RECONSTRUCTIE N624 LIGT OP SCHEMA

’Sluipverkeer op fietspad levensgevaarlijk’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De reconstructie van de provinciale weg N624 (Oisterwijk-Boxtel-Haaren), die enkele maanden is afgesloten voor doorgaand verkeer, verloopt voorspoedig. (Brom)fietsers maken al veelvuldig gebruik van het nieuwe fietspad dat sinds enkele weken gereed is. Rechts is het tracé van de toekomstige hoofdrijbaan zichtbaar. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

De reconstructie van de provinciale weg N624 tussen Oisterwijk, Haaren en Boxtel ligt nog altijd op schema. Het nieuwe vrijliggende fietspad tussen Oisterwijk en de Essche Stroom is sinds enkele weken gereed en wordt al volop gebruikt door fietsers- en bromfietsers. ,,Maar helaas ook door veel sluipverkeer”, aldus projectleider uitvoering Ruud van der Leeuw van de provincie Noord-Brabant. ,,We hebben de politie inmiddels ingelicht.”

De N624 is sinds begin oktober enkele maanden afgesloten voor doorgaand verkeer, waarbij het autoverkeer wordt omgeleid via de lokale wegen en het vrachtverkeer via de A2 en N65, maar veel automobilisten houden zich hier niet aan. Volgens projectleider Van der Leeuw zal de politie hard optreden tegen personen die de afsluiting aan hun laars lappen.

,,De woningen en bedrijven langs de weg N624 blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar, maar dan praat je niet over veel mensen. Het sluipverkeer dat over het fietspad rijdt, waar dus ook de fietsers en bromfietsers rijden, zorgt voor levensgevaarlijke situaties. De politie heeft aangegeven dat ze bereid is te controleren en niet te aarzelen om proces-verbaal uit te schrijven, als dat nodig is.”

De werkzaamheden verlopen volgens Van der Leeuw, mede dankzij de prima weersomstandigheden, nog altijd prima. ,,Hopelijk blijft het weer zo, dan blijven we op schema. Het fietspad is gereed van Oisterwijk tot aan de Essche Stroom en de bestaande weg is opengebroken van de horecagelegenheid Herberg van Boxtel in Haaren tot aan de Laarakkerweg in Oisterwijk. Het is de bedoeling dat de huidige hoofdrijbaan vervangen wordt en een duurzame veilige inrichting krijgt, vergelijkbaar met de wijze waarop de Kapelweg in Boxtel gereconstrueerd is.”

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Over de Essche Stroom komt een nieuwe brug die op een andere plek gesitueerd is dan de oude. Over de Rosep wordt een nieuwe brug gerealiseerd voor het gemotoriseerde verkeer, de huidige brug over de Rosep wordt gerenoveerd en is bedoeld voor het fietsverkeer. (Foto: Albert Stolwijk).

BRUGGEN
Andere projecten die deel uitmaken van de reconstructie zijn de aanleg van een rotonde bij de Driehoekweg-Kasteellaan en twee bruggen over de Essche Stroom en de Rosep. Van der Leeuw: ,,De vorm van de rotonde is nu duidelijk zichtbaar in het traject nabij kasteel Nemerlaer, terwijl we inmiddels ook begonnen zijn met de bouw en de renovatie van de bruggen; de palen zijn inmiddels geheid. Het is de bedoeling dat op de plek van de huidige brug over de Essche Stroom, die gesloopt wordt, een opstapplaats voor kano’s wordt aangelegd. De nieuwe brug wordt iets verderop gerealiseerd.”

Hij vervolgt: ,,De huidige brug over de Rosep wordt gerenoveerd en is bedoeld voor fietsverkeer; gemotoriseerd verkeer rijdt straks over de nieuwe brug over de Rosep. Als alles volgens schema verloopt, zijn we in het voorjaar klaar met de bouw en renovatie van de bruggen.”

De projectleider geeft daarnaast aan dat over een paar weken begonnen wordt met het asfalteren van de hoofdrijbaan. ,,Het plan is dat tot medio december gewerkt wordt aan de reconstructie van de weg, waarbij we er nu van uitgaan dat het fietspad, de rotonde en het grootste gedeelte van de hoofdrijbaan, zoals gepland, nog dit jaar gereed komen.”

Volgens de planning moet de hele reconstructie in de zomer van 2010 afgerond zijn. De provincie draagt de weg na de werkzaamheden over aan de gemeente Haaren. Vanaf dat moment is de gemeente verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de N624.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een van de onderdelen van de reconstructie van de N624 is de aanleg van een rotonde bij de Driehoekweg-Kasteellaan (voorgrond). Rechts op de foto kronkelt het nieuwe, vrijliggende fietspad langs het tracé van de hoofdrijbaan. (Foto: Albert Stolwijk).
22 oktober 2009

Print deze pagina

Terug