OOK CDA TWIJFELT OVER HAALBAARHEID

Plan parkeerkelder op losse schroeven

Nadat eerder al de grootste coalitiefractie in de Boxtelse gemeenteraad, PvdA/GroenLinks, vraagtekens zette bij de bouw van een ondergrondse parkeerkelder in het centrum, twijfelt nu ook de achterban van verkeerswethouder Wim van Erp over zo’n voorziening. Dat bleek dinsdag uit de woorden van CDA-fractievoorzitter Pieter Springer tijdens de behandeling van de begroting voor 2010.

De verwachting is dat gemeenten vanaf 2011 fiks minder geld te besteden hebben. Overal klinken geluiden door het Rijk haar bijdrage aan het gemeentefonds drastisch zal inkrimpen. Hoe dat uiteindelijk uitpakt is vooralsnog onduidelijk en in de meerjarenbegroting van de gemeente Boxtel wordt met dit scenario nog geen rekening gehouden. Maar diverse raadsfracties hebben er deze week tijdens de algemene beschouwingen op de nieuwe begroting op aangedrongen tóch de hand meer op de knip te houden.

Het CDA was een van de partijen die aandrong om de tering naar de nering te zetten. Fractievoorzitter Springer verwacht dat Boxtel al op korte termijn niet aan rigoureuze bezuinigingen kan ontkomen. Hij riep op tot zelfbeperking en ingetogenheid omdat de stevige financiële positie die Boxtel in het verleden heeft opgebouwd, mogelijk onvoldoende is om de verwachte tegenslagen te verwerken.

In dat licht liep Springer al vooruit op de resultaten van het onderzoek naar de financiële haalbaarheid van een parkeerkelder in het centrum van Boxtel. Uit zijn woorden viel op te maken dat hij niet hoopvol gestemd is op een positieve uitkomst. ,,Als het in de naaste toekomst niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Misschien is er in het centrum door bedrijfsverplaatsing van garagebedrijf Nivo (inmiddels eigendom van Woonstichting Sint-Joseph – red.) goedkoper ruimte vrij te maken.”

Waar eerder het CDA nog volmondig achter de keuze stond om een ondergrondse parkeergarage te realiseren onder de Mgr. Bekkersstraat en de pastorietuin van de Sint-Petruskerk, maakten de christendemocraten dus een opmerkelijk ommezwaai.

’SNEL DUIDELIJKHEID’
Wethouder Van Erp meldde gisteren op de hoogte te zijn van de inbreng van zijn partij tijdens de algemene beschouwingen. De woorden van Springer mogen volgens hem niet als een ’draai’ worden betiteld. Wel gaf hij aan dat in de CDA-fractie door sommige leden wordt getwijfeld of een parkeergarage betaalbaar zal blijken. ,,En daarop is nu een voorschot genomen.”

Het is voor Van Erp geen reden om zijn strategie te wijzigen. In november of december wil hij de politiek een rapportage voorleggen waaruit moet blijken of de zogeheten ’variant 1a’, die de gemeenteraad in februari van dit jaar koos, haalbaar is. ,,We moeten voorkomen dat de parkeergarage net als vier jaar geleden inzet wordt van de gemeenteraadsverkiezingen.” Twee weken geleden liep de wethouder zelf ook al enigszins vooruit op de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar een parkeergarage. Hij meldde daarbij in Brabants Centrum dat de betaalbaarheid van zo’n voorziening wordt bevorderd door woningen en/of winkels op de parkeerkelder te bouwen.

Collegepartij PvdA/GroenLinks opperde onlangs om tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen een referendum te houden over de wenselijkheid van een parkeergarage. SP’er Eric van den Broek vindt dat een verkeerde insteek, zo meldde hij. Volgens hem moet niet de vraag zijn of Boxtel een parkeergarage wil maar of Boxtel een autovrij of autoluw centrum wil.

’ONZINNIG PROJECT’
Vanuit de oppositie waarschuwde Ad van de Wetering (Boxtels Belang) dat Boxtel zich uit de markt prijst als ze haar parkeerplannen realiseert. Willie van de Langenberg (Democratische Partij Boxtel-Liempde) was duidelijker: ,,Stop toch met dit onzinnige project.” VVD’er Ton Jonkers laakte de gang van zaken rondom de parkeergarage. ,,De Boxtelse gemeenteraad is koploper in het jarenlang zaken voor zich uit schuiven. Zoals het zich nu laat aanzien wordt de parkeergarage weer getorpedeerd.”

In de ogen van Wim van der Zanden (Balans) brokkelt de coalitie af en is de houdbaarheidsdatum van dit college, waarin naast de PvdA/GroenLinks, CDA en SP ook Combinatie95 zitting heeft, verstreken.
22 oktober 2009

Print deze pagina

Terug