NIEUW HORECACONVENANT IN BOXTEL

’Sfeer prima onder uitgaanspubliek’

DOOR HENK VAN WEERT

Sinds de politie nadrukkelijk aanwezig in het centrum van Boxtel is de sfeer tijdens uitgaansavonden aanzienlijk verbeterd. ,,In de jaren negentig leek de Markt in Boxtel soms een heus Sodom en Gomorra. Nu kunnen ouders hun kinderen gerust alleen uit laten gaan”, zegt politiechef Henri Schilders.

Schilders deed zijn uitspraak maandag 12 oktober in het gemeentehuis tijdens de ondertekening van een nieuw horecaconvenant. De chef van het politieteam Boxtel-Vught-Haaren zette zijn handtekening samen met burgemeester Frank van Beers en voorzitter Jos Hermans van de plaatselijke afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. ,,Ik woon zelf in Boxtel en ben vader van drie opgroeiende jongeren. Ik hoef me niet ongerust te maken als zij een avondje gaan stappen. Structureel politietoezicht heeft er de voorbije jaren voor gezorgd dat in Boxtel een prima uitgaansklimaat is gecreëerd”, aldus Schilders.

Acht jaar geleden werd het eerste horecaconvenant ondertekend. Sindsdien staan steevast twee surveillancewagen met vier agenten en een politiehond op de Markt tijdens stapavondjes. Dat zal in de toekomst zo blijven, belooft politiechef Schilders. ,,Ook al staan er veranderingen op stapel bij de politiekorpsen. Het is zonde om hetgeen we opgebouwd hebben weer verloren te laten gaan.”

SOCIALE CONTROLE
In het nieuwe horecaconvenant hebben de drie partijen onder meer afspraken gemaakt om de zogeheten happy hours tegen te gaan waarin alcohol voor lage prijzen worden verkocht. Ook in het convenant van 2001 werden hierover al afspraken gemaakt, maar waren er nog altijd horecaondernemers die er zich aan onttrokken. Ze hanteerden andere vormen en gaven de voordeeluurtjes een andere naam, vertelt burgemeester Van Beers. ,,Dat moet afgelopen zijn. We hebben met dit convenant meer houvast om handhavend op te treden, maar escapes blijven altijd mogelijk. Het gaat echter om de intentie en dat is nu vastgelegd.”

Dat de drie ondertekenaars van het horecaconvenant spreken van een prima sfeer tijdens stapavondjes, lijkt in tegenspraak met de relatief hoge positie die Boxtel bekleedt in de jaarlijkse criminaliteitsmonitor van dagblad AD. Politiechef Schilders heeft daarvoor wel een verklaring. De rechtstreekse telefoonverbinding die kasteleins hebben met de surveillerende agenten is daar mede debet aan. ,,Omdat we steevast met een ploeg agenten op de Markt aanwezig zijn, wordt snel melding gemaakt van voorvallen die niet door de beugel kunnen. In het algemeen zijn het echter kleine incidenten en geen grote rellen.”

De politie overlegt aan het begin van elke stapavond en brengt daarbij onder meer de frequente relschoppers in beeld om die extra in de gaten te houden. ,,Dat werkt”, zegt Schilders. ,,Je merkt het ook onder het uitgaanspubliek zelf. Het is een kwestie van kennen en gekend worden. De sociale controle is groot in Boxtel.”

DISCOTREINEN
De overlast van de zogeheten discotreinen vanuit Eindhoven probeert de politie binnen de perken te houden door bij aankomst op het NS-station in Boxtel voor toezicht te houden, onder meer met de hondengeleider. Politiechef Schilders beseft echter dat het onmogelijk is om alle overlast te voorkomen: ,,De jongeren verspreiden zich in verschillende richtingen en het is ondoenlijk om ze allemaal te volgen of te begeleiden. Maar bij calamiteiten willen we zo snel mogelijk in actie komen. We zitten er kort op in Boxtel.”

Volgens voorzitter Hermans van Koninklijke Horeca Nederland (KNH) afdeling Boxtel/Liempde worden in het vernieuwde convenant ook de regels voor paracommercie aangescherpt. Het houden van bruiloften en familiefeesten in sportkantines is al jaren uit den boze, maar vindt nog steeds plaats. ,,Onacceptabel”, vindt de plaatselijke KNH-preses.

Naast het ondertekenen van het convenant door de drie betrokken partijen worden ook de individuele horecaondernemers benaderd om de overeenkomst te ondertekenen. Het horecaconvenant is volgens de betrokken partijen een ’groeimodel’ waarin afspraken zijn gemaakt over onderlinge communicatie, toegangsontzeggingen, huisregels voor horecabedrijven, maatregelen bij ongeregeldheden of geweldsdelicten en onderhoud en beheer van het uitgaansgebied.
15 oktober 2009

Print deze pagina

Terug