COMBINATIE95 ZIT ACHTER LUDIEKE ACTIE

Mysterieuze borden bekennen kleur

© 2010- Brabants Centrum

OP DE FOTO: xxx

DOOR COMBINATIE95

Heeft u ze al gezien? De non en vrouw met de boerka; de oude man met de baby; Hanne en Jas of de zakenvrouw en de boer met tussen hen in een peuter? Mysterieuze borden met Loesje-achtige teksten die ’s nachts verschijnen en ook plotseling weer verdwijnen op diverse plekken in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde. Menigeen heeft zich al afgevraagd wat of wie hierachter zit. Was het een Nieuwjaarsstunt? Een carnavalsactie of toch een politieke actie? We laten het antwoord nog even in het midden.

Steeds zijn het combinaties van figuren met een boodschap. De overeenkomst tussen de borden is steeds ’samen’. Neem de non en de vrouw met de boerka, geplaatst in het weekend vóór Kerstmis op de Dommel bij de Zwaanse Brug. Met de (kerst)gedachte: vrede tussen verschillende culturen, samen verder ongeacht ieders afkomst. De tekst bij dit bord luidt: ’Wat schuilt hier achter?’ Een nadenkertje en opwarmertje voor onze actie.

Net voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente verscheen de man met de baby op de vijver achter het gemeentehuis. De tekst luidt: ’Samen is Oud met Nieuw’. Oftewel ouderen hebben een verantwoordelijkheid naar jongeren, maar ook andersom. Dus jong en oud, samen verder.

De reuzen Jas en Hanne hangen in de lindes voor het oude raadhuis in Liempde. Hier hebben ze het ondertussen prima naar hun zin. Ze zijn daarom niet verhuisd naar de vijver bij het gemeentehuis, waar nu alle andere figuren zijn verzameld. De manier waarop Jas wat vrijpostig met Hanne is gaan vrijen, zit veel Liempdenaren niet lekker. Boxtel moet serieus rekening houden met de gevoeligheden en belangen in zijn kernen. De tekst ’Spreken is zilver, zwijgen is fout’ geeft aan dat het niet goed is mensen de mond te snoeren. Eerst even echt luisteren wat de ander wil. Iedereen moet zijn eigen zegje kunnen doen. Dan komen Hanne en Jas samen verder.

Het vierde bord verscheen het derde weekend van januari in Lennisheuvel. Een zakenvrouw geeft een boer de hand met onder hen een peuter. Om aan te geven dat er een gezond evenwicht moet zijn tussen buitengebied en industrie. Ook al zijn de belangen soms tegengesteld, uiteindelijk zijn we allemaal beter af met een duurzaam beleid. Wij willen voor volgende generaties een gezonde toekomst garanderen. Samen duurzaam verder!

SAMEN VERDER
Het zal u ondertussen duidelijk zijn dat de borden een creatieve politieke actie zijn. Met een duidelijke boodschap: samen verder. En wie de Boxtelse politiek enigszins volgt, weet dat deze actie past bij Combinatie95. Binnen deze partij doet namelijk iedereen mee: jong en oud, man en vrouw, werkgever en werknemer, Boxtelaren, Liempdenaren en Lennisheuvelaren. Midden in de gemeenschap en vanuit de volste overtuiging dat we alleen samen verder komen.

Met deze ’gouden-kei-actie’ willen we laten zien dat politiek ook verrassend en ludiek kan zijn. Dat je met een creatieve aanpak tot onverwachte oplossingen komt en zodoende tegenstellingen kunt overbruggen. Dat geldt in verkiezingstijd, maar ook voor het zoeken naar een praktische oplossing voor bijvoorbeeld een parkeervoorziening. Niet de emotie van het moment laten domineren, maar samen creatief een praktische oplossing zoeken.

POLITIEK ANDERS DAN ANDERS
Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van nieuwsblad Brabants Centrum schrijven de politieke partijen die deelnemen aan de Boxtelse gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 een eigen serie artikelen. Zij zijn gevraagd zich te onthouden van politieke stokpaardjes en worden uitgedaagd zich op een andere manier te profileren dan doorgaans het geval is. Natuurlijk proberen de partijen zich de komende maanden op allerlei manieren in de schijnwerpers te plaatsen om de gunst van de kiezer te winnen. De artikelenreeks in Brabants Centrum biedt hen daartoe een extra mogelijkheid. Vandaag vraagt Combinatie95 zich af of politiek ook ludiek kan zijn. Volgende week de laatste aflevering; de Socialistische Partij (SP) levert dan een bijdrage over Boxtelse muziek.
4 februari 2010

Print deze pagina

Terug