BOXTEL REKENT OP BIJDRAGE VAN PRORAIL

Overweg Bakhuisdreef vijf jaar dicht

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De spoorwegovergang in de Bakhuisdreef is sinds het laatste ongeval in september provisorisch afgesloten. De gemeente Boxtel wil de overweg permanent afsluiten. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

De onbewaakte spoorwegovergang in de Bakhuisdreef blijft voorlopig gesloten. Het gemeentebestuur van Boxtel heeft deze week een verkeersbesluit genomen waarin staat dat de overweg tenminste vijf jaar dicht blijft. Zodra het verkeersbesluit definitief is vastgesteld, zal ProRail de spoorwegovergang spoedig ontmantelen en alle waarschuwingsborden verwijderen.

Het besluit van het Boxtelse gemeentebestuur komt niet als een verrassing. Begin oktober besloot burgemeester Frank van Beers al om de onbewaakte spoorwegovergang tijdelijk af te sluiten. Aanleiding vormden twee zeer ernstige verkeersongevallen waarbij in juni een vrouw verongelukte en in september een dode en twee zwaargewonden vielen. In beide gevallen schepte een trein de auto van de slachtoffers.

Volgens verkeerswethouder Wim van Erp heeft het gemeentebestuur met veel partijen gesproken alvorens tot een verkeersbesluit te komen. Er werden gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van fiets- en wandelverenigingen, ruiterclubs en omwonenden. Daarnaast was er overleg met de politie en de ZLTO, waarvan een aantal leden regelmatig met landbouwwerktuigen gebruik maakte van de overweg.

GELD
Heel bewust kiest Boxtel voor een afsluiting van vijf jaar. ,,In die periode worden mogelijk allerlei plannen ontwikkeld die gevolgen kunnen hebben voor de verkeerssituatie in Boxtel-West”, zegt wethouder Van Erp. Hij doelt onder meer op de mogelijke sanering van gelijkvloerse spoorwegovergangen en de voorgenomen aanleg van een noordelijke ontsluitingsweg van bedrijventerrein Ladonk naar de Kapelweg. Van Erp: ,,Als we de Bakhuisdreef nu voorgoed op slot doen, lopen we in de toekomst misschien geld mis dat overheden beschikbaar hebben voor de aanpak van verkeersknelpunten.”

De wethouder heeft ProRail op de hoogte gebracht van het verkeersbesluit, dat nu zes weken ter inzage ligt. Het spoorbedrijf heeft begripvol gereageerd en heeft aangegeven mee te willen werken aan compensatiemaatregelen. ,,Als de Bakhuisdreef dicht gaat, willen we voor fietsers en wandelaars alternatieven bieden, bijvoorbeeld door de onverharde Kromakker te verbeteren”, zegt Van Erp. ,,Dat is ook nodig omdat landbouwverkeer vaker over Tongeren zal rijden en daarmee de hinder voor fietsers en wandelaars toeneemt.”
17 december 2009

Print deze pagina

Terug