LIEMPDENAREN PRATEN MEE OVER IDOP

’Liempde moet geen Boxtelse
wijk worden’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Aan de Hoogakkerweg in Liempde worden twaalf grondgebonden huurwoningen gebouwd. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARIËLLE WIJFFELAARS

Het Liempdse dorpshart, sociale leven en voorzieningen, recreatie en toerisme, infrastructuur en woningbouw kwamen maandag 2 november aan bod tijdens een discussie- bijeenkomst over het integraal dorpsontwikkelingsplan (IDOP) voor Liempde. In groepen werd over de onderwerpen gesproken en over één ding waren de Liempdenaren het eens: Liempde moet zijn eigen identiteit behouden.

De dorpsraad van Liempde presenteerde in januari een dorpsontwikkelingsplan waarin zij plannen noemt die bij moeten dragen aan de ontwikkeling van Liempde. Onder de noemer ’Liempt; vitale pit van het Groene Woud’ maakt de dorpsraad zich sterk voor woningbouw voor senioren en starters, de ontsluiting van het dorp, toerisme en de ontwikkeling van een multifunctionele ruimte in het centrum van Liempde.

Het plan dat door de dorpsraad opgesteld was, had nog niet voldoende draagvlak onder de Liempdse bevolking, zo bleek tijdens een discussiebijeenkomst in april. Het bureau LOS Stadomland is aan de slag gegaan met de verfijning van het conceptplan. Naast overleg met de dorpsraad, verenigingen en de gemeente wil het bureau ook weten hoe de Liempdenaren denken over bepaalde problemen en mogelijke oplossingen. Tijdens de discussieavond, maandag in zaal ’t Hof van Liempde, werd uitgebreid gesproken over verschillende onderwerpen.

Bureau LOS Stadomland maakte verschillende foto’s in Liempde waarop met name opvalt dat er in de dorpskern veel auto’s geparkeerd staan. Als mogelijke oplossing ziet het bureau graag dat er haagjes en bomen worden geplaatst om de pleinen waar veel auto’s staan. ,,Dat zou bijvoorbeeld kunnen bij café Het Wapen van Liempde en het oude raadhuis”, meent Gerbert Smulders van LOS Stadomland. Met het bewerkingsprogramma Photoshop zijn deze hagen al op de afbeeldingen geplaatst. De aanwezigen reageerden hier enthousiast op: ,,Wat een verschil maken die paar struiken en bomen”, vond een bewoner. ,,Ik zou zeggen: meteen doen.”

VRIJWILLIGERS
Voor de inwoners van Liempde is het belangrijk dat het dorp de eigen identiteit behoud. ,,Liempde wil geen wijk van Boxtel worden”, legde Boxtelaar Jeroen Pijnenburg van LOS Stadomland uit. ,,Het dorp wil de eigen basisvoorzieningen behouden en daarmee de eigen identiteit versterken. Maar de sociale samenhang behouden is lastig. We hopen dat de aanwezigen hier goede ideeën over hebben.”

In de discussiegroep die geleid werd door Pijnenburg werd uitgebreid over de sociale samenhang gesproken. Arnold van den Broek, voorzitter van stichting Kčk Liempt, stelde dat het lastig is om vrijwilligers te vinden en dat verenigingen wellicht meer samen moeten gaan werken. ,,De eisen aan vrijwilligerswerk zouden aangepast moeten worden aan de wensen van deze tijd. Men wil zich niet meer lange tijd aan iets binden.” Rien Schalkx, voorzitter van voetbalclub DVG, pleitte voor het inschakelen van ouders. ,,Zeker bij sportclubs kunnen de ouders als vrijwilligers veel betekenen voor de vereniging.”

Van oudsher heeft Liempde geen gemeenschapshuis, de verenigingen hebben hun onderkomen in de vele zaalvoorzieningen binnen de gemeente. ,,Een gemeenschapshuis is ook niet wenselijk, dat zou ten koste gaan van de andere zalen”, aldus Van den Broek. Architect en inwoner Paul Sloven was het hiermee eens: ,,Het is zonde om een nieuw gebouw neer te zetten als andere voorzieningen leeg staan.”

WONINGEN
In deze groep werd ook gesproken over de functie van de kerk. Met name het idee het kerkgebouw ook voor concerten of exposities te gebruiken, werd positief ontvangen. ,,Het bisdom is wel terughouden wat betreft nevenactiviteiten. Maar ik denk dat bijvoorbeeld een kerstconcert wel zou kunnen”, meende Kčk Liempt-voorzitter Van den Broek. Schalkx (DVG): ,,Het zou zonde zijn als het kerkgebouw zou verdwijnen door de herindeling van parochies. Een kerk hoort echt bij het dorpshart.”

De Liempdenaren geven aan dat woningbouw een belangrijke rol in het plan zou moeten spelen. Er is met name een tekort aan woningen voor starters en senioren. ,,Het probleem met huizen voor starters is dat het vaak geen starterswoningen blijven”, stelde architect Sloven. ,,De woningen moeten wel grondgebonden zijn, maar zijn vaak te groot. Door allerlei regelingen kunnen starters deze huizen wel betalen, maar als ze hun woning verkopen valt deze automatisch in het hogere segment. Belangrijk is dus om de huizen niet te groot te maken.”

Enkele aanwezigen vonden dat woningbouw hard nodig is om Liempde als dorp te laten bestaan. ,,Om de basisvoorzieningen in stand te houden, is huizenbouw nodig”, was een veelgehoorde opmerking. ,,Anders worden we straks zeker een wijk van Boxtel in plaats van een dorp met eigen voorzieningen.”

De komende tijd gaat Bureau LOS Stadomland aan de slag met de ideeën die door de aanwezigen maandagavond zijn aangereikt. Ook vindt overleg plaats met verenigingen, dorpsraad en de gemeente. Dit moet resulteren in een visie en een agenda waarin staat vastgesteld wanneer de verschillende projecten worden gerealiseerd.
5 november 2009

Print deze pagina

Terug