FRIENDS OF EUROPE ESCH SLAAT VLEUGELS VERDER UIT

Bierpompfeest met Europese allure

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De laatste grote Europese manifestatie werd in mei 2005 in Esch gehouden. Nadat de burgemeesters het aangepaste charter hadden ondertekend, onthulden de twee oud-presidenten een vernieuwd herinneringsteken in de gevel van het Essche gemeentehuis. Rechts grondlegger Michel Bouchet uit Cissé (Frankrijk), links Lucien Majerus uit het Luxemburgse Troisvierges. (Archieffoto Brabants Centrum).

DOOR MARC CLEUTJENS

Het Bierpompfeest dat op Hemelvaartsdag in Esch wordt gehouden krijgt andermaal een Europees tintje. Vijf jaar na de grote Europese manifestatie, die samenviel met het veertigste Bierpompfeest, wordt donderdag 13 mei opnieuw een internationale ontmoeting gehouden. De Stichting Friends of Europe Esch rekent op tenminste veertig buitenlandse gasten uit zeven bevriende dorpen.

De belangstelling voor de Europese activiteiten van Friends of Europe Esch zit volgens voorzitter Martin Greven, die in februari 2008 aantrad, weer in de lift. Waar het aantal vrienden van de stichting vorig jaar was teruggelopen tot 29, heeft Greven nu weer bijna vijftig Esschenaren op de lijst staan. ,,En die vrienden zijn belangrijk voor de inkomsten van de stichting omdat we geen subsidie krijgen.”

Deze week maakte de voorzitter van Friends of Europe Esch bekend dat het Bierpompfeest dat traditiegetrouw op Hemelvaartsdag wordt gehouden in 2010 moet uitgroeien tot een Europese manifestatie. In november is Greven gestart met het werven van delegaties uit de 26 andere dorpen die bij het Europees Charter zijn aangesloten. ,,En de belangstelling was groot om naast de grote Europese ontmoeting in Polen ook mee te doen aan deze kleinere bijeenkomst.”

In een oogwenk meldden zich zeven delegaties die daags voor Hemelvaartsdag hun opwachting zullen maken in Esch. Het betreft delegaties uit Bičvre (België), Hepstedt (Duitsland), Cissé (Frankrijk), Naestved (Denemarken), Kandava (Letland), Lefkara (Cyprus) en Stary Poddvorov (Tsjechië). Samen zullen zo’n veertig gasten in Essche gastgezinnen ondergebracht worden. ,,De snelle respons geeft aan dat Europa nog steeds leeft in de dorpen die bij het charter zijn aangesloten. We hebben zelfs twee landen teleur moeten stellen omdat we echt niet meer plaats hebben”, vertelt Greven.

De voorzitter van Friends of Europe Esch legt uit dat de Europese ontmoeting tijdens het Bierpompfeest buiten de reguliere activiteitenkalender van het charter valt. ,,De vaste ontmoetingen die gehouden worden rondom een Europees thema kunnen rekenen op een subsidie vanuit Brussel. De Essche meeting die we nu houden is iets extra’s. We kiezen geen thema, maar willen vooral de spontaniteit laten prevaleren. Bijkomend voordeel is dat het Bierpompfeest hiermee weer een extra boost krijgt.”

PROGRAMMA
Een werkgroep die naast Greven bestaat uit Anita Verstijnen, Lia Vorstenbosch, Ria van der Sande, Frans Vermeer en Theo van Roosmalen, werkt momenteel aan de voorbereidingen van de Europese ontmoeting in mei. Deelname aan het Bierpompfeest staat centraal. De zeven Europese delegaties krijgen een kraam toebedeeld op het Marktplein en krijgen gelegenheid om zich te profileren. ,,Dat mag met streekproducten, maar als ze muziek willen maken kan dat ook”, vertelt Greven.

Daags voor het Bierpompfeest zullen de zeven delegaties in Esch arriveren en kennismaken met hun gastgezinnen. In een feesttent, die wordt opgebouwd op een terrein aan de Pickensteeg, vindt ’s avonds de eerste begroeting plaats. Daags na Hemelvaartsdag staat een fietstocht door de omgeving van Esch op het programma. ,,We willen de Belverse Versroute volgen en onderweg agrarische bedrijven en boerderijwinkels bezoeken”, aldus de voorzitter van Friends of Europe Esch. ,,In Haaren leggen we aan bij het gemeentehuis en worden we ontvangen door burgemeester Frans Ronnes.” Later die dag staat een sportieve ontmoeting op het programma en kunnen de Europese gasten kiezen uit handboogschieten of jeu de boules. ’s Avonds wordt in de feesttent een barbecue gehouden waaraan ook de gastgezinnen deelnemen.

Hoewel het programma nog niet helemaal vaststaat, denkt Greven dat het voldoende ingrediënten bevat voor een paar leuke dagen. ,,Als deze Europese ontmoeting in Esch een succes wordt, willen we er een jaarlijks evenement van maken. Het biedt ons gelegenheid om naast de reguliere bijeenkomsten van het charter ook spontane ontmoetingen te houden waaraan een aantal delegaties vrijblijvend kan deelnemen, zonder dat ze gebonden zijn aan een thema.”

POLEN
De jaarlijkse Europese manifestatie van het Europees charter wordt in 2010 gehouden in Polen. In het dorp Strzyzów zijn 27 tienkoppige delegaties uit alle EU-landen van 10 tot en met 14 juni te gast. De samenstelling van de Essche delegatie vindt plaats na loting. Maandag 18 januari wordt vanaf 20.00 uur in dorpshuis De Es een bijeenkomst gehouden die onder meer in het teken staat van de loting.

Daarnaast wordt een film vertoond over het leven in Strzyzów, verzorgt een afgevaardigde van de Poolse ambassade een presentatie en zal een Poolse werknemer vertellen over werken in Nederland. ,,Er zijn nogal wat vooroordelen over Poolse werknemers in ons land”, constateert voorzitter Greven van Friends of Europe Esch. ,,Een presentatie in het dorpshuis en meedoen aan de Europese manifestatie in Strzyzów kan ertoe bijdragen dat die vooroordelen worden weggenomen.” In Polen staat onder meer een bezoek aan twee moderne instituten voor geestelijke gezondheidszorg op het programma.

Meer informatie over Stichting Friends of Europe Esch staat op www.friendsofeurope.nl. Via de website kunnen belangstellenden zich aanmelden voor de loting of zich melden als vriend. Bij Anita Verstijnen kan men zich opgeven als gastgezin voor de Europese ontmoeting tijdens het Bierpompfeest, telefoon (0411) 60 15 19 of e-mail: aam.verstijnen@home.nl.
31 december 2009

Print deze pagina

Terug