EREPENING VOOR BOXTELSE RAADSNESTOR

’Mensen helpen, daar doe je het voor’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Frank van Beers speldt het insigne op de revers van Willie van de Langenberg. Het hoort bij de zilveren erepenning die de raadsnestor ontving vanwege veertig jaar raadslidmaatschap. (Foto: Albert Stolwijk).(Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Willie van de Langenberg heeft dinsdag 15 december aan het begin van de gemeenteraadsvergadering de zilveren erepenning van de gemeente Boxtel ontvangen uit handen van burgemeester Frank van Beers. Daarmee werd herdacht dat de fractievoorzitter van de Democratische Partij Boxtel-Liempde (DPBL) veertig jaar deel uitmaakt van het hoogste lokale bestuursorgaan.

,,Ik doe dit werk met plezier en vol overgave. Telkens als je mensen hebt kunnen helpen, geeft dat voldoening. Het is geen verdienste om veertig jaar raadslid te zijn, het is een voorrecht”, vertelt Van de Langenberg op de ochtend nadat hij is gehuldigd. Hij beseft dat het vandaag de dag bijzonder is dat iemand vier decennia lang politiek actief is als volksvertegenwoordiger.

En toch heeft hij er nog geen genoeg van. Tijdens zijn toespraak in de gemeenteraad meldde Van de Langenberg dat hij opnieuw in de race is voor een raadszetel. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen is hij wederom lijsttrekker voor de oudste lokale partij die DPBL is. En hij heeft er zin in, zei hij gisterochtend. ,,Ik ben blij met een sterk verjongde groep mensen om me heen. Het geeft me moed om door te gaan en ik heb er alle vertrouwen in dat we onze huidige twee raadzetels zullen handhaven. Ik sluit zelfs niet uit dat we een derde zetel halen.”

NIEUWE KANDIDATEN
Rob Zink, met wie Van de Langenberg sinds 2002 de DPBL-fractie vormt, heeft aangekondigd niet terug te keren omdat hij komend jaar met pensioen gaat. ,,Een beslissing die ik respecteer. Rob gaat genieten van andere dingen en heeft altijd gezegd te stoppen als hij 65 wordt. Maar zelf vind ik leeftijd geen reden om ermee te kappen. Ik ben nu 66 en zolang ik me nog goed kan verdiepen in de dossiers en ik het aankan ga ik door.” Grinnikend: ,,Tenzij mijn partij aangeeft dat ze het welletjes vinden. Maar dat is gelukkig nog niet aan de orde.”

Het zijn vooral nieuwe namen en gezichten waarmee DPBL de verkiezingsstrijd aangaat. Dat blijkt als Van de Langenberg daags na zijn huldiging de kandidatenlijst prijsgeeft. Op de tweede plaats staat Jan de Koning, die de afgelopen twee jaar als Prins Carnaval furore maakte. Ook nieuw is Marria van den Hoven die de derde positie bekleedt. Zij is secretaris van het wijkplatform Selissen waar Van de Langenberg sinds enkele jaren de voorzittershamer hanteert. Nummer vier is een oude bekende: Guus Eltink, die al jaren commissielid voor DPBL is.

Ook de plaatsen vijf tot en met zeven zijn nieuwe mensen: Herman van Wanrooij, Gijs van de Brand en Jacqueline Bekkers. Dat met name Bekkers zich kandidaat heeft gesteld doet Van de Langenberg goed. ,,Zij is de dochter van ons oud-raadslid Bert Bekkers, die vorig jaar op Tweede Kerstdag na een slopende ziekte overleed. Het geeft aan dat we een hechte partij vormen waarin veel waarde wordt gehecht aan onderlinge contacten.”

RESPECT
Net zoals Van de Langenberg hecht aan saamhorigheid in zijn partij, streeft hij ernaar om de politiek een menselijk gezicht te geven. ,,Dat is nu bij de DPBL, maar ook voorheen bij de Werknemerslijst. Het is de taak waar politici in mijn ogen voor staan: mensen helpen. Afgelopen week werd ik nog driemaal door inwoners op straat aangesproken omdat ze met een probleem zaten waar ze geen raad mee wisten. Als politicus moet je er dan zijn. Zo heb ik altijd gewerkt en dat zal ik ook altijd blijven doen. Te vaak gaat het over de regels. Natuurlijk moet je die respecteren; die regels staan niet op zich, die zij er voor de mensen.”

In veertig jaar tijd heeft Van de Langenberg veel zien veranderen. Het feit dat steeds vaker in de politieke arena van de gemeenteraad op de man wordt gespeeld is, is hem een doorn in het oog. ,,Je mag best kritiek hebben op elkaar en dat mag ook gerust op het scherpst van de snede. Niks mis mee. Zolang het maar over de inhoud gaat. Maar ik heb het idee dat het er steeds vaker om gaat om hoe dan ook in de publiciteit te komen. Dat mensen daarbij worden beschadigd, lijkt niet van belang. Van huis uit heb ik fatsoensnormen meegekregen en die wil ook blijven hanteren. Want pas als dat niet meer kan, doe ik niet meer mee.”

STEKELIG
Jos van Ooijen, die als voorzitter van de grootste fractie (PvdA/GroenLinks) namens de gemeenteraad de jubilaris dinsdagavond toesprak, prees Van de Langenberg als een sterk debater. Ook roemde hij de gedegen voorbereiding en dossierkennis van de man die ook vicevoorzitter van de gemeenteraad is. ,,Willie is vanwege zijn kennis een harde noot om te kraken, maar als raadsnestor zit hij overal bij en beschikt hij dus ook over veel vóórkennis en is het voor ons nog moeilijker…” Als bioloog vergeleek Van Ooijen de jubilaris onder meer met een schijfcactus: prachtig om te zien met die fraaie gele bloemen, maar o zo gevaarlijk om aan te pakken vanwege z’n stekels.

Namens de raadsleden bood Van Ooijen de raadsnestor twee schilderijen aan van de Boxtelse kunstenares Tilly Brooker: ,,Ze heeft berken geschilderd. Deze bomen zijn typerend voor jou. Ze hebben behoefte aan zure humus en tonen een metalen bast.”

BETROKKEN
DPLB-voorzitter Ad Boleij roemde de maatschappelijke betrokkenheid van Van de Langenberg. ,,Niet alleen als raadslid, maar ook als voorzitter van oudervereniging Ons Kind, Platform Selissen en atletiekvereniging Marvel. En natuurlijk omdat je je met hart en ziel inzet als voorzitter van werkvoorzieningschap WSD.” Boleij verraste de jubilaris met het onlangs verschenen boek over cultuurhistorisch erfgoed in de Meierij van ’s-Hertogenbosch.

Burgemeester Van Beers, die de zilveren erepenning van de gemeente Boxtel uitreikte, maakte gewag van de overtuigingskracht en het bindende element die raadslid Van de Langenberg aan de dag legt. ,,Je bent in staat partijpolitiek opzij te zetten als het er bestuurlijk op aan komt. Daarbij kenmerken uitzonderlijke inzet, enorme betrokkenheid en grote bevlogenheid jouw optreden in deze raad.”

In zijn dankwoord onderstreepte Van de Langenberg hetgeen ook al door meerdere sprekers was aangehaald, namelijk de niet aflatende steun van het thuisfront. Echtgenote Elly werd uitbundig in de bloemen gezet, ten overstaan van een publieke tribune die afgeladen was met familie, vrienden en partijgenoten.

Willie van de Langenberg kwam op 1 december 1969 in de gemeenteraad als lid van de toenmalige Lijst Valks. Een jaar later scheidde hij zich samen met wijlen Piet Hendriks af en vormde de Werknemerslijst, die in 1996 – na de gemeentelijke herindeling – werd omgevormd tot de DPBL. In 1990 werd de jubilaris voor het eerst lijsttrekker voor zijn partij en vier jaar later trad hij toe tot het college van B. en W. waar hij acht jaar lang de portefeuilles financiën, volkshuisvesting, monumenten, sport en later ook toerisme en recreatie behartigde.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Namens de collega-raadsleden bood Jos van Ooijen het echtpaar Van de Langenberg twee schilderijen aan van de plaatselijke kunstenares Tilly Brooker. (Foto: Albert Stolwijk).
17 december 2009

Print deze pagina

Terug