woonstichting Sint-Joseph en de Huurdersvereniging Hoogheem. In een brief zal de SP-raadsfractie aan alle betrokkenen vragen om een plan van aanpak te maken waarmee de overlast beteugeld kan worden.

Ook vindt de SP dat het toewijzingsbeleid voor de flats 3, 4 en 5 gewijzigd moet worden, zodat de bewonerssamenstelling verandert. Ook wil de SP dat Sint-Joseph maatregelen neemt op het gebied van huurprijzen. Uit de enquête blijkt dat de huur van een Hoogheemflat vaak even duur is als die van een eengezinswoning.
18 februari 2010

Print deze pagina

Terug