TESTDAG 55 –PLUSSERS TREKT RUIM 350 SPORTERS

Boxtel ’galmt’ weer massaal

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Met 350 deelnemers is zaterdag de nieuwe editie van het GALM-project in Boxtel van start gegaan. Een van de onderdelen in sportcomplex De Braken was de meting van de bloeddruk. (Foto: Gerard Schalkx).

DOOR MARGO BARTELDS

Zaterdag 17 oktober werd in sporthal De Braken na een onderbreking van drie jaar weer een test- en bewegingsprogramma aangeboden aan ouderen vanaf 55 jaar. In het kader van het project GALM (Gronings Actief Leven Model) werd de senioren de mogelijkheid geboden om te testen hoe het met hun conditie staat. Na afloop van de test kregen de deelnemers een bewegings- en voedingsadvies mee.

Op initiatief van de gemeente Boxtel werden alle inwoners tussen de 55 en de 65 jaar aangeschreven en uitgenodigd aan deze testdag deel te nemen. Zo’n 4.500 uitnodigingen gingen de deur uit. Ruim 350 mensen namen uiteindelijk deel aan deze testdag. Volgens beleidsmedewerker Ad van der Heijden van de gemeente Boxtel is dit een goede opkomst. ,,De groep 55-plussers die al regelmatig deelneemt aan allerlei bewegingsactiviteiten bij sportverenigingen of DELTA zullen niet op deze uitnodiging ingaan. Ook de 55-plussers met een beperking zullen niet op een dergelijke algemene test afkomen”, aldus Van der Heijden. ,,Daarom zijn we met deze opkomst tevreden.”

Gerard van Heeswijk ging ook op de uitnodiging van de gemeente in. ,,Ik wandel en fiets regelmatig, maar het leek me niet verkeerd als de conditie eens in kaart gebracht wordt. Ook het meten van de bloeddruk, de oog/handcoördinatie en de reactiesnelheid wil ik wel eens gedaan hebben. Lijkt me goed te weten hoe het er voor staat”, vertelt Van Heeswijk.

VRIJWILLIGERS
Projectleider Corné Boot van het GALM-project in Boxtel is ook content met alle aandacht en de grote opkomst. Sportservice Noord-Brabant, waar Boot werkzaam is, voert de coördinatie. ,,We hebben een pool van vrijwilligers uit heel Brabant die overal assisteren bij de testen. Vandaag zijn hier ruim veertig vrijwilligers actief, waaronder twee artsen.” Hij vervolgt: ,,De deelnemers zijn hier ruim een uur actief en hebben dan al een duidelijk inzicht in hun conditiepeil en bewegingsmogelijkheden. Wanneer de testresultaten daar aanleiding toe geven, worden de deelnemers geadviseerd hierover contact op te nemen met hun huisarts”.

De deelnemers aan het GALM-project hebben een overzicht gekregen waarmee ze terecht kunnen bij de gemeente om met mensen van hun eigen leeftijd te gaan bewegen. Ambtenaar Van der Heijden signaleert langzaam maar zeker een omslag in de reacties van ouderen op de uitnodiging voor GALM. ,,Een jaar of vijf terug kregen we dan wel eens boze telefoontjes met de vraag waar de gemeente zich mee bemoeide. Nu ontvangen we veel vaker een positieve respons. Mensen bellen nu om te zeggen dat ze het een erg goed initiatief vinden”, aldus Van der Heijden. ,,Langzaam maar zeker dringt het tot mensen door dat bewegen en een betere conditie goed zijn voor hun gezondheid.”

LAAGDREMPELIG
Op diverse locaties in Boxtel worden bewegingslessen en activiteiten aangeboden voor 55-plussers. ,,We willen dat vooral heel laagdrempelig houden. Het is belangrijk voor de gezondheid, maar het levert ook veel sociale contacten op, waardoor eenzaamheid vermindert”, vindt Van der Heijden. ,,Dit initiatief is nu genomen door de afdeling Sportzaken van de gemeente, maar het had ook door de afdeling Welzijn georganiseerd kunnen worden, want het sociale aspect verhoogt zeker het welzijn van de deelnemers.”

Kee Arts blijkt zaterdagochtend erg benieuwd naar de resultaten. ,,Mijn bloeddruk was aan de hoge kant, maar ik mocht gelukkig toch wel deelnemen aan de testen”, verklaart de Boxtelse. ,,In de zomer fiets ik nogal eens, maar in de wintermaanden beweeg ik te weinig. Goed om dan wat adviezen te krijgen.”

Slechts enkele deelnemers aan de GALM-ochtend in De Braken hadden een te hoge bloeddruk en kregen het advies om een afspraak te maken met de huisarts. ,,Voor sommigen was dit een volslagen verrassing. Voor deze mensen is het goed om nu in actie te kunnen komen”, vindt projectleider Boot.
22 oktober 2009

Print deze pagina

Terug