BOXTEL HAAKT AF VOOR HOV-BUSSEN

’Bredere Keulsebaan over Duits Lijntje’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De gemeente Boxtel wil het tracé van het Duits Lijntje het liefst benutten om de Keulsebaan te verbreden. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

De gemeente Boxtel gaat met spoorwegbeheerder ProRail in gesprek over aankoop van de grond onder het Duits Lijntje. Die wil wethouder Wim van Erp gebruiken om de noodzakelijke verbreding van de Keulsebaan te realiseren. Boxtel valt definitief buiten de boot als het gaat om hoogwaardig openbaar vervoer in de regio Noordoost-Brabant, zo werd deze week bekend.

Het consortium Mijn Bus dat in opdracht van de provincie, gemeenten en reizigersorganisaties werkt aan beter openbaar vervoer in Noordoost-Brabant heeft deze week haar plannen gepresenteerd. Daarin wordt duidelijk dat een revival van het Duits Lijntje definitief van de baan is. Zelfs een snelle busverbinding tussen Boxtel en de regio Veghel/Uden komt niet in de plannen voor. Wethouder Van Erp heeft er vrede mee. ,,Als het aan ons ligt kopen we de grond van het Duits Lijntje om de Keulsebaan te verbreden.”

Eind vorig jaar werd al duidelijk dat in de plannen die de Stuurgroep Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), waarvan ook Van Erp lid is, Boxtel niet voorkwam. Nader onderzoek moest uitwijzen of dat alsnog zou kunnen. Dat blijkt dus niet het geval, zo liet het consortium Mijn Bus deze week weten.

NIET RENDABEL
Wethouder Van Erp meldt dat uit het onderzoek van Mijn Bus is gebleken dat het verwachte aantal reizigers dat vanuit Noordoost-Brabant naar Boxtel zou willen reizen tegenvalt: ,,Onze veronderstelling dat het om grote aantallen studenten of werknemers zou gaan, blijkt niet te kloppen. Een rechtstreekse busverbinding is dus niet rendabel.”

Wat de gemeente Boxtel betreft is het tracé van het Duits Lijntje definitief uit beeld voor openbaar vervoer. Het liefst wil wethouder Van Erp de ondergrond van spoorwegbeheerder ProRail aankopen om een verbreding van de Keulsebaan mogelijk te maken. ,,En verderop, vanaf de rijksweg A2 in oostelijke richting, kan de spoorbaan onderdeel vormen van een ecologische verbindingszone met een mogelijk recreatieve functie.”
10 september

Print deze pagina

Terug