GEMEENTE: ’GEEN BESMETTE BEDRIJVEN’

Q-koorts treft 17 inwoners van Boxtel

De Q-koorts heerst ook in Boxtel. Uit informatie van de gemeente Boxtel en de GGD Hart voor Brabant blijkt dat zeventien mensen in Boxtel besmet zijn met de ’geitenziekte’. Vijf mensen zijn vanwege de besmetting opgenomen in het ziekenhuis. Op Boxtels grondgebied bevinden zich geen besmette geitenhouderijen waardoor ruiming van drachtige dieren in deze gemeente niet aan de orde is.

De besmetting van de Q-koorts neemt steeds grotere vormen aan en deze week werd duidelijk dat de rijksoverheid studeert op ingrijpende maatregelen om de ziekte, die wordt veroorzaakt en verspreid door geiten, in te dammen. Gisteren werd door de ministers Klink en Verburg bekendgemaakt dat op advies van het RIVM alle drachtige geiten op besmette bedrijven op korte termijn gedood zullen worden om de risico’s van verdere verspreiding terug te dringen.

Vooral in het lammerseizoen zouden de besmettingsrisico’s erg groot zijn, zo zeggen deskundigen. Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie die door geiten en schapen via de lucht wordt verspreid. De bacterie die de koorts veroorzaakt, komt vooral vrij bij miskramen van besmette geiten en schapen.

Na aanhoudende kritiek, onder meer van artsen, heeft de overheid gisteren drastische maatregelen aangekondigd. Beide ministers waren gisteravond in het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch om de plannen verder toe te lichten. De gemeente Boxtel houdt volgens een woordvoerder nauwe contacten met de GGD Hart voor Brabant om het ziektebeeld dagelijks in beeld te houden. Op de website van de gemeente is een speciaal hoofdstuk gewijd aan de Q-koorts. Alle informatie over de ziekte wordt gebundeld op www.boxtel.nl/q-koorts.php. Voor specifieke vragen wordt verwezen naar de GGD Hart voor Brabant.

RISICO’S
Hoewel er in Boxtel geen besmette geitenhouderijen zijn, zijn er wel enkele besmette bedrijven in de directe omgeving en enkele buurgemeenten. Dat blijkt uit de kaarten die deze week zijn uitgelekt en die de cirkels laten zien die in een straal van vijf kilometer rondom deze bedrijven zijn getrokken. Twee van deze cirkels liggen ook gedeeltelijk op Boxtels grondgebied en geven aan dat binnen dat gebied een verhoogde kans op besmetting met de Q-koorts is. Welke bedrijven in de regio besmet zijn, wordt door de overheid om privacyredenen niet bekend gemaakt.

Volgens de zegsman van de gemeente kunnen inwoners weinig ondernemen om besmetting met het virus tegen te gaan. ,,Binnen de straal van vijf kilometer loopt iedereen een verhoogd risico. De besmetting vindt namelijk plaats via de lucht. Wanneer mensen in zo’n cirkel zijn geweest, raadt de GGD aan goed in de gaten te houden of ze symptomen of klachten bij zichzelf herkennen. Is dat het geval, kan het beste direct contact opgenomen worden met de huisarts.”

Hoe eerder de diagnose gesteld wordt, des te eerder de behandeling gestart kan worden en des te groter de kans is dat de behandeling aanslaat, zo meldt de zegsman ,,Mensen die in aanraking komen met dieren, wordt aangeraden daarna goed te wassen. Kortom, extra aandacht voor goede persoonlijke hygiëne na contact met dieren.”
10 december 2009

Print deze pagina

Terug