STRENGE VORST HINDERT REPARATIE STROOMNET

Verlichting rotonde Oosteind defect

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De wateroverlast bij rotonde Oosteind heeft ook voordelen. De twee plassen worden momenteel gebruikt als schaatsbaan. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Boxtel worstelt met enkele kinderziekten die de vernieuwde Schijndelseweg plagen. Sinds Eerste Kerstdag is de verlichting op en rond rotonde Oosteind defect en laat reparatie voorlopig op zich wachten. Daarnaast is er langs de Schijndelseweg sprake van flinke wateroverlast en zijn extra drainagemaatregelen vereist.

Een groot deel van 2009 was de Schijndelseweg steeds in delen afgesloten vanwege de reconstructie. Eind vorig jaar werd het miljoenenproject opgeleverd en kon de weg in het bijzijn van tv-persoonlijkheid The Stig van het BBC-programma Top Gear geopend worden. De gemeenteraad stemde in met de opknapbeurt van de Schijndelseweg, ook al bleek in december dat het project 570.000 euro duurder is uitgevallen dan geraamd.

Het grootste probleem waarmee verkeerswethouder Wim van Erp kampt is de defecte straatverlichting op en rond rotonde Oosteind. Sinds Eerste Kerstdag zijn alle lampen uit en zorgt dat voor de nodige hinder. De rotonde is ’s avonds en ’s nachts aardedonker en levert gevaarlijke verkeerssituaties op omdat vooral fietsers en voetgangers niet goed zichtbaar zijn.

Volgens Van Erp wordt het probleem bij de rotonde waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem aan kabels en leidingen. ,,Normaal gesproken dient dat binnen tien werkdagen opgelost te worden. Maar energienetbeheerder Enexis kan de grond niet in vanwege de vorst en daarom laat reparatie op zich wachten.” Enexis kan een storing opsporen door extra stroom door de kabels te sturen. ,,Dat is in een periode van vorst helaas niet mogelijk”, aldus de wethouder. ,,We moeten dus wachten totdat de vorst uit de grond is. Tot die tijd moeten weggebruikers extra alert zijn.”

DRAINAGE
De grote waterplassen langs de Schijndelseweg en rond rotonde Oosteind zijn door een lezer van deze krant al eens gekscherend ’twee nieuwe Langspieren’ genoemd. Deze week werd zelfs geschaatst op de twee grote plassen nabij het verkeersplein. ,,De wateroverlast heeft gevolgen voor de aanplant”, zegt wethouder Van Erp. ,,Zonder afdoende drainage is het voorlopig niet mogelijk om bomen en struiken te planten omdat die verdrinken in zo’n vochtige bodem.”

Van Erp zoekt de oorzaak voor de wateroverlast in de aanleg van de vernieuwde Schijndelseweg en de verplaatsing van de rotonde. ,,Daardoor zijn nieuwe fundamenten gelegd die de waterstromen mogelijk hebben veranderd. Daarnaast is het ons bekend dat in Oost ondoorlatende leemlagen water tegenhouden. Dat probleem speelt waarschijnlijk ook bij de rotonde en moet snel opgelost worden.”

Voor de aanpak van wateroverlast in andere delen van Boxtel-Oost presenteerde de wethouder in december het plan om aan de Hobbendonkseweg een retentievijver aan te leggen. Daarnaast wordt in de gehele wijk een grote drainageleiding aangelegd met aftakkingen. De kosten van dit masterplan worden geraamd op 4,5 miljoen euro, zo becijferden de onderzoekers van bureau Witteveen & Bos vorig jaar.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Sneeuw en vorst verhinderen reparatie van de verlichting op rotonde Oosteind. De lichtmasten branden niet meer sinds Eerste Kerstdag. (Foto: Albert Stolwijk).
7 januari 2010

Print deze pagina

Terug