ESSENT TEST MINITURBINES BIJ DE KLEINE AARDE

’Interesse in windenergie neemt toe’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Projectmanager Rick van Mensvoort (links) en woordvoerder Rik Hammer van Essent poseren bij de miniwindturbines op het terrein van milieueducatiecentrum De Kleine Aarde. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

,,De vijf miniwindturbines in het ecopark van De Kleine Aarde zijn nadrukkelijk niet bedoeld om mee te experimenteren, maar om ervaring op te doen met stroomopwekking door middel van kleine windkracht.” Projectmanager Rick van Mensvoort uit Liempde en woordvoerder Rik Hammer uit ’s-Hertogenbosch van energiemaatschappij Essent zijn blij dat de turbines een aantal jaren getest kunnen worden bij het Boxtelse milieueducatiecentrum. ,,Al valt het windaanbod tot dusverre wat tegen.”

Van Mensvoort en Hammer roeren in het eco-café van De Kleine Aarde met een tevreden blik in hun kopjes koffie. Ze zijn in hun nopjes over het feit dat de belangstelling voor windenergie én kleine miniwindturbines groeiende is.

Hammer: ,,De behoefte van mensen om meer te weten over deze apparaten neemt toe. Essent Wind, een onderdeel van de energiemaatschappij, wil met de miniturbines bij De Kleine Aarde vooral kennis en ervaring opdoen. Dat gebeurt door in een praktijktest de windrichting en –snelheid en de opbrengsten van de individuele windturbines te meten. Zo krijgen we inzicht in de wijze waarop de molens, gemeten over een periode van een aantal jaren, functioneren en daarnaast in het noodzakelijke onderhoud en eventuele storingen.”

De vijf kleine windmolens bij De Kleine Aarde zijn sinds september 2009 in gebruik, waarbij het gaat om verschillende modellen. Het maximale vermogen dat de turbines produceren varieert van 730 tot 2.400 Watt, terwijl ook de wieken van de windmolens verschillend zijn. De vijf apparaten vormen in feite een klein windparkje in de ecologisch verantwoorde omgeving op het terrein van De Kleine Aarde met daartussen als blikvanger een onvervalste ’pipowagen’.

Dit voertuig is ingericht als informatiepunt met binnenin de noodzakelijke meetapparatuur waarmee de windmolens aan het netwerk gekoppeld zijn. Van Mensvoort: ,,De masten van de turbines meten twaalf meter, wat hoger is dan het bestemmingsplan toestaat. Omdat het om een tijdelijk project gaat hebben we uiteindelijk via een vrijstellingsprocedure een bouwvergunning gekregen. Wat meespeelde is dat de gemeente Boxtel graag haar steun wilde geven aan het project omdat zij een taakstelling heeft in het kader van duurzaamheid; onder meer binnen het regionale samenwerkingsverband Duurzame Driehoek.”

WINDRIJK
Dat Essent uiteindelijk bij De Kleine Aarde uitkwam voor de plaatsing van de miniturbines is volgens Van Mensvoort niet zo vreemd. ,,Bij De Kleine Aarde worden duurzame technologieën getoond aan de mensen. Het mes snijdt dus aan twee kanten, zo kunnen we elkaar helpen. Behalve in Boxtel zijn we in gesprek met de gemeente Groningen om daar ook een praktijktest uit te voeren, maar dan in een windrijke omgeving. Bij De Kleine Aarde is dat veel minder het geval en spreken we van een binnenlandlocatie, een plek die door de ligging ver van de kust een milder windaanbod kent.”

De vijf modellen bij De Kleine Aarde bieden volgens de twee vertegenwoordigers van Essent een selectie uit de markt. Dit om een indruk te krijgen van wat er vandaag de dag mogelijk is. Hammer: ,,Er worden momenteel via internet vele tientallen verschillende miniturbines aangeboden door leveranciers uit de hele wereld, waaronder China. De praktijktest in Boxtel wordt echter alleen uitgevoerd met in Nederland commercieel verkrijgbare miniturbines, zonder dat er sprake is van een vergelijkend warenonderzoek.”

OPSTARTFASE
Van Mensvoort en Hammer benadrukken dat de techniek van de miniwindturbine zich nog in de opstartfase bevindt. ,,Tot dusverre valt het windaanbod bij De Kleine Aarde nog wat tegen en is de opbrengst bescheiden, maar dat heeft onder meer te maken met de aanwezigheid van bebouwing in de nabije omgeving en bomen”, zegt Van Mensvoort.

Hij vervolgt: ,,Feit is dat we pas echt een goed oordeel kunnen geven na een langere periode, waarin we een aantal jaren op rij te maken hebben gehad met de verschillende seizoenen. Dat heeft zeker invloed op het resultaat, maar nu zijn we pas een aantal maanden bezig en is het te vroeg voor een definitief oordeel. De locatie in Boxtel is in ieder geval geschikt voor het belangrijkste doel dat wij met de praktijktest nastreven, namelijk om ervaring op te doen met de plaatsing, de techniek, het onderhoud en de regelgeving rond de stroomopwekking door kleine windkracht.”

Grote turbines worden al tientallen jaren ingezet voor het opwekken van elektriciteit. Meestal zijn deze apparaten bij elkaar geplaatst in windparken langs een snelweg, aan de kust of in de buurt van bedrijventerreinen. De kleinere windmolens, zoals bij De Kleine Aarde, worden met name toegepast op of naast gebouwen. Van Mensvoort: ,,Met welke praktische zaken krijgen we in de loop van de tijd te maken bij de plaatsing van miniwindturbines? Die vraag staat centraal in het onderzoek van Essent en De Kleine Aarde.”

De turbines bij De Kleine Aarde hebben een horizontale hoofdas en bestaan uit een mast met daarop een gondel met wieken. Met de windmeetmast worden de windrichtingen en –snelheden vastgelegd. De klassieke windmolens zijn uitgegroeid tot toeristische trekpleisters, of dat ook gaat gelden voor de vijf kleine turbines in Boxtel moet nog afgewacht worden. Voorlopig zijn ze nog een tijd te bewonderen op het terrein van De Kleine Aarde. De proef duurt nog een aantal jaren, wat concreet betekent dat de turbines tot eind 2014 in gebruik blijven.
21 januari 2010

Print deze pagina

Terug