UITZONDERING SOCIALE WONINGBOUW

Boxtelse nieuwbouw krijgt Woonkeur

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Donderdag 21 januari vond de verloting plaats van veertien koopappartementen aan de Baanderherenweg in Boxtel. Door de koopgarantregeling hadden vooral starters op de woningmarkt interesse in de appartementen die begin 2011 opgeleverd worden. De veertien woningen worden geraliseerd in de cascoflat die het verst van rotonde Den Tijber afligt. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Alle nieuwbouwwoningen die in de gemeente Boxtel gerealiseerd gaan worden, dienen voortaan te voldoen aan het Woonkeur. Dat betekent dat ze een onder meer inbraakwerend, sociaal veilig, toegankelijk en flexibel moeten zijn. In sommige situaties kan een uitzondering gemaakt worden: als het gaat om de bouw van goedkope woningen voor starters en senioren door Woonstichting Sint-Joseph.

De Boxtelse gemeenteraad stemde dinsdagavond unaniem in met de woonvisie die het college van B. en W. heeft opgesteld voor de komende vier jaren. Twee weken geleden, tijdens de raadscommissie Ruimtelijke Zaken, gaven de meeste fracties al aan niet gelukkig te zijn met de voorkeursbehandeling die wethouder Ger van den Oetelaar voor de plaatselijke corporaties, Sint-Joseph en Goed Wonen Liempde, in gedachten had. Alle nieuw te bouwen huizen zouden aan het Woonkeur moeten voldoen, maar die verplichting gold niet voor de twee woonstichtingen. De Boxtelse Seniorenraad gaf eerder al aan tegen deze uitzonderingspositie te zijn.

STRENGER
Met een amendement wilden de coalitiepartijen PvdA/GroenLinks, Combinatie95, CDA en SP de regelgeving aanscherpen door op te nemen dat bij bouwontwikkelingen het Woonkeur ’in principe’ een vereiste is. ,,Maar die toevoeging geeft projectontwikkelaars juist meer ruimte, terwijl ik juist proef dat u strenger wilt zijn dan ons college”, waarschuwde wethouder Van den Oetelaar.

Na een korte schorsing besloten de coalitiepartijen de toevoeging ’in principe’ weer te schrappen door een beperkte uitzondering voor het Woonkeur toe te staan in de sociale woningbouw. Met die aanpassing kon het college leven. Een amendement van de Democratische Partij Boxtel/Liempde en Boxtels Belang om de uitzonderingspositie van de corporaties te laten vervallen, sneuvelde.

Op initiatief van de coalitie werd ook besloten de gebieden Smaldersestraat, Roderweg/Hamsestraat en Oranjelaan in Liempde toe te voegen als toekomstige nieuwbouwlocaties. Ook in Lennisheuvel werd een uitbreidingslocatie toegevoegd: het gebied ten zuiden van het kerkdorp, tot aan de Heerenbeekloop.

Dankzij een motie van de PvdA/GroenLinks gaat het college van B. en W. proberen de stagnerende woningmarkt open te breken. Raadslid Hans Maassen ziet daartoe mogelijkheden met erfpacht. De stichtingskosten van een nieuwbouwwoning worden daardoor lager, omdat de eigenaar van de woning zijn bouwperceel niet koopt maar pacht.

De gemeenteraad stemde ook in met het coalitievoorstel om de criteria voor startersleningen aan te passen. Voortaan komen mensen hiervoor in aanmerking bij de aankoop van huizen tot 250.000 euro. Ook dient het college van B. en W. de mogelijkheden te onderzoeken om grondgebonden woningen met een bouwlaag voor senioren te bouwen.

RUIMTE VOOR SIR
In de woonvisie geeft de gemeente Boxtel ook meer ruimte voor collectief particulier opdrachtgeverschap (cpo). Een voorbeeld daarvan zijn de starterswoningen die momenteel in het plan Heideweg te Liempde worden gerealiseerd. Een goede zaak vindt de Stichting SIR-55, die luxe grondgebonden seniorenwoningen heeft gebouwd aan de Schijndelseweg en momenteel bezig is met de oplevering van de huizen in het project Oosterpoort. Door cpo verruimt Boxtel de mogelijkheden voor mensen om in eigen beheer een woning naar hun eigen wensen te bouwen. De opdrachtgever is dan zelf projectontwikkelaar.

SIR-bestuurslid Rikie van Amelsfort is blij. ,,SIR-55 is in feite ontstaan als cpo-project. In de nieuwe woonvisie is te lezen dat de gemeente Boxtel toekomst ziet in een derde SIR-project en dat leden van cpo’s voorrang krijgen bij woningtoewijzing in hun eigen project. Een goede zaak.”
28 januari 2010

Print deze pagina

Terug