DEKKING VOOR ESSCHE HEIKE ONTOEREIKEND

ODC wil volgend seizoen op kunstgras voetballen

DOOR HENK VAN WEERT

De twee kunstgrasvelden waarop ODC in de toekomst moet gaan voetballen op het Essche Heike kunnen het best een kwartslag gedraaid worden ten opzichte van de bestaande grasvelden langs de Molenwijkseweg. Hoewel het nieuwe sportpark een kwart minder kost dan het afgewezen plan voor De Renbaan, waarvoor de gemeente Boxtel 4,5 miljoen euro had gereserveerd, is financiŽle dekking is ontoereikend. Het gemeentebestuur komt 170.000 euro te kort.

Als het aan het gemeentebestuur en ODC ligt worden komende zomer twee kunstgrasvelden aangelegd. Nog voor de jaarwisseling moet de vergunning daarvoor worden aangevraagd. De werkzaamheden zouden op 1 mei moeten starten, zodat voor aanvang van het seizoen 2010-2011 de kunstvelden in gebruik kunnen worden genomen. Waar de huidige speelgazons nu nog in de breedterichting voor het clubgebouw zijn gesitueerd, moeten de kunststof grasmatten in de lengterichting, dus evenwijdig aan de Molenwijkseweg worden aangelegd.

In de eerste fase van het bouwplan voor ODC zijn ook nieuwe kleedlokalen en een kantine voorzien. Maar die kunnen komende zomer nog niet worden gebouwd, zo is de verwachting. In een later stadium moeten op het Essche Heike ook nog eens twee voetbalvelden met echt gras worden gesitueerd, maar dan moet eerst manege De Langspier worden verplaatst. En dat is geen eenvoudige klus, waarschuwt het gemeentebestuur nu al. ,,Er dient een geschikte locatie te worden gevonden en er moeten aanvullende financiŽle middelen komen.Ē

MANEGE
De aanleg van een nieuw sportpark op het Essche Heike is begroot op een bedrag van 3,4 miljoen euro. Aanvankelijk had het gemeentebestuur voor sportpark De Renbaan een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro voor ODC gereserveerd, maar daarvan is nu geen sprake meer. In dat bedrag waren immers ook de opbrengsten meegenomen van woningbouw op het Essche Heike (iets meer dan 1 miljoen euro). Nu ODC op deze locatie blijft gehandhaafd vervallen deze inkomsten.

Daarnaast is al een bedrag van 250.000 euro opgesoupeerd aan het plan De Renbaan, dat eerder dit jaar door de Raad van State is afgewezen als huisvestingslocatie voor ODC. Blijft over een dekking van 3,23 miljoen euro, terwijl voor de aanleg naar verwachting 3,4 miljoen nodig is. En dan is nog geen rekening gehouden met de verplaatsing van manege De Langspier. In een intentieverklaring hebben de paardensportverenigingen die hier gevestigd zijn toegezegd mee te willen werken aan een verhuizing.

ONZEKERE TIJDEN
In het voorstel dat maandag 30 november op tafel komt in de raadscommissie Maatschappelijke Zaken, schrijft het college van B. en W. dat zij zich realiseert dat de gemeenteraad niet zonder meer instemt met een extra krediet om het sportpark te realiseren. Zeker vanwege de economisch onzekere tijden. Volgens burgemeester en wethouders beseft ook het bestuur van de ODC dat. Desalniettemin wordt gekozen voor een snelle aanleg van de eerste fase, compleet met verlichting en parkeerplaatsen. ,,Het centraliseren van alle velden is daarmee tweede prioriteit gewordenĒ, aldus het college.

Het ziet er daarmee naar uit dat de huidige accommodatie van ODC in sportpark Molenwijk, het hoofd- en zijterrein, de hoofdtribune met bestuurskamer en kantine De Boemerang nog geruime tijd in gebruik zullen blijven bij de Boxtelse derdeklasser.
26 november 2009

Print deze pagina

Terug