VOORZITTER HARRIE VAN DER MEIJDEN TREEDT TERUG

’Familiegevoel voorop bij bruisend Boxtel’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De pupillen van Boxtel krijgen instructies van jeugdvoorzitter Alex van Vreede (midden). Hij wordt geflankeerd door scheidend voorzitter Harrie van der Meijden (rechts) en beoogd opvolger Berry Dankers. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Boxtel heeft iets met voorzitters die lang op het bestuurlijke pluche zitten. Als de voetbalclub vrijdag 16 oktober in sportpark Munsel voorzitter Harrie van der Meijden uitzwaait – de ledenvergadering neemt daar formeel nog een beslissing over - heeft hij er zestien jaar opzitten, slechts één jaartje minder dan zijn voorganger Jas Leijten. Boxtel kan trouwens een beroep blijven doen op Van der Meijden. De clubman die al sinds 1966 op de ledenlijst staat, neemt zitting in het bestuur om de portefeuille accommodatie, materieel en veiligheid te gaan beheren.

Het fotomoment is nauwkeurig gekozen door Van der Meijden (54) en opvolger Berry Dankers (49). Met jeugdvoorzitter Alex van Vreede willen ze zich laten portretteren tussen de spelers van de E-pupillen die afgelopen zaterdag tegen hun leeftijdsgenootjes van ODC speelden. ,,Hoe je het ook wendt of keert, de rivaliteit tussen Boxtel en ODC is en blijft altijd heel bepalend voor de twee plaatselijke clubs”, zegt Van der Meijden.

Maar hij wil er ook mee laten zien dat er een prima relatie is tussen de Munselploeg en de Molenwijkbewoners. ,,De besturen ontmoeten elkaar elk jaar, samen met de bestuursleden van LSV en DVG. En als we elkaar kunnen helpen, doen we dat natuurlijk graag. Daarom hebben we meteen na de brand bij ODC aangeboden om de club letterlijk uit de brand te helpen.” Dat er op het veld om de punten gestreden wordt is natuurlijk logisch. ,,Tegen ODC zetten we graag een stapje extra. Maar vijandigheid is er niet meer, de jongens zijn bevriend en gaan samen naar de kroeg hoor.”

MARCO BORSATO
Van der Meijden is volgens insiders een clubicoon bij Boxtel en zal morgen op passende wijze uitgeluid worden. Zelf is hij vooral bescheiden en onderstreept hij de onervarenheid waarmee hij in 1989 werd benaderd voor een bestuursfunctie. ,,Mijn enige ervaring was het voorzitterschap van De Boklummels, de carnavalsclub die hier is ontstaan en die ik sinds 1976 zo’n 24 jaar heb geleid.” Anderhalf jaar kreeg het kersverse bestuurslid om het gouden jubileum van Boxtel in 1991 voor te bereiden. En omdat dat zo’n daverend succes werd, lag de opvolging van Jas Leijten voor de hand.

,,Tja, het jubileumfeest”, mijmert Dankers, die de voorzittershamer van Van der Meijden over zal nemen. ,,Binnen de club wordt nog nagepraat over die feestvijfdaagse. We hadden destijds een begroting van 140.000 gulden. Bijna anderhalve ton! We hadden artiesten als de toen nog tamelijk onbekende Marco Borsato, Frank en Mirella en Sandra Reemer. Zelden is er in Boxtel zo’n geweldig feest gevierd.” ,,Als organisatoren bivakkeerden we dag en nacht op Munsel om alles in goede banen te leiden”, vult Van der Meijden aan.

In zijn eerste jaren als voorzitter stond de accommodatie in sportpark Munsel vaak met hoofdletters op de vergaderagenda. ,,De club zat toen een kleine twintig jaar op Munsel en zag de wijk rondom groeien. Dat had een positieve impuls op ons ledenbestand, maar de gemeente wilde ons liever verplaatsen”, blikt Van der Meijden terug. ,,Op een gegeven moment werd het echt knokken hoor. Boxtel zou naar West moeten verkassen, maar hier liggen onze roots. We hebben toen gedreigd om het bijltje erbij neer te gooien.” Aftreden dus? ,,Niet alleen dat, maar ook de club opdoeken. Dan zouden 650 tot 700 pardoes op straat staan. Dat dreigement maakte indruk op de politiek.”

Boxtel mocht blijven, maar het zou tot 2003 duren alvorens sportpark Munsel en ook sportpark Den Wielakker opnieuw werden ingericht. De voetbalclub kreeg de beschikking over vijf velden en moet het daarmee ook de komende jaren doen; uitbreiding is niet meer aan de orde. ,,Met de andere verenigingen om ons heen hebben we een goede relatie opgebouwd”, zegt Van der Meijden. ,,Het laatste resultaat van die samenwerking is het nieuwe hekwerk dat rond de sportvelden is geplaatst. Daar hebben we allemaal profijt van.”

CLUBMAN
In 1966 werd Van der Meijden ingeschreven als lid bij Boxtel. Dat dat gebeurde was geen verrassing omdat zijn opa, ook Harrie, prominent lid en zelfs aan de wieg van de vereniging stond. Vader Wim speelde in de kampioensploeg die elders in deze krant in de schijnwerpers staat. ,,Boxtel zit in mijn genen en ik heb alle geledingen doorlopen”, lacht de scheidend voorzitter.

In de eerste jaren speelde de club nog in het Sint-Paulussportpark rondom De Rots. ,,Toen dat sportpark weg moest, speelden we tot 1972 bij ODC. De jeugd op het Essche Heike, de senioren op Molenwijk. Als ODC thuis speelde, speelden wij uit en omgekeerd.” Van der Meijden was actief tot zijn 33e; toen moest hij vanwege een slepende blessure noodgedwongen stoppen en begon zijn bestuurlijke carrière bij de club.

Net als zijn opvolger Dankers, die lid is sinds 1968, is Van der Meijden een echte clubman. ,,Ik heb gedurende mijn voorzitterschap altijd gepoogd het familiegevoel te prediken”, zegt hij. ,,Boxtel is in wezen één grote familie, de grootvaders en vaders van de kinderen die hier voetballen hebben ook allemaal bij deze club gespeeld. En dat familiegevoel moeten we koesteren, het voelt als een warme deken.”

HOGER PLAN
Bij zijn afscheid heeft Van der Meijden een paar wensen die hij opvolger Dankers graag meegeeft. Het terras voor de kantine en de kleedkamers verdient een opknapbeurt en een kunstgrasveld staat hoog op de verlanglijst. Maar meer nog moet de clubcultuur gewaarborgd worden en staat professionalisering van de organisatie hoog op de agenda. ,,Niet voor niets hebben we met het bestuur al een heidag gehouden om de cluborganisatie in beeld te brengen en duidelijk te maken waar verbeteringen aangebracht kunnen worden”, vertelt Dankers.

Een van de uitkomsten van de ’heidag’ was dat alle voorzitters van commissies zitting nemen in het clubbestuur. Daarnaast wordt het verstevigen van de band met de vrijwilligers een cruciaal punt. ,,’Samen op weg naar beter’ is een belangrijk motto voor de club”, zegt de opvolger van Van der Meijden. De komst van professional Arno Leermakers is een goed voorbeeld van de visie die de club heeft. ,,Structureel willen we op een hoger niveau acteren”, zegt Van der Meijden. ,,Boxtel moet een degelijke derdeklasser kunnen worden en de basis daarvoor wordt thans gelegd bij de jeugd, waar we gestart zijn met de Rabobank Voetbalschool.”

En de eerste successen zijn al zichtbaar, zo zeggen de aftredend en beoogd voorzitter in koor. ,,Het ledental groeit, het jeugdbestuur is weer compleet onder leiding van Alex van Vreede, het bestuur bestaat louter uit mensen die veel expertise inbrengen. ,,Onze aanpak lijkt aan te slaan en is als een olievlek, steeds meer mensen worden enthousiast en willen meedoen. Afscheid nemen als voorzitter doet dan niet zo’n pijn. Boxtel bruist namelijk van alle kanten en het is en blijft goed toeven op Munsel.”

De leden van voetbalclub Boxtel nemen morgen, vrijdag 16 oktober officieel een besluit over de overdracht van het voorzitterschap. Tijdens de algemene ledenvergadering, die om 20.15 uur begint, moet Berry Dankers formeel worden aangewezen als de opvolger van Harrie van der Meijden. Dankers roept alle leden op aanwezig te zijn bij de vergadering.
15 oktober 2009

Print deze pagina

Terug