ZESTIGJARIGE SCHOOL HOUDT REÜNIE OP 27 MAART 2010

Energiek Jacob-Roelandslyceum blijft zoeken naar vernieuwing

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Rector Leon Spaan en conrector Els Strang van het Jacob-Roelandslyceum laten zich in de mediatheek door vijfdejaars vwo-leerling Amber van Dalen informeren over het moderne computeronderwijs. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Met een reünie voor (oud) leerlingen en (oud) leerkrachten, de tweede editie van de manifestatie Kunst in Zicht en wellicht zelfs een rijk geïllustreerd gedenkboek viert het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel volgend jaar het zestigjarig bestaansjubileum. Brabants Centrum staat de komende maanden uitgebreid stil bij het diamanten jubileum van de school, die ook leerlingen en leerkrachten van de Bracbant-Havo alsmede de vroegere HBS en MMS uitnodigt. Vandaag een interview met rector Leon Spaan en conrector Els Strang. ,,Het voortgezet onderwijs in Boxtel heeft nog nooit zo’n volwaardig aanbod gekend.”

Het Jacob-Roelandslyceum aan de Grote Beemd is een bruisende school. Al geruime tijd wordt er gebouwd en getimmerd: letterlijk aan de uitbreiding en modernisering van het gebouw en figuurlijk aan het onderwijs. ,,Onze school wil leerlingen maximaal gelegenheid bieden om zich te ontplooien en daarin wordt heel veel energie gestopt”, vertelt Strang, die sinds 1980 werkzaam is op de school en vanaf 2003 conrector is.

Het onderwijs moet sowieso vernieuwend zijn en met drie extra profielen wil het Jacob-Roelandslyceum extra uitdaging bieden. Een stokpaardje van rector Spaan, die in 2006 Theo Reijnders opvolgde en naar eigen zeggen ’van alles wil’. ,,Met die profielen, te weten technasium, cultuur en Engels plus, kunnen we ons echt onderscheiden en bieden we leerlingen meerwaarde. Met het technasium borduren we voort op de rijke bètatraditie van deze school, Engels-plus is echt een noviteit.”

Nieuwe ideeën nopen tot aanpassing van het schoolgebouw, waaraan sinds de komst van de Brachant-Havo in 2003 al het nodige vertimmerd is. Het binnenplein moet een aanpassing ondergaan, de gevel van de achterbouw krijgt een facelift en verliest de trespa uitstraling. ,,Het plein moet een intieme plek worden, in de stijl die nu al te zien bij de Bracbant-zaal”, vertelt Spaan.

Maar er gebeurt meer. Bouwvakkers werken aan de bouw van een afdeling dans, drama en muziek in een deel van de kleedruimten van de gymnastiekzaal. De afdeling past binnen het cultuurprofiel waarmee de school volgens conrector Strang haar brede aandacht voor culturele vorming nog meer wil uitdragen. ,,Vroeger kenden we al de befaamde ROC-avonden (Roelands Ontspannings Commissie – red.) en het Cultuurweekend. Nu zoeken we aansluiting met SintLucas, Podium Boxtel en Boxtheater, verdiepen we ons in drama en werken we aan een toneelstuk over cyberpesten. Een heel breed spectrum.”

BEDRIJVIGHEID
Zestig jaar Jacob-Roelandslyceum nodigt volgens Spaan en Strang uit om uitgebreid stil te staan bij de plek die de Boxtelse school momenteel inneemt. ,,Natuurlijk kijken we graag terug en koesteren we het verleden. Maar nog meer willen we uitstralen dat we blijvend op zoek zijn naar vernieuwing”, zegt Spaan. ,,Daarom komt er geen dik gedenkboek dat de rijke historie van de school laat zien, maar denken we wel aan een rijk geïllustreerd fotoboek dat in beelden laat zien wat voor indruk deze school kan achterlaten en welke sfeer hier heerst.”

De voorbije tien jaren waren misschien wel de drukste die de school doormaakte. In 2000 werd de basis gelegd voor de fusie met de Bracbant-Havo, die in 2003 ook fysiek gestalte kreeg met de verhuizing van alle leerlingen van de Baroniestraat naar de Grote Beemd. De vernieuwing van de onderbouw, de invoering van de tweede fase en de keuze voor een nieuw onderwijsprogramma maakten ook dat er veel bedrijvigheid was op school. ,,Onze school is op enkele fronten revolutionair veranderd”, vindt conrector Strang. ,,Docenten en leerlingen zijn veel langer op school en werken naast de reguliere lessen op allerlei plekken in het gebouw aan onderzoeken, testen en werkstukken. Waar het vroeger na drie uur ’s middags uitgestorven was, heerst nu veel langer een lekkere bedrijvigheid.”

De fusie met de Bracbant-Havo bracht met zich mee dat twee culturen samengesmeed moesten worden. ,,Natuurlijk kenden veel leerkrachten elkaar al en werd soms op beide scholen gewerkt”, zegt Strang. ,,De integratie is goed verlopen, docenten gaan prima met elkaar om. Natuurlijk was het vakinhoudelijk wel eens zoeken, maar we hebben vooral gemerkt dat mensen het een uitdaging vinden om hier te werken.” Ook de samenvoeging van leerlingen van vwo en havo verliep volgens de conrector zonder problemen.

TOEKOMST
Een blik in de toekomst leert dat het voortgezet onderwijs in Boxtel volgens rector Spaan als geheel nog een kleine groei zal doormaken. De groei lijkt daarbij vooral op het Jacob-Roelandslyceum plaats te vinden, mede door de opwaartse druk die vanuit de samenleving voelbaar is. ,,Nederland wil graag een kennismaatschappij zijn en je ziet dat ouders en hun kinderen graag zo hoog mogelijk inzetten.” Spaan geeft aan dat dat niet altijd de beste keuze is. ,,Leerlingen moeten vooral de weg volgen die het beste bij ze past.”

Nu het Jacob-Roelandslyceum met het Vmbo-College Boxtel onder één schoolbestuur (Ons Middelbaar Onderwijs, OMO – red.) valt, denkt de rector dat beide scholen nog meer te bieden hebben. Het paradepaardje, dat vorige maand ook al door scheidend directeur Jo Custers van het Vmbo-College Boxtel werd geprezen, is de zogeheten schakelklas die beide scholen gaan vormen. Op het grensvlak van vmbo en havo-onderwijs komt een klas voor leerlingen die hun schoolkeuze nog even uitstellen. ,,In die schakelklas kun je het beste van twee scholen stoppen”, denkt Spaan. ,,Wij presenteren onze rijke profielen, het vmbo haar ongekend brede aantal studierichtingen.”

De rector van het Jacob-Roelandslyceum denkt dat met de schakelklas voorkomen kan worden dat leerlingen nog buiten Boxtel op zoek gaan naar een school voor voortgezet onderwijs. ,,Nu fietsen toch zo’n 25 tot 30 kinderen elk jaar naar een andere school. En dat is niet meer nodig als we er als gezamenlijke scholen voor voortgezet onderwijs in slagen een volwaardig aanbod te bieden.” Spaan geeft aan dat het vasthouden aan de menselijke maat en het verder ontwikkelen van de onderwijsvisie binnen de twee Boxtelse OMO-scholen de komende tijd centraal staat. ,,De scholen beschikken over twee prima gebouwen, Boxtel krijgt geen megaschool.”

REÜNIE
Het Jacob-Roelandslyceum viert het zestigjarig bestaan met een grote reünie op zaterdag 27 maart 2010. Van 14.00 tot 19.00 uur staan de deuren van de school aan de Grote Beemd open voor alle (oud) leerlingen en (oud) medewerkers van Jacob-Roelandslyceum, maar ook de oudgedienden van de Bracbant-Havo, de vroegere MMS en natuurlijk de HBS zijn welkom. Ze kunnen zich vanaf heden aanmelden via de website www.jrl60.nl. Deelname aan de reünie kost 15 euro.

Brabants Centrum bericht de komende maanden regelmatig over zestig jaar Jacob-Roelandslyceum en gaat met leerlingen en leerkrachten van vroeger en nu kijken naar de grote rol die de school in het rijke Boxtelse onderwijsveld heeft gespeeld. Tips? Leuke anekdotes over vroeger? Onuitwisbare herinneringen? Mail ze naar bc@brabantscentrum.nl.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Rector Leon Spaan en conrector Els Strang van het Jacob-Roelandslyceum poseren in de mediatheek van de bijna zestigjarige school. (Foto: Albert Stolwijk).
12 november 2009

Print deze pagina

Terug