BEZORGDHEID OVER KEUZE GEMEENTERAAD

Parkeergarage noodzaak voor
Boxtelse winkeliers

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Om het plein aantrekkelijker te maken voor het publiek wil het gemeentebestuur van Boxtel dat op de Markt zo min mogelijk auto’s worden geparkeerd. Na vier jaar praten en onderzoeken lijken de raadsfracties ervan overtuigd dat de bouw van een parkeerkelder een te duur alternatief is. (Archieffoto Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

De Ondernemersvereniging Boxtel (OVB) voorziet grote problemen als de gemeente Boxtel er niet in slaagt een nieuwe grote parkeervoorziening voor langparkeerders te realiseren. De steun voor de bouw van een parkeerkelder nabij het gemeentehuis wordt steeds kleiner zo bleek dinsdag 12 januari tijdens een discussie tussen de raadsfracties.

Voorzitter Arjen Witteveen luidde woensdag 13 januari meteen de noodklok na de politieke discussie in de raadscommissie Ruimtelijke Zaken. Daar werd duidelijk dat een meerderheid van de gemeenteraad wil afzien van de bouw van een parkeergarage. Als dat doorgaat, vreest Witteveen voor de toekomst van het plaatselijke ondernemersklimaat.

Zeker omdat bestaande parkeerplaatsen aan de Beneluxlaan (op het terrein van de voormalige sporthal Den Haagakker) plaats moeten maken voor woningbouw in het plan Princenlant. Nu parkeren daar nog veel gemeenteambtenaren, maar als die plek er straks niet meer is dan moet het gemeentepersoneel haar voertuigen elders kwijt. De voorzitter van de OVB denkt dat de parkeerdruk in de centrum hierdoor fors zal toenemen, zeker ook met de invulling van het bouwproject De Croon in het achterhoofd.

Als het aan Witteveen ligt, moet in ieder geval voor de ambtenaren een alternatieve parkeerlocatie worden gevonden. Raadslid Hans Maassen (PvdA/GroenLinks) opperde dinsdag al daarvoor de nagenoeg ongebruikte Q-Parkterreinen aan de Parallelweg Noord en Van Salmstraat te gebruiken. En als het niet anders kan, dan moet ook voor bezoekers aan het centrum wat verder weg een parkeervoorziening voor langparkeerders gerealiseerd worden en dienen de plaatsen in het centrum alleen bestemd te worden voor kort parkeren, meldt Witteveen.

Geen keuzes maken is in zijn ogen de slechtste optie. ,,Niet te verdedigen ook. Mensen die de laatste jaren een bouwproject hebben gerealiseerd in het centrum en daarbij geen parkeerplaatsen op eigen grond konden verwezenlijken, hebben vijfduizend euro in het parkeerfonds moeten stoppen. Er zit al meer dan zestigduizend euro in dat potje. Met dat geld wil de gemeente elders alternatieve parkeerplaatsen aanleggen. Maar er gebeurt niks. Onverteerbaar”, aldus Witteveen.

ONVERANTWOORD
Steeds meer raadsfracties raken ervan overtuigd dat de bouw van een ondergrondse parkeergarage voor Boxtel te hoog gegrepen is. Onlangs werd al bekend dat de financiële haalbaarheid van een autokelder onder de pastorietuin en de Mgr. Bekkersstraat ruim 17 miljoen euro zal gaan kosten. Een bedrag dat volgens alle gemeenteraadsfracties en ook in de ogen van de het college van B. en W. onverantwoord hoog is.

Daarom stelt verkeerswethouder Wim van Erp voor om te onderzoeken of een eerder idee, namelijk parkeren onder de gemeentevijver en de boomgaard achter ’t Hofje, een haalbaar alternatief is. Maar ook hiervoor achten de meeste partijen in de gemeenteraad Boxtel niet rijp. Men neigt er nu eerder naar de bestaande parkeerterreinen op maaiveld beter te benutten, een idee waarvoor oppositiepartij Boxtels Belang eerder al de handen op elkaar probeerde te krijgen.
14 januari 2010

Print deze pagina

Terug