STRAATNAAM HERINNERT AAN FATALE BRAND IN 1962

Jan van Eschplein symbool voor heldenmoed

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Burgemeester Frank van Beers onthult het straatnaambord van het Jan van Eschplein. Rechts Agnes van den Berk met dochter Marinel, links initiatiefnemer Broer van Houtum. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR MARC CLEUTJENS

Een verschrikkelijke woningbrand aan de Parallelweg Noord dompelde Boxtel op de vroege ochtend van 6 november 1962 in diepe rouw. Ter nagedachtenis aan de zeven slachtoffers werd in 2004 al een monument geplaatst. En zondag 13 september werd tegenover de vroegere rampplek een straatnaambord onthuld met daarop de naam van Jan van Esch, die zijn dappere reddingspogingen met de dood moest bekopen. ,,We beleven de brand nog elke dag...”

Het waren niet alleen vader Piet Beekmans en zijn vijf kinderen Ria, Ad, Petra, Jopie en Theo die bijna 47 jaar geleden omkwamen in de vlammenzee. Ook buurman Van Esch betaalde de hoogste prijs; hij overleed tien dagen na de brand aan de verwondingen die hij opliep tijdens de reddingspogingen. Van Esch ligt begraven op het kerkhof naast de Heilig Hartkerk, naast het graf waarin alle slachtoffers van de familie Beekmans enkele dagen na de brand werden begraven. Alleen moeder Fien en de kinderen Gerard, Helma en Marcel overleefden het inferno.

De herinneringen aan de brand zijn nog vers voor Agnes van den Berk, ook al is het bijna een halve eeuw geleden dat ze haar man verloor en er ineens alleen voorstond met dochter Marinel. Samen met Marinel en haar kleinzoon Mike, die in 2004 een muziekstuk speelde bij de onthulling van het monument, was ze aanwezig bij de onthulling van de straatnaam, net als leden van de familie Beekmans die zo zwaar werd getroffen door het noodlot. ,,Ik ben erg geëmotioneerd door alle aandacht die er weer is voor de brand, maar vooral dankbaar dat de Boxtelse gemeenschap haar waardering voor Jan wil uitspreken door een straat naar hem te vernoemen”, zegt Van den Berk.

Het parkeerterrein aan de Parallelweg Noord, recent vaak in het nieuws omdat er sinds de invoering van betaald parkeren door Q-Park nauwelijks geparkeerd wordt, heet sinds zondag Jan van Eschplein. ,,Straks gaan mensen hun auto hopelijk parkeren op een plein dat naar vader is genoemd”, knikt dochter Marinel ontroerd. ,,Zo zal zijn naam in Boxtel altijd genoemd blijven.”

ZONDER AARZELING
Dat de straatnaambordjes van het Jan van Eschplein werden onthuld op 17 september was niet toevallig. Afgelopen zondag zou Van Esch 77 jaar zijn geworden. In de vroege ochtend van 6 november 1962 bedacht de toen dertigjarige Boxtelaar zich geen moment om het brandende huis van zijn buren binnen te gaan en te trachten de kinderen te redden. ,,Hij probeerde te redden wat er te redden viel in een enorme vuurzee en moest dat met zijn leven bekopen”, sprak burgemeester Frank van Beers, die een van de twee geplaatste straatnaambordjes onthulde.

Net als zijn voorganger Jan van Homelen in 2004 constateerde ook burgemeester Van Beers zondagmiddag dat de brand van 1962 nog steeds in de gedachten van veel Boxtelaren zit. De dood van liefst zeven inwoners, onder wie vijf jonge kinderen, heeft velen diepgeraakt. ,,De naam van Jan van Esch staat al op het monument, maar herdenken we met eerbied door deze straatnaam”, aldus Van Beers. ,,We eren zijn heldenmoed omdat hij het lef had om zonder aarzelen naar binnen te gaan, alleen te denken aan dat grote gezin en al die kinderen die hij zo graag had willen redden.”

PARKEREN
Agnes van den Berk was zondag te geëmotioneerd om een dankwoord uit te spreken. In haar naam bedankte burgemeester Van Beers initiatiefnemer Broer van Houtum, die eerder aan de wieg stond van het monument dat in 2004 werd geplaatst. Van Houtum ijverde ook voor de straatnaam en die kwam er nadat het parkeerterrein was ingericht en Q-Park zijn medewerking had toegezegd. ,,Het is belangrijk dat de straatnaam er is gekomen, zodat we de heldhaftigheid van Jan van Esch kunnen blijven gedenken”, stelde Van Houtum. Hij sprak de hoop uit dat het Jan van Eschplein zal uitgroeien tot een plein waar volop geparkeerd kan worden. ,,Meer auto’s op het plein betekent minder overlast voor de buurt. Dankzij de straatnaam zullen dan ook velen stilstaan bij de namen van de brandslachtoffers.”

,,Ik ben veel mensen dankbaar”, vertelde Agnes van den Berk in een reactie. ,,En ik vind het heel prettig dat Jan’s graf er nog steeds zo mooi bijligt en er altijd bloemen bloeien. Al word ik ooit honderd jaar, het graf zal ik nooit verwaarlozen, het moet en zal altijd verzorgd blijven.”

Brabants Centrum besteedde in 2004 in enkele artikelen uitgebreid aandacht aan de woningbrand van 1962 en sprak onder meer met Gerard, Helma en Marcel Beekmans, de drie overlevende kinderen. De artikelen met foto’s zijn terug te vinden op www.brabantscentrum.nl.
17 september

Print deze pagina

Terug