POLITIEK BUIGT ZICH OVER ECONOMISCHE VISIE

’Bouwmarkt en hotel in Boxtel’

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

Het Boxtelse college van B. en W. is voorstander van de komst van een bouwmarkt op het bedrijventerrein Ladonk en zou graag zien dat een hotel verrijst in de spoorzone. Dat liet burgemeester Frank van Beers woensdag 11 november weten tijdens de vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken over de economische visie voor de gemeente Boxtel. ,,Er is nog ruimte voor een bouwmarkt, maar dan moeten we dat wel mogelijk maken in het bestemmingsplan”, aldus Van Beers.

De burgemeester gaf aan geen voorstander te zijn van concentratie van bouwmarkten in hetzelfde gebied. ,,Wij zien meer in een verspreide ligging, dus niet aan de noordelijke kant van Boxtel maar in het zuiden, aan de rand van het bedrijventerrein. Zo kunnen we ook de inwoners van Liempde goed bedienen, waarbij het van belang is dat het verkeer snel bij de bouwmarkt kan komen en er ook makkelijk weer weg kan rijden. Niet alleen een goede ontsluiting is belangrijk, maar ook het realiseren van voldoende parkeermogelijkheden.”

Van Beers liet zich daarnaast uit over de komst van een hotel in Boxtel. ,,Daar kan zowel de zakelijke markt gebruik van maken als toeristen, bijvoorbeeld in het vakantieseizoen. Het gebied Moorwijk zou een mogelijkheid zijn, want in het huidige bestemmingsplan is ruimte gereserveerd voor een hotelfunctie, maar wij geven de voorkeur aan de spoorzone.”

LANDBOUW
De leden van verschillende fracties in de commissie Bestuurlijke Zaken stelden dat een aantal belangrijke onderwerpen ontbreken in de nieuwe economische visie die onderzoeksbureau DHV voor de gemeente Boxtel heeft opgesteld.

Fractievoorzitter Peter van de Wiel van Combinatie95 gaf aan dat er in de visie weinig aandacht is voor sectoren als zorg, recreatie en toerisme en de toekomstige woningmarkt. PvdA/GroenLinks-fractievoorzitter Jos van Ooijen en Mark Schel (VVD) maakten opmerkingen over de uitstraling van de Stationsstraat. ,,Laten we van die straat geen dood vogeltje maken. Dat gebeurt als we alle detailhandel concentreren in het centrum in de omgeving van plan De Croon, de Markt en de Rechterstraat”, aldus Van Ooijen.

Van Ooijen benadrukte dat er in de visie te weinig aandacht is voor de landbouwsector. ,,Af en toe valt de term verbrede landbouw, maar over sectoren als de veehouderij en de boomteelt lees ik niks. Er worden geen prioriteiten gesteld. Wij missen een duidelijke definitie van de beoogde effecten en wat we concreet willen bereiken”, aldus Van Ooijen die de visie omschreef als een ’beetje afstandelijk’. ,,Wij missen in de visie ook aandacht voor de economische ontwikkeling van Boxtel-Oost waar toch 10.000 mensen wonen, behalve het winkelcentrum staat er niets over vermeld.”

Willy van Zuijlen (Balans) liet weten dat zijn partij net als de VVD het bedrijventerrein Ladonk een goede locatie vindt voor een tweede bouwmarkt en dat de komst van het datacentrum van Rabobank op bedrijventerrein Vorst samen met de aanwezigheid van een groot bedrijf als het nabijgelegen vleesverwerker Vion voor een toename van het aantal verkeersbewegingen op de Keulsebaan gaat zorgen.

Burgemeester Van Beers zei in een reactie dat een deel van de ongeveer 350 mensen die in het datacenter aan de slag gaan, niet in Boxtel woonachtig is. ,,Als we niet voor die mensen kunnen bouwen, moeten we niet verwachten dat ze hier gaan wonen. We moeten nadenken of ze hier kunnen en willen wonen.”

REGIEROL
Fractievoorzitter Peter van de Wiel van Combinatie95 stelde dat de gemeente Boxtel in de economische visie de regierol vervult. ,,Maar de gemeente kan het niet zonder maatschappelijke organisaties, de burgers en de plaatselijke ondernemers”, zei Van de Wiel, die pleitte voor een herontwikkeling van de economische structuur met een kwaliteitssprong. Van Beers gaf aan dat de commissie in januari 2010, in het kader van de uitvoering en planning, geïnformeerd wordt over een overzicht van de projecten. ,,Afhankelijk van middelen en tijd kan worden aangegeven hoe de projecten gepland worden. Ook wordt in de planning vermeld hoe het staat met de al in gang gezette ontwikkelingen.”
KANTTEKENINGEN
In het raadsvoorstel worden ook kanttekeningen geplaatst, waarbij wordt benadrukt dat de economische situatie niet optimaal te noemen is. ,,Vandaar dat doorontwikkeling van de economie niet altijd een streven kan zijn”, blijkt uit het voorstel waarover de gemeenteraad zich buigt op dinsdag 24 november. ,,Soms moet volstaan kunnen worden met de bestendiging en of zelfs met minimaliseren van de teruggang. Er zullen niet voor elk project middelen beschikbaar zijn. Dat zou kunnen betekenen dat, gezien de schaarse middelen, projecten in de planning naar achteren geschoven worden.”
12 november 2009

Print deze pagina

Terug