GEMEENTE: RETENTIEVIJVER AAN HOBBENDONKSEWEG

’Boxtel-Oost rijp voor drainageplan’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Sinds de bouw van Boxtel-Oost in de jaren zeventig kampen veel bewoners met wateroverlast. Naast een grote drainageleiding met kleinere aftakkingen wordt een retentievijver aangelegd aan de Hobbendonkseweg om overtollig water op te vangen. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Boxtel-Oost moet worden voorzien van een eigen drainagesysteem. Dat is de conclusie van de onderzoekers van bureau Witteveen & Bos, die in opdracht van de gemeente Boxtel studeerden op de aanhoudende wateroverlast in de woonwijk. Naast een grote drainageleiding met kleinere aftakkingen wordt een retentievijver aangelegd aan de Hobbendonkseweg om overtollig water op te vangen.

Sinds de bouw van Boxtel-Oost in de jaren zeventig kampen veel bewoners met wateroverlast. Velen kennen de verhalen over kruipruimten die in natte perioden vol staan met water. Ook in veel tuinen is sprake van wateroverlast. Volgens wethouder Wim van Erp kan de problematiek met het ’Masterplan Drainage Boxtel-Oost’ prima aangepakt worden.

De kosten van het project zijn aanzienlijk; als alle maatregelen uit de studie worden uitgevoerd moet Boxtel een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro investeren. Het masterplan voorziet in een grote drainageleiding die grofweg onder of net naast de doorgaande straten in Boxtel-Oost wordt aangelegd. Op plekken waar sprake is van veel wateroverlast, worden aftakkingen aangelegd om extra water aan het gebied te onttrekken.

RETENTIEVIJVER
Blikvanger in het masterplan is de retentievijver die geprojecteerd is op een deel van het speelveld op de hoek van de Hobbendonkseweg en de Dr. De Brouwerlaan. In deze vijver wordt overtollig water opgevangen. Wethouder Van Erp verwacht niet dat met deze vijver een aanslag wordt gepleegd op deze speelvoorziening. ,,Bewoners krijgen er juist een fraaie vijver hij, die mooi wordt ingepast in dit groene gebied. Natuurlijk moeten wel voldoende veiligheidsmaatregelen worden genomen, zodat er geen verdrinkingsgevaar bestaat voor kleine kinderen.”

Van Erp verwacht op basis van de conclusies van Witteveen & Bos dat deze maatregelen toereikend zijn om de wateroverlast in Boxtel-Oost te beteugelen. Als aanvullende maatregelen moeten worden genomen en een verfijnder drainagesysteem moet worden aangelegd, zullen de kosten veel hoger uitvallen. In de omgeving van de Kleine Beemd worden aparte maatregelen genomen. Voor dat gebied wordt al een bestek gemaakt en zal overtollig water geloosd worden op de sloot langs de Brederodeweg, zo meldde de wethouder deze week.
17 december 2009

Print deze pagina

Terug