PARTIJ HERBERGT MUZIKALE TALENTEN

Er zit muziek in Boxtels Belang

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Boxtels Belang herbergt diverse muzikale talenten. Staand van links naar rechts: Harrie Schellekens, Jan van Lieshout, Jo Hazenberg en Liënne Aarts. Zittend: Jan de Leijer en Geertje Schellekens. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR BOXTELS BELANG

Behalve dat de leden van de politieke partij Boxtels Belang zich bezighouden met het leefbaar houden van Boxtel, Liempde en Lennisheuvel zijn zij ook actief in andere verenigingen om hun hobby’s uit te oefenen. Daarbij gaat het onder meer om vissen, tuinieren en diverse sporten. Veel van deze vormen van vrijetijdsbesteding worden uitgeoefend in verenigingsverband. Dat geldt zeker voor de leden die muzikaal actief zijn.

De partij telt diverse muzikale leden. Zo zijn Tonn en Leny Peters, Liënne Aarts en Jo Hazenberg lid van het Dükerskoor, een smartlappengezelschap dat alweer elf jaar bestaat en waarvan het viertal vanaf het begin deel uitmaakt. Behalve de maandelijkse repetities treden zij met dit koor elke vierde maandag van de maand op in grand café Rembrandt en beleven daaraan veel plezier. Dat dit herkend en gewaardeerd wordt door de inwoners van Boxtel blijkt uit de grote opkomst ieder maand weer. Heel apart is dat het koor tekstbundels uitdeelt, zodat iedereen mee kan zingen.

Het Dükerskoor treedt regelmatig op in verzorgings- en verpleeghuizen. Omdat de activiteitenbegeleiders hun bewoners met weinig geld toch een leuk programma willen voorschotelen, worden de zangers en zangeressen regelmatig uitgenodigd. Ook buiten Boxtel. Op smartlappenfestivals door heel Nederland zijn de Boxtelaren graag geziene en gehoorde gasten. Vorig jaar heeft het Dükerskoor diverse optredens verzorgd op de Boxtelse kerstmarkt; dat beviel zó goed dat ze ook dit jaar weer van de partij waren.

Liënne Aarts is behalve als fervent koorlid ook betrokken geweest bij het bestuur als secretaris en maakt – net als Jo Hazenberg - deel uit van de muziekcommissie, waardoor dit tweetal een stevige vinger in de pap heeft in de repertoirekeuze. Tevens maakt Jo, als lid van de muziekcommissie, deel uit van het bestuur.

LIEDERTAFEL
Twee andere leden van Boxtels Belang treden op met de Boxtelse Liedertafel. Geertje en Harrie Schellekens geven leiding aan dit gezelschap en Harrie verzorgt tevens het geluid. Geertje zingt niet alleen, ze begeleidt zichzelf en de andere leden op de gitaar. De Liedertafel bestaat alweer negentien jaar en heeft vroeger in café Marktzicht (thans ’t Keerpunt) iedere maand vanaf september tot april opgetreden.

Het repertoire bestaat uit Nederlandstalige en Brabantse liedjes. Net zoals bij het Dükerskoor worden ook hier tekstbundels op tafel gelegd, zodat de bezoekers kunnen meezingen. De laatste jaren vinden deze optredens incidenteel plaats in grand café Rembrandt van Geert en Colette van de Wal. Ook treedt de Liedertafel veelvuldig op in de plaatsen rondom Boxtel alsook in verzorgingshuizen. Daarnaast treedt Geertje met haar zus Tiny regelmatig op als duo. Bij diverse (trouw)missen verzorgt Geertje de zang.

Sinds kort wordt de Liedertafel én het duo Geertje & Tiny instrumentaal begeleid door een ander lid van Boxtels Belang: Jan de Leijer, die veel plezier beleeft aan zijn accordeon. Hij is ook als accordeonist verbonden aan het Heimweekoor in Esch.

SAXOFONIST
En dan Jan van Lieshout: heel veel jaren gaf hij blijk van muzikale talenten. De saxofonist heeft ruim vijftig jaar bij harmonie Phileutonia in Eindhoven gespeeld en speelde ook 35 jaar mee in de Gildenbondsharmonie. Hij bespeelde met verve de altsax en is nu rustend lid. Phileutonia benoemd hem zelfs tot erelid vanwege zijn lange staat van dienst. Jan startte kort na de Tweede Wereldoorlog met muzieklessen bij leden van de Eindhovense harmonie. Ook volgde hij lessen van de destijds bekende musicus Wouter Paap en van de al even bekende Piet van Mever, die zich manifesteerde als dirigent, violist en componist van onder meer kamermuziek. Ook volgde Jan een dirigentencursus.

Jan laat zich nog regelmatig zien op de repetities en bij uitvoeringen. Ondanks dat hij nu niet meer actief is als muzikant ondersteunt hij met zijn rijke ervaring nu het saxofoonkwartet Elan met adviezen en instrueert hen met de muziekstukken. Dit kwartet bestaat uit twee Liempdse en twee Boxtelse muzikanten die op latere leeftijd zijn begonnen met musiceren. Zij treden regelmatig op en niet alleen in verzorgings- en verpleeghuizen.

We hebben dus niet alleen zelf plezier in onze hobby maar laten ook anderen daarin delen. Al onze leden staan hierbij midden in de samenleving en horen en zien via deze verenigingen, alsook uit eigen waarnemingen, wat er speelt binnen onze gemeente. Dit vormt een belangrijke basis voor de politieke opvattingen van Boxtels Belang.

POLITIEK ANDERS DAN ANDERS
Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van nieuwsblad Brabants Centrum schrijven de politieke partijen die deelnemen aan de Boxtelse gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 een eigen serie artikelen. Zij zijn gevraagd zich te onthouden van politieke stokpaardjes en worden uitgedaagd zich op een andere manier te profileren dan doorgaans het geval is.

Natuurlijk proberen de partijen zich de komende maanden op allerlei manieren in de schijnwerpers te plaatsen om de gunst van de kiezer te winnen. De artikelenreeks in Brabants Centrum biedt hen daartoe een extra mogelijkheid.

Vandaag aflevering 4, geschreven door de plaatselijke politieke groepering Boxtels Belang. In de volgende aflevering blikt VVD’er Ton Jonkers terug op twintig jaar wonen en werken in Boxtel.
31 december 2009

Print deze pagina

Terug