ARCHITECTUURPROJECT IN HET GROENE WOUD

Initiatief voor verbreding van
agrarische bedrijven

DOOR MARIËLLE WIJFFELAARS

De Stichting Streekrekening Het Groene Woud start met het architectuurproject ’De brede boerderij’. De stichting gaat drie agrarische bedrijven subsidiëren die hun activiteiten willen verbreden. Hiermee wil de organisatie de bebouwing en kwaliteit van Het Groene Woud versterken. De drie projecten worden ook daadwerkelijk gerealiseerd in het nationaal landschap.

Bij het project zijn de Boxtelse architect Cleem Snijders en architect Marco Vermeulen uit Rotterdam betrokken. Snijders is aangetrokken als gedelegeerd opdrachtgever vanuit de stichting. ,,We wilden er iemand bij hebben die specialistische kennis in huis heeft”, legt projectsecretaris Désiré van Laarhoven van de stichting uit. ,,Hij heeft veel kennis over duurzame projecten en kent het gebied goed.”

Agrarische bedrijven binnen Het Groene Woud kunnen hun aanmelding voor 21 december 2009 insturen. Een jury beoordeelt de inzendingen en let daarbij op verbreding, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. ,,Het onderdeel verbreding kan heel breed opgevat worden”, zegt Snijders. ,,Zo kan het zijn dat iemand een initiatief heeft voor een overnachtingsmogelijkheid in de boerderij of een zorgfunctie. Maar ook vernieuwende initiatieven voor bijvoorbeeld zonne-energie of afvalverwerking zijn van harte welkom.”

Ook moeten de ideeën passen bij de bebouwing in Het Groene Woud en innovatief zijn op het gebied van duurzaamheid. ,,Het gebruik van duurzame materialen is van belang net als aandacht voor dierenwelzijn en het milieu”, leggen de initiatiefnemers uit.

ONDERSTEUNING
De stichting is bereid maximaal 20.000 euro per project uit te trekken. Het gaat dan niet om financiële hulp bij de uiteindelijke bouw, maar om een tegemoetkoming in ontwerp- en plankosten. ,,De subsidie is breed inzetbaar maar wordt vooral gebruikt om ondersteuning te bieden in de aanloop naar de her- of verbouwing”, stelt Snijders. Ondanks de economische crisis rekent de stichting erop dat ondernemers de stap tot verbreding durven te maken. ,,Een echte ondernemer kiest er juist nu voor zijn bedrijf te verbreden”, meent Snijders. ,,Het is ook een mogelijkheid om zich te onderscheiden van soortgelijke bedrijven.”

De drie projecten die uiteindelijke worden geselecteerd, kunnen rekenen op specialistische ondersteuning, waarvoor samenwerking gezocht zal worden met bedrijven in Het Groene Woud. ,,Het zou kunnen dat we bijvoorbeeld samen gaan werken met een energieleverancier of ondersteuning krijgen bij aanvragen”, stelt Van Laarhoven.

De agrarische bedrijven worden de komende tijd benaderd via gemeente, media en overkoepelende verenigingen. Geïnteresseerden kunnen hun ideeën tot 21 december insturen via de website www.hetgroenewoud.com/streekrekening waar een inschrijfformulier op staat. Ook kan men een e-mail sturen naar streekrekingen@hetgroenewoud.com of het initiatief per post insturen naar: Stichting Streekrekening Het Groene Woud, p/a Looeind 11, 5298 LX Liempde.
19 november 2009

Print deze pagina

Terug