JAN JUFFERMANS EN PETER GLAS BEZOEKEN KOPENHAGEN

’Alle landen denken na over klimaat’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: ...JAN JUFFERMANS...

DOOR MARIËLLE WIJFFELAARS

Boxtelaar Jan Juffermans en watergraaf Peter Glas van Waterschap De Dommel zijn weer thuis na een bezoek aan de klimaattop in Kopenhagen. Juffermans verbleef een week in de Deense hoofdstad, terwijl Glas een paar dagen doorbracht bij de klimaattop en een lezing hield in het Holland Climate House. Hoewel de meningen over de uitkomst van de top wisselend zijn, toont het tweetal zich niet negatief over het akkoord dat gesloten werd.

Watergraaf Glas vertrok zaterdag 19 december met de zogenaamde Kopenhagen Express naar de klimaattop, samen met nog tweehonderd andere Nederlanders waaronder minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Volgens Glas is de klimaatverandering ook voor waterschappen een belangrijk item. ,,We merken duidelijk dat de zomers steeds droger worden”, legt de watergraaf uit. ,,In de zomer moeten we regelmatig aan boeren vragen geen water meer uit beken en sloten te pompen.” Ook merkt het waterschap dat er steeds meer tropische planten in de beken voorkomen.

Volgens Glas is Waterschap De Dommel druk bezig te bedenken hoe ook zij ervoor kunnen zorgen dat de uitstoot van CO2 minder wordt en de opwarming van de aarde te beperken. Momenteel is De Dommel met elf andere waterschappen aan het uitzoeken of het mogelijk is energie uit afvalwater te halen. Rioolwaterzuiveringen kunnen daarmee meer energie opleveren dan het kost om het water te zuiveren. ,,In Kopenhagen is daarover ook gesproken, onder andere met een Turkse delegatie”, vertelt Glas. ,,Zij gaan een nieuwe zuiveringsinstallatie bouwen en maken dan wellicht gebruik van ons idee. Vanaf 2011 hopen we in Nederland de eerste proefinstallaties aan te leggen.”

CHAOS
Boxtelaar Jan Juffermans, werkzaam bij De Kleine Aarde, ging ook per trein naar Kopenhagen en bezocht een weeklang allerlei activiteiten, lezingen en discussies rond de klimaattop. Omdat in totaal ongeveer 60.000 mensen naar de Deense hoofdstad waren getrokken, was het in de stad soms een behoorlijke chaos. ,,Er waren verschillende politiekordons en ook voor de gebouwen was het een drukte van belang”, vertelt Juffermans. ,,Ik was eigenlijk wel blij dat ik geen pasje had voor het officiële programma, die mensen hebben uren moeten wachten voor ze naar binnen konden. Wat opviel was dat de hele stad in de ban was van het klimaat. Overal hingen kunstwerken of afbeeldingen van wereldbollen. Bedrijven gebruikten dat om te laten zien dat zij ook ’iets doen’ met klimaat.”

Juffermans heeft in Kopenhagen ook nog deelgenomen aan een demonstratie. ,,Dat was op dinsdag 15 december, tijdens de landbouw- en voedingthemadag”, blikt de Boxtelaar terug. ,,Met ongeveer achthonderd bezoekers liepen we over straat om aandacht te vragen voor de klimaatverandering. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de vlees- en zuivelconsumptie voor grote mate verantwoordelijk is voor de klimaatverandering.” De stoet stopte bij supermarkten om daar uitleg te geven over de overmatige consumptie. ,,Dertig procent van het geproduceerde voedsel komt nooit in monden terecht en twintig procent van de producten die wij aanschaffen belandt in de prullenbak. Dat is hartstikke zonde.”

NIET ONTEVREDEN
Naast lezingen van onder andere Al Gore, die te volgen waren op een groot videoscherm, bezocht Juffermans een paar keer het filmhuis waar documentaires over het milieu werden vertoond. ,,De film Into Eternity heeft heel veel indruk op mij gemaakt”, vertelt Juffermans. ,,Deze documentaire ging over de opslag van kernafval in Finland. Daar wordt kernafval onder de grond opgeslagen. Dat verhaal is erg indrukwekkend.”

De onderhandelingen verliepen moeizaam tijdens de klimaattop. De rijke en arme landen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Uiteindelijk werd vrijdagnacht toch een akkoord gesloten, dit is echter niet bindend. Toch zegt Juffermans niet ontevreden te zijn over het bereikte akkoord. ,,Er is beloofd dat de wetenschap goed gevolgd gaat worden en dat er geld vrij wordt gemaakt voor steun aan arme landen. Dat is positief. De beste ontwikkeling is echter dat 193 landen samen hebben gesproken over de klimaatproblemen, ik denk dat dit verdrag geen slechte uitkomst is. Alle landen denken na over het klimaat, dat is het belangrijkste.” Daarnaast vindt Juffermans dat vooral de eigen inbreng van burgers belangrijk is: ,,Met of zonder bindend verdrag, wij moeten het zelf doen.”
24 december 2009

Print deze pagina

Terug