TWEEDE FASE HERINRICHTING NABIJ BOXTEL-OOST

Uitbaggeren Dommel van start

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Met het uitbaggeren van het stukje Dommel ten oosten van de rijksweg A2 is ongeveer een week gemoeid. Daarna verplaatsen de baggeraars zich naar de zuidkant van de woonwijk Boxtel-Oost. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Nadat eerder dit jaar de nieuwe stuw met vispassage en kanogoot werden aangelegd bij de brug in de Mgr. Wilmerstraat is deze week gestart met de tweede fase van de herinrichting van de Dommel. Vanaf de splitsing met het Omleidingskanaal wordt de rivier uitgebaggerd.

Nadat vorige week de zuidelijke Dommeloever al gemaaid was, zijn deze week de stalen rijplaten gelegd voor de graafmachines waarmee het verontreinigde slib uit de Dommel wordt gehaald. ,,In het eerste deel van het traject kunnen we nog vanaf de oever werken, maar op plekken waar de rivier breder wordt zullen we ook een speciale baggerschuit in moeten zetten. Bij kasteel Stapelen kunnen we bijvoorbeeld helemaal niet vanaf de oever werken vanwege de vele bomen die daar staan”, vertelt uitvoerder Martijn der Kinderen van aannemingsbedrijf Van den Biggelaar uit Velddriel.

In samenwerking met het Vinkelse bedrijf Ploegam gaat Van den Biggelaar de herinrichting van de Dommel uitvoeren. Der Kinderen: ,,Een bijzonder project omdat we niet alleen de herprofilering verzorgen, maar ook diverse bouwwerken realiseren.” De uitvoerder doelt daarbij onder meer op een grote zittrap die nabij het parkeerterrein aan de Prins Hendrikstraat aan de oever moet verrijzen. Maar in het eerste traject zijn bijvoorbeeld ook vissteigers alsmede in- en uitstapplaatsen voor kanoërs voorzien.

IN DRIE DELEN
Het uitbaggeren van het eerste stukje, van de splitsing met het Omleidingskanaal tot aan de rijksweg A2, duurt volgens Der Kinderen tot ongeveer eind volgende week. Daarna wordt aan de andere kant van de weg verder gewerkt. Het verontreinigde slib, afkomstig van de zinkindustrie in België en de Kempen, wordt afgevoerd via de Liempdseweg zodat de bewoners van de wijk Boxtel-Oost geen hinder ondervinden van het vrachtverkeer.

Het uitbaggeren van de Dommel geschiedt in drie onderdelen. Eerst is het deel tussen het Omleidingskanaal en de Eindhovenseweg aan de beurt. Daarna wordt gestart met het noordelijke traject, vanaf de nieuwe stuw in de Mgr. Wilmerstraat tot voorbij kanovereniging De Pagaai aan de Voetboog. Later gaat de Dommel in het centrum van Boxtel op de schop. De baggerwerkzaamheden moeten naar verwachting medio 2010 zijn afgerond, zo liet Waterschap De Dommel, de opdrachtgever van het bijna 10 miljoen euro kostende herinrichtingsproject, eerder in deze krant weten.
5 november 2009

Print deze pagina

Terug