OP DE KOFFIE BIJ KOORZANGER JAN HACKEN

’Zingen met kerkvolk is het mooiste’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Jan Hacken: ,, Als je ergens lid van bent, moet je ook zorgen dat je present bent. Ook al vind je het niet altijd even leuk.” (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

De Boxtelse tenor Jan Hacken viert zaterdag 21 november dat hij vijftig jaar geleden lid werd van het Sint-Petruskoor en is daarmee degene met de langste staat van dienst. Wekelijks is hij present om de eucharistievieringen op te luisteren en ook op de repetities laat hij niet gauw verstek gaan. ,,Want als je ergens lid van bent, moet je ook zorgen dat je present bent. Ook al vind je het niet altijd even leuk.”

Hacken (71) is verknocht aan het Sint-Petruskoor. Niet alleen als ’gewoon’ lid, maar ook als voorzanger, repetitor van de tenoren en lid van de programmacommissie draagt hij zijn steentje bij om het kerkkoor steeds zo goed mogelijk op te laten treden. En als het nodig is past hij samen met de dirigent de partijen aan en staat hij collega-koorzangers met raad en daad bij. In het verleden hield hij ook nog de muziekbibliotheek bij en begeleidde hij het jaarlijks kamp van het kinderkoor. Kortom, Hacken is een man voor wie niets te veel is als het om het Sint-Petruskoor gaat.

Opgewekt en met een aangeboren gezelligheid ervaart hij zijn lidmaatschap niet als een opgave. ,,Niet dat ik zo gelovig ben hoor. Als ik niet in het koor zou zingen, zat ik echt niet iedere week in de kerk. Maar dat zingen hè, dat is mijn passie. Moet ook wel, want anders houd je het niet zo lang vol.”

Toch was het niet altijd makkelijk om de missen op te luisteren en de repetities bij te wonen. ,,Vooral toen de kinderen nog klein waren, werd thuis wel eens gemopperd dat ik zo vaak weg was. Vooral tijdens de kerstdagen was het raak. Maar ja, wat wil je. Destijds zongen we zowel in de nachtmis op kerstavond als op Eerste Kerstdag tijdens de vroegmis, de hoogmis en het lof. Ja, was je eigenlijk de hele dag in de kerk… Gelukkig is dat tegenwoordig allemaal anders.”

LIEFST LATIJN
Een echte muzikale voorkeur heeft Hacken niet. Wel vind hij het prettig als liederen worden vertolkt die de kerkgangers uit volle borst mee kunnen zingen. ,,Want je moet begrijpen: wij geven geen concert maar luisteren de viering op. Het mooist is als de mensen in de kerk allemaal mee kunnen zingen.”

Diezelfde kerkgangers horen volgens Hacken het liefst de Latijnse missen. ,,Meerstemmige gezangen van bekende klassieke componisten, gezongen in het Latijn. Niet te verwarren met gregoriaanse gezangen, die eenstemmig worden vertolkt. Zelf maakt het me niet zoveel uit. Er zijn wel enkele Nederlandstalige missen die ik niet zo mooi vind, maar ook dan zing ik gewoon mee. Sommige koorleden haken af als we een repertoire zingen wat ze niet aanstaat, maar dat kun je niet maken. Je bent lid van een club en dan moet je niet alleen voor de leuke dingen kiezen.”

Het koor van de Sint-Petruskerk repeteert elke donderdag in basisschool De Vorsenpoel. ,,Meestal beginnen we in aparte groepen, waarbij ik me ontferm over de tenoren. Momenteel qua aantal onze zwakste groep, vanwege ziekte zijn we maar met zeven zangers. Met negentien leden zijn de mannen sowieso in de minderheid. De vrouwenstemmen zijn veel beter bezet: ons koor telt 22 sopranen en 21 alten.” Net als andere koren is het gebrek aan mannenstemmen een probleem omdat nauwelijks sprake is van nieuwe aanwas.

CLUBFEEST
,,Nog even en onze club is een dameskoor…”, mijmert Hacken, die in 1959 lid werd toen er nog helemaal geen vrouwen meezongen. ,,Nee, dat is van later datum. Rond 1970 zijn de eerste dames lid geworden en dat is ook de periode waarin het kinderkoor van de grond kwam. Voorheen repeteerden we op het balkon van het Smitsorgel, maar omdat het gezelschap te groot werd verhuisden we naar een plek achter het altaar. Nu zingen we alweer jaren in het noordelijke transept waar we een speciaal orgel tot onze beschikking hebben. De afstand tussen het koor en het Smitsorgel is te groot en zorgt voor vertraging tussen de muziek en de zang.”

De kwaliteit van het kerkkoor is volgens Hacken de laatste 25 jaar enorm verbeterd. ,,Dat is vooral de verdienste van Jan van Wetten die een kwarteeuw dirigent is geweest en afgelopen voorjaar overleed na een slopende ziekte. Sinds de zomervakantie is mijn neef Kees Doevendans onze muzikaal leider.”

Het Sint-Petruskoor luistert zaterdagavond 21 november de eucharistieviering in de Sint-Petruskerk op. Aansluitend viert het gezelschap in zaal Rembrandt haar jaarlijkse Ceciliafeest en wordt Hacken op passende wijze in het zonnetje gezet. ,,Het is een verrassing wat me te wachten staat. Normaal ben ik zelf een van de gangmakers om de feestvreugde te verhogen. Samen met enkele anderen maken we altijd een speciaal lied. Nu gebeurt dat ook wel, maar ik mocht daar de laatste weken niet bij zijn. Ik werd meteen na de repetitie naar huis gestuurd…”
19 november 2009

Print deze pagina

Terug