SUBSIDIE VOOR VERBINDING ’KAMPINA-SPARRENRIJK’

1,4 miljoen euro voor eco-zone
Boxtel-Noord

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Leerlingen van de Angelaschool en Molenwijkschool gaven in maart van dit jaar al een voorzetje voor een ecologische verbindingszone toen zij aan de Renbaan bomen en struiken plantten in het kader van de nationale Boomfeestdag. (Archieffoto Gerard Schalkx).

DOOR HENK VAN WEERT

Opgelucht en blij kondigde wethouder Ger van den Oetelaar dinsdag aan dat de gemeente Boxtel een provinciale subsidie van 1,37 miljoen euro heeft gekregen voor de aanleg van een zogeheten ’droge’ ecologische verbindingszone tussen Sparrenrijk en de Kampina. ,,Het hoogste subsidiebedrag dat we de afgelopen twaalf jaar op eigen kracht hebben weten te verwerven.”

Sinds 1994 werkt de gemeente Boxtel aan een ecologische verbinding tussen bosgebied Sparrenrijk met de aangrenzende landgoederen als Venrode, Zegenrode en Zegenwerp en natuurreservaat Kampina. Er moet een natuurlijke passage worden aangelegd waarvan diersoorten als de das, de grauwe klauwier en talrijke vlindersoorten kunnen profiteren.

,,Al drie maanden geleden kregen we vanuit het provinciehuis te horen dat de toekenning van de subsidie nog slechts een formaliteit was en dat we alvast met de aanleg zouden kunnen beginnen. We hebben echter net zolang gewacht tot we het zwart op wit hebben. Dat is nu het geval. Dit ’simpele’ briefje, waarin de provincie bijna 1,4 miljoen euro toezegt, vormt het einde van een lange en intensieve periode die veel kruim heeft gekost”, meldde een opgetogen wethouder Van den Oetelaar dinsdagmiddag.

VOORBEELDFUNCTIE
Toen de wethouder twaalf jaar geleden op het politieke toneel verscheen was de gemeente Boxtel al drie jaar met de ontwikkeling van de ecologische verbindingszone in het noordwesten van Boxtel bezig. Verbindingszones langs waterlopen of beken worden veelal op initiatief van de waterschappen aangelegd. Het project Dommel door Boxtel waaraan momenteel wordt gewerkt is daar een voorbeeld van.

,,Deze natte verbindingszones zijn veel makkelijker aan te leggen dan droge. Die komen in Noord-Brabant maar moeilijk van de grond”, weet Van den Oetelaar. ,,Boxtel mag zich andermaal een voorbeeldfunctie aanmeten op dit vlak. Dit doen niet veel gemeenten ons na.”

Naast het aanplanten van landbouwpercelen omvat de aanleg van de ecologische verbindingszone onder meer de bouw van tunneltjes onder wegen waardoor dieren in het gebied een grotere bewegingsvrijheid krijgen. De totale kosten bedragen zo’n 1,5 miljoen euro. De gemeenteraad heeft het ontbrekende krediet van zo’n 130.000 euro eerder al beschikbaar gesteld, meldde de wethouder.

De gemeente Boxtel start onmiddellijk met de voorbereidingen. Veel gronden heeft ze al in bezit, enkele (delen van) percelen moeten nog aankocht worden. Die aankoop wordt uitgevoerd in overleg met Waterschap De Dommel, omdat dat projecten in dit gebied wil realiseren.

STIMULERINGSKADER
Particulieren kunnen ook aansluiten bij de inrichting van de ecologische verbindingszone. Zij kunnen via het zogeheten stimuleringskader groen-blauwe diensten hun percelen opnieuw inrichten. In de maanden die komen, tot aan het voorjaar van 2010, worden percelen beplant die al zijn verworven. Een klein voorschot daarop werd afgelopen maart al genomen tijdens de jaarlijkse Boomfeestdag. Toen gingen leerlingen van de Molenwijkschool en Angelaschool al aan de slag om aan de Renbaan bomen en struiken te planten.

Voor omwonenden en belanghebbenden organiseert de gemeente Boxtel binnenkort een voorlichtingsavond over de uitvoering van de werkzaamheden. De datum hiervoor is nog niet bekend.
26 november 2009

Print deze pagina

Terug