HEEMSTICHTING KČK LIEMT NEEMT BEHEER OVER

Liempds geboorteklokje laat
weer van zich horen

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Ronald en Ima Bos luiden samen met hun zoontje Olaf het Liempdse geboorteklokje voor de twee weken geleden geboren Willem. Gerard Schalkx helpt een handje. (Foto: Peter de Koning).

Dag Liempdenaartje,
kleine guit.
Ze zullen buiten denken:
Wat is dat voor een geluid?

DOOR HENK VAN WEERT

Bovenstaande tekst is de eerste strofe van een gedichtje waarmee de twee weken oude Willem zondagochtend op de zolder van het voormalige raadhuis in Liempde werd ontvangen. Zijn ouders Ronald en Ima Bos en broertje Olaf lieten samen met klokkenluider Gerard Schalkx voor het eerst sinds jaren het geboorteklokje weer beieren.

De officiële opening van de heemkamer van Stichting Kčk Liemt werd zondag aangegrepen om een sinds de gemeentelijke herindeling in 1996 in onbruik geraakte traditie in ere te herstellen. Ouders kunnen voortaan op elke laatste zaterdag van de maand voor hun baby het geboorteklokje laten luiden.

,,Het draagt bij aan de sociale samenhang die in een kleine gemeenschap als Liempde nog zo sterk voelbaar is. Gelukkig zijn er mensen die kartrekker willen zijn om het wij-gevoel te blijven benadrukken”, sprak locoburgemeester Anton van Aert, die de plechtigheid bijwoonde.

Stichting Kék Liemt combineerde de introductie van het geboorteklokje met de presentatie van een fototentoonstelling in het raadhuis. Die werd verspreid over de dag door iets meer dan 150 mensen bezocht. Velen bleven ook gezellig met elkaar aan de tafels in de heemkamer met elkaar keuvelen en snuffelen in de fotobak.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: …GERARD SCHALKX… (Foto: Peter de Koning)

TOGA
Na te zijn verwelkomd door voorzitter Arnold van den Broek van de Liempdse heemkundestichting die afgelopen december 35 jaar bestond, presenteerde klokkenluider Schalkx zich in een speciaal ontworpen toga met baret. Hij ging in op de achtergronden van het geboorteklokje en refereerde daarbij aan het eeuwfeest van de plaatselijke fanfare Concordia in 1974. Daaruit zijn heel veel initiatieven voortgevloeid, onder meer de jaarlijkse druk bezochte Boeremčrt. ,,Maar ook de oprichting van de heemkundestichting en het gilde komen eruit voort bijvoorbeeld.”

Dat de jongste Liempdenaar is geboren in de buurtschap Hezelaar, is wel heel toevallig, constateerde Schalkx. ,,De fanfare werd in 1874 opgericht om de honderdste verjaardag van Cornelis van der Vleuten luister bij te zetten. En precies honderd jaar later trokken de muzikanten er opnieuw op uit om een honderdjarige te fęteren: Mieke van der Velden. En die woonde opmerkelijk genoeg ook aan de Hezelaarsestraat. Niet in jullie woning, maar toch vlakbij”, sprak klokkenluider Schalkx tot de familie Bos.

Nadat vader Ronald onder toeziend oog van zijn echtgenote de naam van Willem Bos in een speciaal geboorteboek had opgetekend, kreeg het gezin het touw in handen om het klokje op het dak van raadhuis te laten horen. Samen met Schalkx werd flink aan het touw getrokken, maar pas toen de ramen werd geopend kon iedereen het gebeier horen.

TRADITIE
De familie Bos vond zes jaar geleden aan de Hezelaarsestraat het huis van haar dromen, vertelde vader Ronald, afkomstig uit Eindhoven, na afloop van de plechtigheid. ,,Het is een goede zaak dat het geboorteklokje weer gaat klinken. Zo’n traditie spreekt ons wel aan en we hoefden dan ook niet lang na te denken toen we hiervoor werden benaderd.” Zijn echtgenote Ima, die in Den Dungen is geboren, knikte bevestigend. ,,In dit dorp lijkt het of de tijd heeft stil gestaan. We voelen ons hier erg thuis.”

Klokkenluider Schalkx benadrukte dat hij niet als enige het geboorteklokje zal gaan bedienen in de toekomst. ,,Het beheer is in handen van Kčk Liemt. Ik wil best meedraaien in een rooster, maar meer mensen zullen deze toga gaan dragen. Wel vind ik het leuk dat ik de eerste keer sinds lange tijd het klokje luiden. Toen ik vorig jaar hoorde dat de heemkundestichting de zolder in gebruik kreeg, heb ik voorgesteld het geboorteklokje weer te gaan gebruiken. Te meer omdat ik vorig jaar opa werd.” Het geboorteklokje, dat zondag in totaal voor vier borelingen werd geluid, werd in 1976 door toenmalig burgemeester Piet Smits geďntroduceerd en draagt het opschrift Ik laat me horen wanneer er een kindje is geboren.

Voortaan kan elke laatste zaterdag van de maand tussen 10.30 en 12.00 uur het geboorteklokje worden geluid. Belangstellenden kunnen zich daarvoor aanmelden via e-mail: info@kekliemt.nl.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Bezoekers van de nieuwe heemkamer van Stichting Kčk Liemt snuffelen in de dozen vol oude foto’s. (Foto: Peter de Koning).
28 januari 2010

Print deze pagina

Terug