TEGENSLAG BIJ VERWIJDERING DOMMELSLIB

Baggeren vanaf drijvend ponton

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een graafmachine baggert het slib uit de Dommel ter hoogte van De Mutsenmaakster. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Het uitbaggeren van de Dommel begint spectaculaire vormen aan te nemen. Een drijvend ponton is achter De Mutsenmaakster in het water gelaten waarop een shovel met een graafarm het verontreinigde slib verwijdert. De machine gleed maandag 23 november in het water en moest er met een kraan uitgetakeld worden…

Hoewel uitvoerder Martijn der Kinderen van aannemingsbedrijf Van den Biggelaar uit Velddriel deze week meldde dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen, moet het toch een tegenvaller zijn geweest dat de graafmachine in het Dommelwater belandde. En vorige week hadden de baggeraars die aan het werk zijn ten westen van het talud van de rijksweg A2 ook al tegenslag. Het slib uit de duiker onder de A2 kon maar gedeeltelijk worden weg gegraven omdat de machines stuitten op resten van de fundering van de oude rijksweg.

Waterschap De Dommel, dat samen met de gemeente Boxtel opdrachtgever is van het herinrichtingsproject Dommel door Boxtel, meldde dat eerst uitgezocht wordt waar de obstakels precies zitten. Zo gauw dat duidelijk is wordt alsnog een poging ondernomen om de duiker uit te graven.

KIJKERS
Eind vorige week zijn met een kraan drijvende pontondelen te water gelaten die aan elkaar zijn bevestigd. Vanaf het ponton kan een graafmachine het slib verwijderen zonder overlast te veroorzaken voor de bewoners van De Mutsenmaakster die op deze plek met hun achtertuinen aan de Lange Loop grenzen, het fietspad op de noordelijke oever van de Dommel. Met zogeheten ankerpalen blijft het gevaarte op zijn plek, zo laat uitvoerder Der Kinderen weten. de graafmachine ’roeit’ het ponton steeds verder stroomafwaarts.

Der Kinderen benadrukt dat belangstellenden vooral aan de Boxtelse kant van de Dommel moeten blijven. ,,Het is levensgevaarlijk om op de zuidelijk oever te komen. Ik snap dat mensen nieuwsgierig zijn, maar vanuit de grote graafmachine kun je niet in de gaten houden wat er allemaal gebeurt. De chauffeurs gaan er vanuit dat zich niemand anders op het terrein bevindt. Mensen die er niets te zoeken hebben, worden dan ook zonder pardon weggestuurd. We hebben het terrein niet voor niets afgezet.”

Als alles volgens planning verloopt moet het uitbaggeren van het zuidelijke traject van de Dommel (ter hoogte van Boxtel-Oost) in januari 2010 zijn voltooid.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De shovel staat op een drijvend ponton waarop ook een containerbak is geplaatst waarin het verontreinigde slib wordt gedeponeerd. (Foto: Albert Stolwijk).
26 november 2009

Print deze pagina

Terug