Boxtel, een sterk dorp!

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Boxtel dankt haar sterke positie volgens de plaatselijke D66-afdeling mede aan haar gunstige ligging aan het spoor. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR D66

In de 65 jaar van het bestaan van Brabants Centrum is veel veranderd in Boxtel en zijn omgeving. Boxtelaren die geruime tijd in het buitenland verbleven waren verbaasd bij terugkomst. Zij knipperden met de ogen als ze de uitbreiding van de kom en het vernieuwde centrum zagen.

Wijken en wegen zijn toegevoegd en er is een nieuw NS-station. Aan het einde van de vorige eeuw is de auto-ontsluiting door de aanleg van de Keulsebaan aanmerkelijk verbeterd. Ook is de autosnelweg A2 gerealiseerd en het regionaal fietspadennet mag er zijn. Het Groene Woud biedt steeds meer ruimte voor de natuur en het genieten ervan. We hebben een jongerencentrum. Er is een bescheiden cultureel centrum in medegebruik in goede harmonie met vakinstelling SintLucas. Boxtel heeft inmiddels vier brede scholen.

VOORZIENINGEN
Waar in ons land vind je een verstedelijkt dorp van deze grootte met zoveel voorzieningen, midden op een kruispunt van hoofdspoorlijnen en hoofdwegen leidend naar drie steden, gelegen aan een prachtige rivier, de Dommel, in een nationaal landschap. In de Bosatlas kunnen wij een dergelijke combinatie in ieder geval niet meteen vinden. Vanuit Boxtel ben je binnen vrijwel een half uur met trein of auto in drie stedelijke centra!

Boxtel kent ook een sterke economie. Van oudsher zijn hier veel bedrijven gevestigd. Vooral de maakindustrie is goed vertegenwoordigd. Boxtel ligt midden in een gebied dat wereldwijd een belangrijke positie inneemt.

Eindhoven heeft een sterk profiel in Brainport (hoogwaardige technologie) en in design (onder andere de Design Academy). In Tilburg vind je een hoogwaardig onderwijscentrum en in ’s-Hertogenbosch een prachtig en levendig centrum. Boxtel zal ook in de toekomst van zijn omgeving blijven profiteren.

KLAGEN
Toch wordt er nog regelmatig geklaagd over de auto-ontsluiting van Boxtel; die zou verbeterd moeten worden door ook de aanleg van forse wegen. De werkgevers op Ladonk hadden het over de werkers op Ladonk die als ratten in de val zouden zitten bij een blokkade van de Keulsebaan. Het parkeerprobleem denkt men op te lossen door een grote openbare parkeergarage. Er werd in de raadzaal gesproken over de ’zwarte’ Prinses Amaliaschool, die - van horen zeggen - een doorn in het oog van vele Boxtelse burgers zou zijn. Natuurlijk, er blijven altijd zaken die beter kunnen.

Wanneer je mensen van buiten Boxtel uitlegt waar en hoe je woont, moet je echt oppassen dat je niet naast je schoenen gaat lopen. Bezoekers kun je hier laten genieten van allerlei voorzieningen en activiteiten. Het dorp is omgeven door aantrekkelijk buitengebied met veel natuur en tegelijkertijd bruist Boxtel ten volle.

Toegegeven, de (spoor)wegen zijn forse bestaande objecten, waarvan de hinder en barrièrewerking voor een gemeente van 30.000 inwoners moeilijk op te lossen is. De planning van Het Groene Woud komt wel al jaren goed van de grond. Samenwerking met andere gemeenten werkt blijkbaar. Zal het centrum van Brabant de samenwerking met de buurgemeenten gaan intensiveren?

GROEIEN OF KRIMPEN
Veel mensen wilden hier komen wonen vanwege die kwaliteit en de gemeente gaf hen daartoe graag de ruimte. Ook in de nieuwe strategische visie wil men weer meer bouwen dan nodig voor de eigen behoefte van de Boxtelaren. Groeien zit er bij velen diep in. Is dat een goed en vooral ook realistisch toekomstbeeld? Op middellange termijn zal ook Boxtel in een krimp belanden. Een teruglopend inwonertal, een vergrijzing van de bevolking.

Het Groene Woud, de spoorlijnen en de rijksweg zullen trouwens grote beperkingen aan de groei opleggen. Ook de financiële crisissituatie vormt een belemmering voor een groeiscenario. Ook de wijk Oost zal aanzienlijk verouderen. Opmerkelijk, dat de gemeente juist daar de bestaande scholenconcentratie wil gaan vernieuwen.

Omdat het allemaal zo goed lijkt te gaan in Boxtel lijden bestuurders soms aan zelfoverschatting. De subsidie voor het sluiten van niet minder dan alle gelijkvloerse spoorwegovergangen ging uiteindelijk aan Boxtels neus voorbij; ook hoogspoor kwam daarbij in beeld. Het geplande cultureel centrum in het gat aan de Markt werd door geldgebrek uiteindelijk omgezet in dubbelgebruik van de podiumzaal van de creatieve mbo-school SintLucas. Ondanks de forse barrières en gebrek aan geld zijn er wel degelijk mogelijkheden.

REALISTISCH
Kortom, zal in de komende periode niet een realistischer beleid ontstaan in samenwerking met meer omliggende gemeenten? Vooral ook zinnig omdat onze goed ontwikkelde sociale voorzieningen ook overeind moeten blijven. Meer vertrouwen in de eigen kracht van mensen en in ons sterke centrum van Brabant, een goede basis voor de toekomst!

Boxtelse politiek: anders dan anders

Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van nieuwsblad Brabants Centrum schrijven de politieke partijen die deelnemen aan de Boxtelse gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 een eigen serie artikelen. Zij zijn gevraagd zich te onthouden van politieke stokpaardjes en worden uitgedaagd zich op een andere manier te profileren dan doorgaans het geval is. Natuurlijk proberen de partijen zich de komende maanden op allerlei manieren in de schijnwerpers te plaatsen om de gunst van de kiezer te winnen. De artikelenreeks in Brabants Centrum biedt hen daartoe een extra mogelijkheid. D66 bijt het spits af; in de volgende aflevering een bijdrage van het CDA waarin het industrieel erfgoed van Boxtel en Liempde aan bod komt.
10 december 2009

Print deze pagina

Terug