TOCH ONDERZOEK NAAR GEMEENTEVIJVER

Ondergronds parkeren mag
geen geld kosten

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Blik op de Nivo-garage aan de Clarissenstraat vanuit de Sint-Petrustoren. De gemeente Boxtel wil het bedrijf het liefst elders huisvesten. De plek is opnieuw voorgedragen als locatie voor een parkeergarage. (Archieffoto Brabants Centrum).

DOOR HENK VAN WEERT

De kans dat in het centrum van Boxtel op afzienbare termijn een parkeerkelder wordt gebouwd, lijkt verkeken. De gemeenteraad besloot dinsdag 26 januari weliswaar opnieuw te onderzoeken of auto’s onder de vijver bij de raadzaal en de aangrenzende boomgaard kunnen worden geparkeerd, maar zo’n voorziening mag geen geld kosten. ,,Bovendien zal de provincie hier een stokje voor te steken. Een onzinnig onderzoek dus”, stelde raadsnestor Willie van de Langenberg van oppositiepartij DPBL.

Met steun van de VVD kwamen de coalitiepartijen PvdA/GroenLinks, Combinatie95 en SP op initiatief van het CDA met een amendement op het raadsvoorstel van B. en W. om af te zien van een parkeerkelder onder de pastorietuin en de Mgr. Bekkersstraat. Die zou de gemeente Boxtel uiteindelijk ruim 17 miljoen euro gaan kosten en zo’n uitgave is volgens het college onverantwoord, zeker in een economisch moeilijke tijd.

Twee weken geleden gaf verkeerswethouder Wim van Erp in de vergadering van de raadscommissie Ruimtelijke Zaken al aan dat wat hem betreft ondergronds parkeren niet heilig is. Ook diverse coalitiepartijen lieten zich in die bewoordingen uit. Desalniettemin besloot de gemeenteraad deze week tot een klein onderzoek naar de mogelijkheden van een parkeerkelder onder de gemeentevijver en de oude boomgaard achter het Hofje. Vooral omdat ondergronds parkeren voor een fraaier aanzien van het centrum zorgt.

Daarnaast moet de haalbaarheid onderzocht worden van alternatieve bovengrondse locaties. Als voorbeelden werden de Nivo-garage aan de Clarissenstraat en het doodlopende stukje Fellenoord bij het tankstation van Texaco genoemd.

In een eerder onderzoek werd al duidelijk dat parkeren onder de vijver en de boomgaard tussen de 4 en 8 miljoen euro gaat kosten. Dat plan lijkt daarom kansloos. In hun aangenomen amendement stellen de coalitie en de VVD immers dat het onacceptabel is als exploitatieverliezen van een toekomstige parkeergarage op de gemeentebegroting gaan drukken.

’OMMEZWAAI’
Ook Désíré van Laarhoven (Combinatie95) steunde het amendement dat CDA’er Jo Custers indiende. Opmerkelijk omdat zij in de commissievergadering nog aangaf op het verkeerde been te zijn gezet en ervan overtuigd was dat een andere parkeerkelder onder de vijver en de boomgaard, de zogeheten ’variant 3’ ook te duur zou uitpakken.

Toen Van Laarhoven door fractievoorzitter Van de Langenberg van de Democratische Partij Boxtel-Liempde werd aangesproken op haar ’ommezwaai’ erkende het Liempdse raadslid flink te twijfelen aan de haalbaarheid van variant 3. ,,Maar een quick scan om daarover duidelijkheid te krijgen, is acceptabel voor mijn partij”, aldus Van Laarhoven.

Eerder gaf ze al aan dat in een daags tevoren gehouden partijvergadering diverse creatieve oplossingen waren aangedragen om op maaiveld te parkeren. ,,Het lijkt met goed nog eens boven de kaart van Boxtel te hangen om alternatieve parkeerterreinen te bekijken”, sprak het raadslid van Combinatie95.

En daarmee komt Van Laarhoven op het spoor van de oppositiepartijen Boxtels Belang en DPBL, die nooit heil hebben gezien in een parkeergarage maar liever oplossingen zoeken op het maaiveld. Boxtels Belang heeft daarvoor vorig jaar al voorstellen gelanceerd in een eigen onderzoek en diende dinsdag samen met DPBL een amendement in om het onderzoek naar een parkeerkelder helemaal te schrappen en de pijlen alleen nog te richten op bovengronds parkeren. Dat wijzigingsvoorstel kreeg echter geen steun van de andere raadsfracties.

GEEN REFERENDUM
Hans Maassen (PvdA/GroenLinks) heeft het amendement van CDA ook niet van harte ondersteund en zei dat bovengronds voldoende alternatieven voorhanden zijn om nieuwe parkeerterreinen te realiseren. Bovendien dringt hij er op aan om de voorzieningen voor fietsers te bevorderen, zodat minder mensen met de auto naar het centrum komen.

Een door Maassen al eerder aangekondigd initiatiefvoorstel om een referendum te houden en de Boxtelse bevolking haar mening te laten geven over een parkeergarage, werd op het laatste moment van de agenda gehaald. Als gevolg van landelijke wetgeving kan de gemeente Boxtel helemaal geen referendum houden. ,,Een slechte zaak dat noch de voorzitter noch de griffie van de gemeenteraad of de ambtenaren hiervan op de hoogte waren. De referendumverordening stond vrijdagmiddag nog in de leeskamer van de raadzaal, maar blijkt al vijf jaar niet meer geldig. Erg frustrerend”, stelde fractievoorzitter Jos van Ooijen van PvdA/GroenLinks na afloop van de raadsvergadering.

Van Ooijen diende een motie in om een nieuwe referendumverordening op te stellen. Die werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Burgemeester Frank van Beers, die excuses maakte voor de procedurele fouten, gaf aan dat hij nog voor de zomervakantie met een voorstel voor zo’n verordening bij de gemeenteraad hoopt te komen.
28 januari 2010

Print deze pagina

Terug