TERREIN LANGENHUIJSEN TIJDELIJK BESCHIKBAAR

Meer parkeerplaatsen op Ladonk

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het braakliggende terrein van de voormalige houthandel Langenhuijsen aan de Van Salmstraat wordt ingericht als tijdelijke parkeerplaats. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Bedrijventerrein Ladonk krijgt tijdelijk meer parkeerplaatsen. Op het terrein van de vroegere houthandel Langenhuijsen aan de Van Salmstraat wordt een terrein ingericht waar vanaf begin 2010 geparkeerd kan worden. ,,Met deze tijdelijke oplossing willen we de parkeeroverlast op Ladonk terugdringen”, zegt wethouder Wim van Erp.

Sinds het parkeerterrein van Q-Park aan de Van Salmstraat is afgesloten met een slagboom en er betaald moet worden, wordt deze voorziening nauwelijks gebruikt. Veel langparkeerders – forensen en medewerkers van bedrijven op Ladonk – zoeken een gratis parkeerplaats in de straten rondom het NS-station. Ook op Ladonk leidt dat tot veel hinder.

Met het tijdelijk inrichten van het braakliggende terrein van de vroegere houthandel Langenhuijsen denkt het gemeentebestuur van Boxtel de problemen in elk geval tijdelijk te kunnen opvangen. ,,Het terrein hebben we al schoongemaakt en geëgaliseerd, zodat er vlot geparkeerd kan worden”, zegt Van Erp. Hij benadrukt dat het om een tijdelijke voorziening gaat, het terrein wordt niet geasfalteerd. ,,Maar er ligt nog een dikke betonvloer van de houthallen en dat is een prima ondergrond.”

De ondergrond van het terrein is overigens vervuild met kwik. ,,Maar doordat we niet in de bodem graven, is het mogelijk om hier tijdelijk een parkeerterrein in te richten”, aldus de wethouder.

KWALITEITSIMPULS
Het terrein van Langenhuijsen, dat al enkele jaren eigendom is van de gemeente, moet de komende jaren een kwaliteitsimpuls krijgen. De gemeente wil er hoogwaardige kantoorvoorzieningen en wellicht een hotel onderbrengen. ,,Maar door de huidige economische crisis staan die ontwikkelingen op een laag pitje”, zegt burgemeester Frank van Beers. Hij heeft de betrokken projectontwikkelaars gevraagd mee te denken over tijdelijke alternatieven, bijvoorbeeld parkeren.

Wethouder van Erp erkent dat de gemeente met het openen van een gratis parkeerterrein rechtstreeks gaat concurreren met Q-Park, dat aan de Van Salmstraat op eigen terrein een voorziening voor betaald parkeren exploiteert. ,,Misschien brengt het ons weer in gesprek. Op dit moment worden de parkeerterreinen van Q-Park nauwelijks gebruikt en we zouden graag zien dat er andere oplossingen zouden worden bedacht”, stelt Van Erp.

In januari wil de wethouder voor omwonenden een nieuwe informatieavond beleggen om hen te informeren over actuele ontwikkelingen rond de parkeerproblematiek aan weerszijden van het Boxtelse NS-station.
10 december 2009

Print deze pagina

Terug