ACTIE GERICHT TEGEN OLIEMAATSCHAPPIJEN

Burgemeester signeert petitie Amnesty

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Frank van Beers ondertekent de petitie van Amnesty International onder toeziend oog van Hannie Rodenburg en Dimitri de Pont van de lokale werkgroep. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

Burgemeester Frank van Beers heeft maandag 7 december als eerste in de gemeente Boxtel een handtekening geplaatst onder een petitie van Amnesty International. De handeling vond plaats in de publiekshal van het gemeentehuis, waar Hannie Rodenburg en Dimitri de Pont van de lokale werkgroep uitleg gaven over de actie.

De petitie houdt verband met de campagne voor een menswaardig bestaan die Amnesty International dit jaar voert in het kader van de jaarlijkse dag van de Rechten van de Mens (vandaag, donderdag 10 december – red.) en roept alle in Nigeria aanwezige oliemaatschappijen op om de mensenrechten te respecteren.

,,Dit jaar voeren we actie voor de bewoners van de Nigerdelta”, liet De Pont maandag weten aan burgemeester Van Beers. ,,Dit is een van de grootste rivierdelta’s ter wereld en een van de dichtstbevolkte gebieden van Afrika. De Nigerdelta is in de afgelopen vijftig jaar veranderd van een mooi gebied, rijk aan vis en schoon water in een met olie bevuilde delta waar veel armoede heerst en vele mensenrechten worden geschonden. Een belangrijke oorzaak hiervan is de oliewinning.”

VOORGELOGEN
De Pont gaf aan dat de lokale bevolking werd voorgelogen door oliebedrijven als Shell; de oliewinning zou het leven van de bewoners verbeteren en ze zouden er rijker door worden. ,,Het bleek anders uit te pakken. Het aantal vissen in de delta nam steeds meer af door de olievervuiling. Mensen werden ziek van het vervuilde water en moesten naar het ziekenhuis. Hoewel Shell in zijn beginselen de ondersteuning van ’fundamentele mensenrechten’ opnam, komt daar in de Nigerdelta nog altijd weinig van terecht.”

De Pont stelde dat niemand weet hoe groot de impact is van de oliewinning op de Nigerdelta-bewoners. ,,Er worden geen onderzoeken uitgevoerd naar de impact van vervuiling op de volksgezondheid of de bestaansmogelijkheden van boeren en vissers. Als we het de industrie vragen, houden de maatschappijen hun lippen stijf op elkaar. Langzaamaan sterven de mensenrechten in het gebied af. In het kader van de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens spreken we de olie-industrie aan, want het wordt hoog tijd dat de maatschappijen die in de Nigerdelta opereren hun verantwoordelijkheid nemen.”

Amnesty International vraagt de betrokken maatschappijen openheid van zaken te geven, de bevolking te informeren en consulteren, structureel onderzoek te doen naar de impact van olie- en gasactiviteiten op de mensenrechtensituatie van lokale bewoners en de gemaakte schade op te ruimen. De Pont: ,,Alleen zo kunnen ze in het reine komen en de ’mensenrechtensterfte’ stoppen.”

OOSTERHOF
Burgemeester Van Beers omschreef de boodschap van Amnesty International als heel helder. ,,Er is hier sprake van een relatie tussen armoede en een gebrek aan mensenrechten. Het is een goede zaak dat we via Amnesty met honderdduizend handtekeningen vanuit het westen laten doorklinken aan de aanwezige oliemaatschappijen dat de mensenrechten gerespecteerd moeten worden. Daarom wil ik deze petitie graag ondertekenen.”

In de hal van het gemeentehuis is een tafeltje ingericht waar deze week de petitielijsten getekend kunnen worden. De lokale werkgroep van Amnesty International vroeg vandaag laat in de middag treinreizigers bij het station om de lijst te tekenen en staat zaterdag 12 december in winkelcentrum Oosterhof met een kraam om aandacht te vragen voor de actie en de verkoop van kaarten en kaarsen.
10 december 2009

Print deze pagina

Terug