AANLEG ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE VAN START

Boxtel koppelt Sparrenrijk aan natuurgebied Kampina

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Voorzitter Marco Meihuizen van de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel assisteerde vorig jaar maart bij de jaarlijkse boomfeestdag. Hij hielp mee bij de aanleg van een ecologische verbindingszone tussen Sparrenrijk en Kampina. (Archieffoto Gerard Schalkx).

DOOR MARC CLEUTJENS

Het wordt een van Ger van den Oetelaars laatste klusjes: het startsein geven voor de aanleg van een ecologische verbindingszone tussen Sparrenrijk en Kampina. De wethouder die na de verkiezingen van 3 maart afscheid neemt van de Boxtelse politiek, heeft zich vele jaren ingezet voor de koppeling van de twee natuurgebieden. Aan de Esschebaan wordt dinsdag 23 februari het startsein gegeven.

Tijdens de laatste Boomfeestdag, in maart vorig jaar, werd nabij de Esschebaan al een aanzet gegeven voor de aanleg van de ecologische verbindingszone. Scholieren van de Molenwijkschool en de Angelaschool plantten met gemeentebestuurders en vrijwilligers van de Werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel bomen en struiken aan de Renbaan. De komende maanden gaat er veel meer gebeuren in het gebied dat doorsneden wordt door de Kleine Aa.

Niet zonder trots meldde wethouder Van den Oetelaar eind vorig jaar dat Boxtel van de provincie Noord-Brabant een bedrag van bijna 1,4 miljoen euro krijgt voor de aanleg van de verbinding tussen Sparrenrijk en Kampina. ,,Het grootste subsidiebedrag dat we de afgelopen twaalf jaar op eigen kracht hebben weten te verwerven”, aldus Van den Oetelaar eind november in Brabants Centrum.

De plannen voor de ecologische verbindingszone bestaan al sinds 1994. Toen werd voor het eerst gesproken over het aaneenrijgen van Sparrenrijk met Venrode, Zegenrode en Zegenwerp in het oosten en Kampina in het westen. De gemeente wil sinds die tijd een natuurlijke passage aanleggen waarvan diersoorten als de das, de grauwe klauwier en talrijke vlindersoorten kunnen profiteren.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het dal van de Kleine Aa is enkele jaren geleden tijdens een gezamenlijk project van ZLTO en Natuurmonumenten omgevormd tot een natuurrijk gebied waar paarden vrij grazen. (Foto: Marc Cleutjens)

HEEL LASTIG
Waar de aanleg van natte verbindingszones in Noord-Brabant doorgaans tamelijk eenvoudig plaatsvindt, is het volgens Van den Oetelaar heel lastig om droge verbindingszones aan te leggen. De wethouder noemt het project tussen Sparrenrijk en Kampina een voorbeeld voor veel andere gemeenten waar soortgelijke plannen nog in de kinderschoenen staan. De totale kosten worden geraamd op ongeveer 1,5 miljoen euro; de gemeenteraad stelde eerder als 130.000 euro beschikbaar. De overige middelen worden verkregen via subsidies en stimuleringsregelingen.

De voorbereiding voor de aanleg van de ecologische verbindingszone tussen Sparrenrijk en Kampina is al enige tijd bezig. Naast het planten van bomen en struiken op Boomfeestdag, heeft de gemeente verschillende percelen aangekocht. Dat gebeurde veelal in samenwerking met Waterschap De Dommel, dat meewerkt aan het project. Ook particulieren kunnen meedoen. Via het zogeheten ’stimuleringskader groen-blauwe diensten’ kunnen ze met overheidssteun percelen herinrichten en beplanten.

Burgemeester Frank van Beers geeft dinsdag 23 februari met wethouder Van den Oetelaar het startsein voor de aanleg van de ecologische verbindingszone. Dat zal gebeuren op een perceel aan de Esschebaan, waar een mobiel grand café wordt opgetrokken en beide bestuurders een openingstoespraak zullen houden.

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De Kleine Aa vormt de spil in de ecologische verbindingszone tussen Sparrenrijk en Kampina. (Foto: Marc Cleutjens)
18 februari 2010

Print deze pagina

Terug