JAN JUFFERMANS NAAR KLIMAATTOP KOPENHAGEN

’Nederland moet achterstand inlopen’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Jan Juffermans, werkzaam als beleidsmedewerker bij De Kleine Aarde, bezoekt vanaf zaterdag 12 december de klimaattop in Kopenhagen. In de Deense hoofdstad wordt gesproken over oplossingen voor de klimaatveranderingen. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARIËLLE WIJFFELAARS

Boxtelaar Jan Juffermans vertrekt zaterdag 12 december naar de klimaattop in Kopenhagen. In de Deense hoofdstad komen regeringsleiders, ministers en organisaties van 7 tot en met 18 december bijeen om te praten over noodzakelijke klimaatveranderingen. Voorafgaand aan de internationale klimaattop wordt in Nederland 12 december het klimaatevenement ’Beat the heat now’ gehouden.

Tijdens de conferentie in Kopenhagen proberen de 192 deelnemende landen een akkoord te sluiten om met internationale acties de klimaatverandering tegen te gaan. En dat is hard nodig, vindt Juffermans die als beleidsmedewerker werkzaam is bij De Kleine Aarde. ,,Door de veranderingen in het klimaat overlijden jaarlijks 300.000 mensen, met name zuidelijke landen dichtbij de evenaar worden hard getroffen. Door extreme droogte in sommige gebieden, vluchten de mensen die daar wonen naar andere dorpen en steden. Vaak ontstaan conflicten met de bevolking. Deze zogenaamde ’climate wars’ vormen een ernstige bedreiging.”

Ook de gevolgen voor westerse landen worden steeds duidelijker. Zo lag de temperatuur in november ruim drie graden boven de normale waarden voor die tijd van het jaar. ,,Als de klimaatverandering doorzet, is dat echt dramatisch”, voorspelt Juffermans.

ACHTERLOPEN
Volgens Juffermans zijn er vijf redenen om het klimaat- en energiebeleid grondig te veranderen. Zo raken fossiele energiebronnen steeds sneller op en is het daardoor verstandig over te schakelen op duurzame energiebronnen. Voor olie en gas zijn westerse landen afhankelijk van landen die niet erg stabiel zijn, met duurzame energie neemt de onafhankelijkheid toe. ,,Ook is het belangrijk de uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof te verminderen”, meent Juffermans. ,,Daarnaast is de klimaatverandering gevaarlijk en het is economisch slim om duurzame innovatie snel uit te voeren.”

Liep Nederland in de jaren negentig nog voorop met duurzame ontwikkelingen, tegenwoordig is er een grote achterstand vergeleken met bijvoorbeeld Denemarken of Duitsland. ,,In Duitsland wordt voor 19 procent gebruik gemaakt van duurzame energie”, legt Juffermans uit. ,,In Nederland is dat maar 3 procent. Voorheen kregen wij complimenten van andere landen over onze duurzame ontwikkelingen en nu lopen we erg achter.”

De Boxtelaar kijkt uit naar de klimaattop en denkt dat het erg interessant gaat worden. ,,Ik denk dat er veel ruimte is voor inhoudelijke discussies” zegt Juffermans. ,,Misschien dat een akkoord gesloten zal worden met daarin plannen, maar ik ga er niet vanuit dat er een echt verdrag zal worden gesloten. Dat is niet erg, het gaat nu even om de discussie.” Volgens Juffermans is de klimaattop nu al een succes. ,,Men praat erover en in de media wordt erover bericht. Organisaties komen met ideeën en plannen. We kunnen stellen dat de discussie hiermee is opgestart.”

Tijdens de klimaattop zal Juffermans deelnemen aan een aantal conferenties. Hij gaat er vanuit zelf ook veel te kunnen leren in Kopenhagen. ,,Ik kijk erg uit naar dinsdag 15 december. Dan is er een themadag over dierlijke consumptie als oorzaak van het klimaatprobleem.” Dit onderwerp ligt de medewerker van De Kleine Aarde na aan het hart. ,,Uit onlangs gepubliceerde onderzoeken blijkt dat onze vleesconsumptie een grote rol speelt bij het klimaatprobleem”, legt Juffermans uit. ,,Als iedereen hun vlees- en zuivelconsumptie zou halveren, zou dat heel veel winst opleveren.”

HAMBURGERS
Het klimaatprobleem is volgens de Boxtelaar groter dan bij veel mensen bekend is. ,,Ik hoop dat mensen zich dankzij de klimaattop realiseren dat er echt iets aan de hand is. Dankzij de film ’An inconvenient truth’ van Al Gore is de bewustwording al in gang gezet. We zijn er alleen ongeveer dertig jaar te laat mee begonnen.”

In Kopenhagen wordt gesproken over het gevolg op het Kyoto-protocol en worden doelen gesteld tot 2020. Een belangrijk onderdeel draait om de grenzen aan uitstoot van broeikasgassen. Ook moet er overeenstemming komen over een geldbedrag om ontwikkelingslanden te helpen in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Voor Juffermans is het de eerste keer dat hij een grote klimaattop bezoekt. De Boxtelaar bezoekt zaterdag 12 december eerst het evenement ’Beat the heat now’ in de Jaarbeurs in Utrecht. Daarna vertrekt hij per trein naar Kopenhagen. Ook minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer reist met een delegatie in dezelfde trein mee.

De tweede week van de klimaattop is meteen de week waarin de grote regeringsleiders komen, waaronder de Amerikaanse president Barack Obama. ,,Erg interessant om te horen hoe de ministers en presidenten over de kwestie denken”, vindt Juffermans. ,,Misschien kan ik met Obama nog een gesprek voeren over vleesconsumptie. En dan met name over de grote hamburgers die in de Verenigde Staten verorberd worden.”
3 december 2009

Print deze pagina

Terug