NIEUW BESTEMMINGSPLAN IN DE MAAK

Boxtel versoepelt regels buitengebied

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: In 2008 openden Désiré en Geert van Laarhoven in een oud bakhuis bij hun boerderij Cultuurlogies Looeind. Het is een van de bed and breakfast-voorzieningen in Liempde. (Archieffoto Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan heeft het gemeentebestuur deze week besluiten genomen die bewoners in het buitengebied van Boxtel meer vrijheid bieden. Het vestigen van een bed and breakfast wordt eenvoudiger, net als het laten inwonen van 65-plussers die mantelzorg nodig hebben. Een bonusregeling voor de sloop van illegale bijgebouwen moet de ’ontstening’ van het platteland een impuls geven.

Het drie jaar geleden door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is op onderdelen door de Raad van State afgewezen. Onder meer de gehonoreerde bezwaren van boomkwekers ten aanzien van aanlegvergunningen en het afwijzen van een sportpark voor voetbalclub ODC zijn voor het college van B. en W. aanleiding het complete bestemmingsplan te wijzigen en opnieuw vast te laten stellen.

Vooruitlopend op die procedure, die in februari 2010 van start moet gaan, heeft het dagelijks bestuur van de gemeente Boxtel deze week al enkele maatregelen kunnen nemen die bewoners in het buitengebied meer vrijheid bieden.

De regeling om een bed and breakfast-voorziening te starten is versoepeld. ,,Mensen die logeerplekken in hun boerderij wilden exploiteren, waren gebonden aan een maximum van 50 vierkante meter. Geen ideale norm, zo is gebleken. In de nieuwe situatie gaan we uit van maximaal acht plaatsen voor logies en ontbijt. De logeerruimte is daarbij beperkt tot ten hoogste 100 vierkante meter”, vertelt wethouder Ger van den Oetelaar.

De voorzieningen op het gebied van bed and breakfast nemen geleidelijk toe in deze gemeente. ,,En er wordt steeds vaker samengewerkt waardoor de overnachtingscapaciteiten toenemen. Een goede zaak”, vindt de wethouder.

MANTELZORG
Voor mensen die hulpbehoevende ouders in huis willen nemen, worden de regels ook versoepeld. De medische indicatie die nodig is, vervalt voor 65-plussers. ,,Maar de eis dat het om mantelzorg gaat en dat het een tijdelijke situatie betreft blijft overeind. Bovendien mag maximaal 80 vierkante meter van bijgebouwen benut worden voor deze doeleinden.”

Hoewel in Boxtel weinig agrariërs gebruikmaken van seizoensarbeiders zijn ook hier de regels aangepast. Tijdelijke werknemers mogen voortaan inpandig of eventueel in noodunits gehuisvest worden.

Op diverse plekken in het buitengebied staan bijgebouwen die in het verleden illegaal zijn opgetrokken. Maar ze zijn lang niet allemaal nog in gebruik. Om boeren en burgers in het buitengebied te stimuleren deze opstallen af te breken, stelt het gemeentebestuur hen een bonusregeling in het vooruitzicht. Een/vijfde deel van het te slopen gebouw mag legaal herbouwd worden. Voorlopig alleen nog binnen het bestaande bouwblok, maar als het vernieuwde bestemmingsplan van kracht is ook op bouwblokken elders in de gemeente.
3 december 2009

Print deze pagina

Terug