NOG GEEN NIEUWE PLEK VOOR KIOSK

Drie ontwerpen voor herinrichting Markt

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het gemeentebestuur ziet graag dat de Markt geheel of deels autovrij wordt gemaakt. Of dit plan door kan gaan hangt af van het al dan niet bouwen van een parkeervoorziening elders in het centrum. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Dat er in de toekomst minder auto’s op de Markt geparkeerd kunnen worden, is voor wethouder Anton van Aert een duidelijke zaak. Hij denkt dat een meerderheid van de Boxtelse bevolking vindt dat het plein meer beleefbaar moet worden. In februari of maart hoopt het gemeentebestuur drie plannen te presenteren om de Markt opnieuw in te richten.

Het gemeentebestuur heeft drie verschillende adviesbureaus opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor de herinrichting van de Markt. ,,Daarbij zullen steeds andere uitgangspunten worden gekozen. Kies je bijvoorbeeld om wel kort parkeren toe te staan op de Markt of op de omringende straten. En vind je of er wel of geen doorgaand verkeer over het plein mag rijden. Het zijn voorwaarden die ervoor zorgen dat de ontwerpen een verschillende invulling krijgen. Drie voorstellen willen we in februari of maart bespreken met het citymanagement en de bewoners van de Markt”, vertelt wethouder Van Aert.

Hij benadrukt dat de uiteindelijke inrichting af hangt van de keuze die de gemeente Boxtel maakt ten aanzien van parkeervoorzieningen elders in het centrum. Want een herinrichting van de Markt kan pas plaatsvinden als op een andere locatie alternatieve parkeerplaatsen zijn gecreëerd. Een parkeerkelder onder de Mgr. Bekkersstraat en de tuin van de pastorie van Sint-Petrus is onlangs vanwege te hoge kosten geschrapt door het college van B. en W., maar de bouw van zo’n voorziening onder de gemeentevijver en de boomgaard bij ’t Hofje behoort nog wel tot de mogelijkheden.

KIOSK
Duidelijk is wel dat de kiosk van Paul Strik niet terugkeert op de Markt. De muziektent werd een jaar geleden afgebroken om ruimte te scheppen voor bouwverkeer van en naar project De Croon. Sindsdien ligt de voorziening die in de volksmond als lampenkap werd aangeduid opgeslagen op de werf van bouwbedrijf Hazenberg aan de Schouwrooij. ,,Als we de kiosk terugplaatsen belemmert dat de Markt in onze ogen te veel als evenemententerrein. Nog altijd is het Jacob-Roelandslyceum in beeld als alternatieve locatie, maar de inrichting van het openbaar gebied rondom deze middelbare school in nog onduidelijk.”

Ook heeft het college van B. en W. een verzoek gehad om de kiosk een tweede leven te geven bij woonzorgcentrum De Vlaswiek in Liempde. ,,Maar de moderne vormgeving van de kiosk lijkt ons niet zo passend bij het cultuurhistorische karakter van deze plek. Bovendien heeft de muziektent een echte Boxtelse achtergrond, zodat verplaatsen naar Liempde niet zo voor de hand ligt”, vindt Van Aert.

Een plekje in de wijk Selissenwal of wandelpark Molenwijk, waarover eerder wel is gesproken, is voor de kiosk niet weggelegd. ,,In overleg met de ontwerper, architect Paul Strik is besloten niet te kiezen voor onbeheerde plek in de openbare ruimte. Dan zou het bouwwerk te snel ten prooi vallen aan vandalen, zo is onze verwachting.”
31 december 2009

Print deze pagina

Terug