BOXTEL VIERT GROOT OPENINGSFEEST MET OMWONENDEN

Schijndelseweg bijna klaar na
’open hartoperatie’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het dubbelzijdig fietspad langs de vernieuwde Schijndelseweg is een zogenaamde fietsstraat. Automobilisten die hier rijden zijn slechts te gast. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Vrijdag 13 maart klonk het officieuze startsein voor de herinrichting van de Schijndelseweg. En acht maanden later, opnieuw op vrijdag de dertiende, viert Boxtel de officiële afronding van deze grote infrastructurele klus. Samen met omwonenden en bewoners van straten in Boxtel-Oost die hinder ondervonden van de omleidingen, viert verkeerswethouder Wim van Erp dat de Schijndelseweg klaar is. ,,Nou ja, bijna klaar”, benadrukt Van Erp. ,,De aansluiting met de Europalaan moet nog gemaakt worden en die is op 19 december gereed.”

Omdat Van Erp ook verantwoordelijk is voor de financiën in de gemeente, is ook al een voorlopige balans opgemaakt van de kosten die bij de herinrichting van de Schijndelseweg gemaakt zijn. Omdat de laatste werkzaamheden nog niet klaar zijn – naast de aansluiting met de Europalaan moeten ook nog veel bomen geplant worden – kan nog geen echte afrekening gepresenteerd worden. ,,Wel is duidelijk dat we het budget iets zullen overschrijden”, zegt Van Erp. Hij becijfert die overschrijding op ongeveer 2 procent en dat is op een totaalbedrag van 1,8 miljoen euro zo’n 36.000 euro. ,,Zonder subsidie van de provincie zouden we dit project nooit hebben kunnen realiseren”, aldus de wethouder. De provincie verleende een subsidie van 600.000 euro.

Van Erp blikte deze week met projectleider Peter van den Oetelaar en beleidsmedewerker Jacques Dörfel terug op de herinrichting van de Schijndelseweg. Bij aanvang van de werkzaamheden voorspelde dit drietal dat de werkzaamheden wel eens tot een verkeersinfarct in Boxtel zouden kunnen leiden. Nu werd opnieuw de link gelegd met een infarct. ,,De klus laat zich vergelijken met een open hartoperatie, compleet met omleidingen en twee bypasses”, aldus Van Erp. ,,En de patiënt is nu bijna genezen”, vult Van den Oetelaar aan.

Vrijdagmiddag wordt nabij de eerste Hoogheemflat een feest voor de buurtbewoners gehouden. De opening van de Schijndelseweg belooft een spectaculair schouwspel te worden, dat is voorbereid door Bossche evenementenbureau Artishock, dat eerder ook de komst van koningin Beatrix naar de wijk In Goede Aarde voorbereidde. Tussen 16.00 en 18.00 uur zijn omwonenden van de Schijndelseweg welkom om bij de opening aanwezig te zijn.

GELOOFWAARDIG
Hoewel de plannen voor de reconstructie van de Schijndelseweg al dateerden van 1997, werd pas vorig jaar besloten de belangrijke oost/west-verbinding opnieuw in te richten. De wijk In Goede Aarde, Het Dommelbad en het vernieuwde Shell-benzinestation kregen voorrang, net als de aanleg van een bergbezinkleiding die begin 2009 in gebruik werd genomen. Tijdens de werkzaamheden aan de Schijndelseweg kon een ontsluitingsweg van het wijkje Zonnegolven worden aangelegd, waardoor tijdwinst kon worden geboekt.

Complex was het uitstippelen van omleidingsroutes. Boxtel stond maandenlang vol omleidingsborden. Terugkijkend stelt projectleider Van den Oetelaar dat alle routes ’geloofwaardig’ en ’betrouwbaar’ waren. ,,Wie zich aan de route hield, hoefde echt niet te verdwalen. Natuurlijk was het in sommige straten een stuk drukker dan normaal. Maar dankzij goede communicatie en het bereikbaar houden van een aantal bedrijven, is het karwei ook op dit vlak goed afgerond.”

Een punt van kritiek op het project is de bereikbaarheid van het benzinestation voor fietsers en snorfietsers. In de gemeenteraad heeft Boxtels Belang daarover al vragen gesteld. En wie de proef op de som neemt, kan niet anders dan constateren dat het benzinestation met de fiets of de snorfiets slecht bereikbaar is zonder gebruik te maken van een voetpad of over te steken op een plek waar dat niet veilig is. ,,We onderkennen het probleem, maar moeten concluderen dat er geen andere mogelijkheid was”, zegt wethouder Van Erp.

Volgens Van Erp was er geen ruimte om de weg zuidwaarts op te schuiven omdat dan geluidsvoorschriften voor Boxtel-Oost overschreden zouden worden. Aan de noordzijde van de weg is geen ruimte voor een fietspad richting benzinestation. ,,Een extra oversteek maken bij Shell was geen optie omdat dan de veiligheid in het geding zou komen.” In de praktijk zullen fietsers en snorfietsers dus een stuk over het trottoir gaan rijden. Bromfietsers hebben dat probleem niet; die rijden volgens de wet binnen de bebouwde kom op de rijbaan en kunnen zo bij Shell gaan tanken.

WIJKERS EN BLIJVERS
Hoewel het feest vrijdagmiddag losbarst, wordt het laatste deel van de Schijndelseweg de komende weken nog onder handen genomen. De aansluiting tussen rotonde Oosteind en de Europalaan is nog niet klaar. Verder wordt de weg ter hoogte van Chinees restaurant Golden House nog aangepakt. Op 19 december zijn ook die werkzaamheden afgerond. Binnen enkele weken wordt de weg hier geasfalteerd.

Als laatste worden bomen geplant. Aan weerszijden van de Schijndelseweg komen zogeheten wijkers en blijvers. ,,Wijkers zijn bomen die we na tien jaar rooien, bijvoorbeeld populieren”, vertelt projectleider Van den Oetelaar. ,,Die bomen groeien snel en geven de weg vlot een groen aanzien. De blijvers groeien wat langzamer, maar blijven langer staan, zoals eiken.” In de middenberm komen geen bomen te staan.
12 november 2009

Print deze pagina

Terug