STUURGROEP BESTUDEERT UITBREIDINGSPLANNEN

Extra parkeerplekken Oosterhof

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een deel van het voorplein van winkelcentrum Oosterhof gaat plaatsmaken voor tijdelijke parkeerplaatsen. Hiervoor moeten de bomen op de achtergrond worden gerooid. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Het gemeentebestuur van Boxtel steunt de aanleg van bijna veertig extra parkeerplaatsen bij winkelcentrum Oosterhof. De parkeerplaatsen worden aangelegd aan de westzijde van het winkelcentrum, tussen supermarkt Super de Boer Schellekens en het toekomstige wooncomplex Princenlant 3.

Wanneer de aanleg van de tijdelijke parkeerplaatsen van start gaat is nog niet bekend, zo blijkt uit een nieuwsbrief die deze week onder winkeliers en omwonenden is verspreid. na goedkeuring van het plan dienen de nodige vergunningen aangevraagd te worden, onder meer voor het rooien van een aantal bomen. Boxtel wil nieuwe bomen planten op een andere plek langs de Beneluxlaan. Ook is aanpassing van het bestemmingsplan Boxtel-Oost vereist alvorens de parkeerplekken kunnen worden aangelegd.

De roep om meer parkeerruimte wordt al lang gehoord in en rondom Oosterhof. Zowel winkeliers als bewoners hebben herhaaldelijk gevraagd om meer parkeerplaatsen. Vooral op drukke winkeldagen, zoals vrijdag en zaterdag, staan de parkeerterreinen bij Oosterhof vol. Door tijdelijk meer ruimte voor auto’s te creëren, hoopt het gemeentebestuur de parkeerdruk rond Oosterhof voorlopig te ondervangen.

LANGE TERMIJN
Hoe de problemen rond Oosterhof op lange termijn zullen worden opgelost, zal afhangen van de uitbreidingsplannen die momenteel door een stuurgroep onder voorzitterschap van burgemeester Frank van Beers worden bestudeerd. Uit de eerder genoemde nieuwsbrief blijkt dat de vereniging van eigenaren van het winkelcentrum vier schetsen heeft gepresenteerd voor de uitbreiding van Oosterhof. Slechts een schets voldeed aan de uitgangspunten en die wordt volgens het gemeentebestuur nu uitgewerkt.

Van belang in de beoordeling van de schets zijn de plannen die Boxtel samen met Woonstichting Sint-Joseph en projectontwikkelaar Hurks Vastgoed ontwikkelt in nieuwbouwgebied Princenlant. Op de plek van het vroegere zwembad Den Haagakker is ruimte gereserveerd voor Princenlant 3, waar ongeveer honderd appartementen worden gebouwd die Sint-Joseph gaat verhuren. Medio december volgt opnieuw overleg over de plannen voor winkelcentrum Oosterhof.
12 november 2009

Print deze pagina

Terug