’RUIMTE MAKEN VOOR NIEUW BLOED’

Winkeliers in Boxtel verder
zonder bestuur

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De afwerking van plan De Croon is in volle gang. In april worden de winkels en appartementen opgeleverd. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Boxtel (OVB) is dinsdag 19 januari onverwacht afgetreden. De vijf bestuursleden hebben volgens voorzitter Arjen Witteveen hun portefeuilles unaniem ter beschikking gesteld en willen plaats maken voor nieuwe kandidaten. ,,We denken dat het belangrijk is dat de boel in ondernemend Boxtel opgeschud wordt.”

OVB-voorzitter Witteveen maakte het aftreden van het bestuur dinsdagavond bekend tijdens een besloten bijeenkomst waarbij ook wethouder Anton van Aert aanwezig was. Van Aert is binnen het gemeentebestuur verantwoordelijk voor centrumzaken, waaronder de bouw en invulling van plan De Croon. Volgens Witteveen zullen de leden van de OVB in het voorjaar een nieuw bestuur kiezen.

Volgens de aftredend voorzitter van de OVB heeft het vertrek van de bestuursleden niets te maken met een gebrek aan vertrouwen; de leden hadden vooraf geen motie van wantrouwen ingediend. ,,Wel moet je constateren dat we als bestuur al heel lang bezig zijn om de onderlinge samenwerking te versterken en dat dat onvoldoende van de grond komt”, zegt Witteveen.

Hij doelt daarbij onder meer op het vorig jaar opgestelde masterplan, dat in zijn ogen juist gebaat is bij brede steun van alle leden. ,,We hebben minstens honderd leden nodig die allemaal 250 euro willen betalen om projecten op te zetten waarvan de klant moet profiteren. Helaas zijn we daar niet in geslaagd, ook niet met een wervingsactie die in december is gehouden.”

CRUCIAAL
Volgens Witteveen is het voor ondernemend Boxtel cruciaal dat winkeliers samen de schouders onder het masterplan zetten. ,,Zonder samenwerking zal het plan voor nieuwe feestverlichting beslist sneuvelen en heb je straks in november en december helemaal niets. En daarmee zouden de ondernemers richting de klant echt een hele slechte beurt maken.”

Witteveen geeft aan dat het kiezen voor een vrijwillige bijdrage veel meer effect heeft dan te kiezen voor overheidsregulering. ,,Natuurlijk kunnen we wachten totdat de gemeente met een plan komt. Maar dat zal ook betaald moeten worden. De consequentie kan dan zijn dat alle winkeliers via een heffing verplicht 600 euro moeten betalen voor activiteiten en verlichting in het centrum.”

Door ruimte te maken en een nieuw bestuur de kans te geven, wil Witteveen met de andere OVB-bestuursleden bereiken dat de onderlinge samenwerking tussen de ondernemers alsnog verbetert. ,,Wij zijn er helaas niet in geslaagd voldoende mensen mee te trekken. Misschien dat het anderen wel lukt om die boodschap te verkondigen. Want juist samenwerking is voor de klant het beste. Winkeliers zullen samen met hun buurman op moeten trekken om voor de klant iets extra’s van de grond te krijgen.”

CITYMANAGEMENT
Witteveen gaf woensdag 20 januari aan dat hij zich in blijft zetten voor ondernemend Boxtel. Onder de vlag van de OVB wil hij zich vooral richten op een reeks filiaalbedrijven die nog niet bij de vereniging zijn aangesloten. Daarnaast blijft hij lid van het Citymanagement, waarin ook medebestuurder Ronald de Jong van supermarkt Albert Heijn zitting heeft.

De andere bestuursleden die afgetreden zijn Mieke Bosch (Bosch Wijnkopers), Leon Bogers (Rabobank Dommel en Aa) en Yasmine Melis (sigarenmagazijn Voets). De aftredende voorzitter sluit niet uit dat de huidige bestuursleden beschikbaar blijven voor een zetel in het nieuwe bestuur. Zelf ziet hij een rol als adviseur nog wel zitten. ,,Maar het zijn de leden van de OVB die uiteindelijk beslissen wie straks het bestuur moeten gaan vormen.”

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het bestuur van de Ondernemersvereniging Boxtel is opgestapt. Het nieuwe bestuur zal moeten werken aan de verbetering van het draagvlak onder winkeliers in hartje Boxtel. (Foto: Albert Stolwijk).
21 januari 2010

Print deze pagina

Terug