KLIMAATEVENEMENT IN JAARBEURS

Boxtelse delegatie zet zich in voor klimaatverandering

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Biologische boerderij De Schoffel in Lennisheuvel heeft in november een aantal extra zonnepanelen geplaatst. In totaal heeft de boerderij 120 panelen. Eigenaar Kees van Esch hoopt volgend jaar nog meer panelen te kunnen installeren. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARIËLLE WIJFFELAARS

Een groep Boxtelaren vertrekt zaterdag 12 december om 15.35 uur met de trein naar Utrecht. Om 17.00 uur begint in de Jaarbeurs het nationaal klimaat evenement ’Beat the heat now’. Tijdens het evenement zijn er optredens van cabaretiers en muzikanten, maar bovenal is het een debatbijeenkomst voor steun voor een topakkoord in Kopenhagen waar tot 19 december wereldleiders praten over het klimaat tijdens de Klimaattop.

Het evenement ’Beat the heat now’ is een samenwerking van verschillende organisaties waaronder Greenpeace, Cordaid, Fair Climate, Milieudefensie, Natuurmonumenten, FNV en ook het Boxtelse ecologisch centrum De Kleine Aarde is betrokken bij de manifestatie. De organisaties presenteren in de Jaarbeurs hun activiteiten en standpunten voor een veilig klimaat.

‘Op het programma staan optredens van Kasper van Kooten met onder anderen Candy Dulfer, de 3 J’s, Anna Drijver, Antonie Kamerling en Daniël Boissevain. Ook zanger Boris en zangeres Do verzorgen een optreden. Daarnaast zijn er discussies over de Klimaattop en acties voor de verandering. Bezoekers kunnen tevens informatie krijgen over de klimaatveranderingen, windmolens en ledlampen.

DISCUSSIE
Vanuit Boxtel gaat een delegatie per trein naar de Jaarbeurs. Ook Jan Juffermans is hierbij aanwezig. De Boxtelaar reist ’s avonds met de trein door naar de Klimaattop in Kopenhagen. Vanaf Utrecht rijdt de Kopenhagen Express met ongeveer tweehonderd Nederlanders naar Denemarken; ook minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer reist met deze trein. ,,Er is erg veel belangstelling voor het evenement”, vertelt Juffermans. ,,Vanuit Boxtel gaan ongeveer vijftien mensen, in totaal wordt gerekend op tienduizend bezoekers.”

De Boxtelaar zet zich al lange tijd in voor het klimaat en maakt zich zorgen om de veranderingen. ,,Ik kijk uit naar de Klimaattop en ’Beat the heat now’”, zegt Juffermans. ,,Het is interessant om gesprekken en discussies te voeren over de toekomst van ons klimaat. Uit onderzoeken blijkt dat het mogelijk is om in twintig jaar om te schakelen naar duurzame energie. Ik vind dat we dat moeten doen als het mogelijk is.” Zelf maakt Juffermans al zestien jaar gebruik van zonne-energie wat mogelijk is door de panelen op zijn dak. ,,In Boxtel is onderzoek gedaan naar windmolens, maar ook zonne-energie zou een goede mogelijkheid zijn. Die discussie op gang brengen is het doel van ’Beat the heat now’.”

AFSPRAKEN
Ook Annelies Sloots uit Boxtel reist zaterdag naar Utrecht. ,,Ik ben ongerust om de toekomst van de aarde”, zegt Sloots. ,,Met name de opwarming van de aarde en de uitputting van fossiele brandstoffen baren me zorgen. In verschillende landen in Afrika en Azië zijn de klimaatveranderingen duidelijk merkbaar, maar ook in Nederland ondervinden we nu al de gevolgen. De uitputting van de brandstoffen vindt nu plaats; we verbruiken meer dan we kunnen verkrijgen. Het is dus de hoogste tijd om dat aan te pakken, zeker omdat de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen goed loopt.”

De Boxtelse vindt het jammer dat veel mensen weinig tot geen interesse tonen in het klimaat. ,,De meeste mensen zijn er niet mee bezig, het leeft niet”, stelt Sloots. ,,Dat is een gemiste kans. Het is nodig dat men zich bewust wordt van de mogelijkheden om hun gedrag aan te passen.” Sloots koopt zelf zoveel mogelijk biologische producten en trekt liever een dikke trui aan dan dat ze de verwarming hoog zet. ,,Voor mij is dat makkelijker omdat ik alleen woon, voor een gezin ligt dat moeilijk. Het is belangrijk dat men er echt achter staat. Dan is er op kleine schaal veel winst te behalen.”

Sloots is hoopvol over een goede afloop van de Klimaattop in Kopenhagen. ,,Ik denk dat er concrete afspraken zullen worden gemaakt over vermindering”, zegt de Boxtelse. ,,De rol van president Barack Obama van de Verenigde Staten is daarbij heel belangrijk. Wel denk ik dat een land als China minder meewerkend is. In dat land begint de economische welvaart nu te ontwikkelen en daar zal men gebruik van willen maken. Ik verwacht dat de westerse landen wel tot goede afspraken zullen komen.”

De Klimaattop duurt nog tot 18 december. Tijdens de laatste week van de top komen de grote regeringsleiders om te praten over een vervolg op het Kyoto-protocol. Ook worden doelen gesteld tot 2020. Voor een groot deel gaat de Klimaattop over de grenzen aan uitstoot van broeikasgassen. Ook moet er overeenstemming worden bereikt over een geldbedrag om ontwikkelingslanden te helpen in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Hans Maassen werkt met installateur Peter van Roosmalen aan de montage van zonnepanelen. (Foto: Albert Stolwijk).
10 december 2009

Print deze pagina

Terug