GROTE BEHOEFTE AAN MEDICIJNEN

Boxtel steunt missionaris Kees van der Sloot in Haïti

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Broeder Kees van der Sloot is als verpleegkundige werkzaam in Port-au-Prince. (Foto’s: familie Van der Sloot).

DOOR MARC CLEUTJENS

Kees van der Sloot (79) heeft de aardbeving in Haïti overleefd. De Boxtelse missionaris stond op het dag van het kleine klooster in Port-au-Prince toen de aarde begon te schudden en een groot deel van de hoofdstad veranderde in een rampgebied. Van der Sloot is ongedeerd en heeft zijn familie in Boxtel laten weten dat hij zijn werk voor de allerarmsten juist nu wil voortzetten.

Pas na enkele dagen slaagden familieleden in de Verenigde Staten en Canada erin contact te leggen met Van der Sloot, die als missionaris werkzaam is voor de orde van zuster Theresa. Via internet kregen ze te horen dat hij de aardbeving heeft overleefd en er zonder kleerscheuren het slechts licht beschadigde klooster heeft kunnen ontvluchten. ,,Ook de andere mensen die in het klooster verbleven waren ongedeerd”, vertelt Liempdenaar Toon van der Sloot, die optreedt als woordvoerder van de familie en een actie coördineert om geld in te zamelen voor zijn neef in Haïti.

De missionaris, die vorig jaar nog in Boxtel verbleef om een reünie van de familie Van der Sloot bij te wonen, heeft vanuit Port-au-Prince laten weten dat er in de stad een enorme behoefte aan medicijnen bestaat. ,,Daarvoor gaan we dus geld inzamelen en zorgen dat juist de allerarmste inwoners van de stad geholpen kunnen worden”, vertelt Toon van der Sloot. Zijn neef heeft zich in Haïti altijd bekommerd om de mensen die niets hebben. ,,Naast hulp aan kansarme jongeren beheerden de broeders van zuster Theresa in Port-au-Prince een soort hospice, waar ook de de allerarmsten ruimte was om waardig te sterven.”

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In gesprek met enkele bezoekers van de medische post.

CORRUPTIE
Op dit moment zoekt de familie Van der Sloot in Boxtel naar wegen om het geld voor de medicijnen op een goede manier in Haïti te krijgen. Het land staat bekend om zijn welig tierende corruptie en de aardbeving zal het land verder ontwricht hebben. ,,De orde van zuster Theresa heeft ook een vestiging in Miami en dat is al in de buurt van Haïti. De orde heeft hele goede contacten en kent de juiste wegen om aan medicijnen te komen waarmee Kees aan het werk kan”, zegt Toon van der Sloot.

Mensen die het werk van missionaris Kees van der Sloot willen ondersteunen, kunnen een geldbedrag overmaken op rekeningnummer 1336.65.941 ten name van A. van der Sloot onder vermelding van ’Broeder Kees, Haïti’.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Broeder Kees van der Sloot poseert met enkele straatkinderen in de sloppenwijk van Port-au-Prince.
21 januari 2010

Print deze pagina

Terug