DOEK VALT VOOR LIEMPDS PLAN

Onvoldoende water voor Antselse molen

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: De initiatiefnemers van de Antselse watermolen bestuderen in maart 2009 een plankaart nabij de Groote Waterloop aan de Meulekensweg. Beoogd molenaar Driek Termeer wordt geflankeerd door Mario Janssen (links) en Sef Philips. (Foto: Gerard Schalkx).

Een molenaar had de Stichting Liempde Watermolens in de persoon van Driek Termeer al gevonden voor de Antselse watermolen. Vorig jaar maart presenteerde de stichting onder voorzitterschap van Sef Philips met veel enthousiasme haar plannen om in de Groote Waterloop nabij de Meulekensweg in Liempde een runmolen te herbouwen. Nu blijkt het plan onhaalbaar omdat er te weinig wateraanvoer is...

Sinds maart vorig jaar heeft de stichting met Waterschap De Dommel en de gemeente Boxtel hard gewerkt om de Antselse watermolen nieuw leven in te blazen. De watermolen heeft ooit gelegen aan de Groote Waterloop. Uit een verkennend onderzoek is gebleken dat het bouwen van de watermolen onhaalbaar is. ,,Tijdens verdere studie werd geconstateerd dat de beschikbare hoeveelheid water te klein is en in de toekomst zal zijn om de molen te kunnen realiseren”, stelde een zegsman van de gemeente Boxtel deze week.

In 2008 is er eerst een verkennend onderzoek gedaan. Dat is voorgelegd aan een stuurgroep, die ontdekte dat naast financiële problemen vooral de benodigde hoeveelheid water en de benodigde vervalhoogte onzekere factoren waren. ,,Daarom is een hydrologische quickscan uitgevoerd”, stelt de zegsman. ,,De uitkomsten daarvan gaven aan dat een molen gerealiseerd zou kunnen worden. De opstuwing zou wel een grote vernatting van aanliggende landbouwpercelen veroorzaken en bleef dus een punt van zorg.”

De stuurgroep heeft vorige maand besloten een voorlopig inrichtingsplan te maken. ,,De onderzoeken zijn nu afgerond en de uitkomst is niet positief”, zegt de woordvoerder. ,,Er is te weinig water om de molen te laten draaien en dat zal in de toekomst nog minder worden. Er is ook nog een variant bekeken met een grotere wateraanvoer, door aanvoer van water uit de Dommel. Helaas blijkt ook dit alternatief, om hydrologische redenen, niet mogelijk. ,,Die conclusie is voor alle betrokkenen teleurstellend.”

WEGGEGOOID GELD?
De uitgevoerde onderzoeken zijn volgens de initiatiefnemers geen weggegooid geld. ,,Het uitgevoerde archeologisch onderzoek leverde een waardevolle bijdrage aan de cultuurhistorische kennis over de streek. Het flora- en faunaonderzoek, de terreinverkenning en het hydrologisch onderzoek zijn van belang voor de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Groote Waterloop en de realisatie van natte natuurparel De Scheeken.” Ter herinnering aan het project zal volgens de gemeente Boxtel op het informatiebord ter plekke informatie over het project en het gebied worden geplaatst.

Met het sneuvelen van de Antselse watermolen lijkt de kans op een terugkeer van een watermolen in het Liempdse Dommeldal verkeken. Eerder bleek het om uiteenlopende redenen niet mogelijk om een watermolen te herbouwen op Kasteren, waar eeuwenlang een watermolen in bedrijf was.
4 februari 2010

Print deze pagina

Terug