VIJFTIEN BOXTELAREN DOEN MEE AAN ACTIE

’Gevelstenen versterken identiteit’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Maandag 26 oktober werd de gevelsteen van de familie Witteveen bevestigd aan de gevel van hun woonhuis. Zondag 1 november is de officiële onthulling. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARIËLLE WIJFFELAARS

Aan de cultuurhistorische as van Boxtel, tussen de Sint-Petruskerk en kasteel Stapelen, wordt zondag 1 november de eerste gevelsteen onthuld. In de pui van de bovenwoning van de familie Witteveen is een gevelsteen geplaatst die is ontworpen door kunstenaar Hans ’t Mannetje uit Zutphen. Door langs de cultuurhistorische as gevelstenen te plaatsen wil de gemeente de identiteit van het Boxtelse centrum versterken.

Boxtelaren die langs de cultuurhistorische as in monumentale panden wonen zijn door de gemeente benaderd om deel te nemen aan de stimuleringsregeling. Bewoners die kiezen voor een gevelsteen krijgen hiervoor een tegemoetkoming in de kosten. De eerste drie worden helemaal door de gemeente betaald. Een gevelsteen kost ongeveer 4.000 euro.

Een gevelsteen onderscheidt een pand van andere huizen of geldt als herkenningspunt. Voordat de huisnummering werd ingevoerd, werden ze gebruikt als adresaanduiding. Hans ’t Mannetje heeft inmiddels ruim tweehonderd gevelstenen op zijn naam staan. Zo zijn op tientallen gevels in de binnenstad van Amsterdam stenen van zijn hand te vinden. ,,Ik heb voor dit vak gekozen toen ik in de jaren zestig in Amsterdam monumentale beeldhouwwerken restaureerde. Daar waren ook gevelstenen bij en dat onderwerp is me erg gaan boeien”, vertelt ’t Mannetje.

GESCHIEDENIS
Aan de gevel van Rechterstraat 24a werd maandag de eerste steen in de gevel gemetseld. Eigenaar Arjen Witteveen zegt erg tevreden te zijn. ,,De afbeelding past perfect bij de geschiedenis van de woning”, vindt Witteveen. ,,Kunstenaar Hans ’t Mannetje is bij mij geweest om te praten over het pand en kwam met een idee. Ik kon me daar meteen in vinden.”

Volgens de kunstenaar is het van belang dat de historie van het pand en de bewoners naar voren komt in de gevelsteen. Dit is ook het geval bij de steen die zondag onthuld wordt. ,,De steen verwijst naar de geschiedenis van de bewoners”, zegt ’t Mannetje. ,,De familie Witteveen heeft jarenlang een textiel- en meubelzaak gehad. Het laken in de gevelsteen verwijst hiernaar.”

Het onderschrift is een spreekwoord en verwijst naar alles wat Arjen Witteveen doet voor de Boxtelse gemeenschap als voorzitter van de ondernemersvereniging. ,,De uitdrukking ’Een laken voor de schaar’ betekent dat er nog stof genoeg is. Oftewel, er is nog genoeg werk te verrichten.”

Inmiddels hebben vijftien Boxtelaren zich aangemeld voor het project. ,,Vijf van deze aanmeldingen zijn in procedure”, verklaart de kunstenaar. ,,Het is de bedoeling dat nog meer mensen gebruik gaan maken van de stimuleringsregeling en ik hoop dat ik erbij betrokken mag blijven.”

De onthulling van de eerste gevelsteen langs de cultuurhistorische as in Boxtel vindt zondag 1 november plaats en wordt verricht door wethouder Ger van den Oetelaar. Ook de kunstenaar is hierbij aanwezig. Geïnteresseerden zijn vanaf 13.30 uur welkom bij café De Deugniet in de Rechterstraat in Boxtel. In het Boxtelse gemeentehuis zijn in de maand november drie gevelstenen van ’t Mannetje te bezichtigen.
29 oktober 2009

Print deze pagina

Terug