PLEIDOOI VOOR MEER DUURZAME ENERGIE

’Zonnepanelen plaatsen is lang
niet voldoende’

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Energiemaatschappij Essent heeft onlangs op ecopark De Kleine Aarde verschillende soorten windmolens geplaatst voor een speciaal project waarover binnenkort meer bekend wordt. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR HENK VAN WEERT

Boxtel besteedt veel aandacht aan duurzaamheid, maar richt zich daarbij vooral op natuur en woningbouw. ,,En dat is veel te weinig om de ambitieuze doelen te realiseren. In 2020 moet een energiebesparing van 20 procent zijn bereikt en dient 20 procent van het energieverbruik duurzaam te worden opgewekt. De plaatsing van zonnepanelen en –boilers alleen is onvoldoende”, stelt de Werkgroep Lokale Agenda 21.

Met twee lezingen en een informatiemarkt hopen de instellingen die zich bezig houden met duurzame ontwikkeling in Boxtel een breder draagvlak voor de opwekking en besparing van energie te bewerkstelligen. ,,De accenten lagen tot op heden vooral op natuur en woningbouw, maar de opwekking van energie en klimaatverandering werden onderbelicht. Daarin moet verandering komen”, zegt Gerrit van den Bosch. Zes jaar was hij voorzitter van de plaatselijke Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling (ADO). Samen met David Andreae van de Werkgroep Lokale Agenda 21 is hij een van de organisatoren van twee lezingen en een informatiemarkt die binnenkort worden gehouden.

Andreae knikt: ,,Boxtel doet op zich best veel op gebied van duurzaamheid, maar het wordt tijd dat ook bestaande woningen daarmee te maken krijgen. Dat gebeurde tot op heden veel te weinig. Terwijl er toch heel veel subsidiebronnen aangeboord kunnen worden.”

De honderden zonnepanelen die op daken van Boxtelse huizen zijn geïnstalleerd, wekken minder dan één procent op van de energiebehoefte. En dus lijkt het erg ambitieus om over tien jaar een/vijfde deel van die energiebehoefte zelf op te wekken.

Van den Bosch: ,,Toch zijn er voorbeelden bekend waar het mogelijk is. Tilburg, Waalwijk en Sittard zijn bijvoorbeeld gemeenten die wat dat betreft op de goede weg zijn. Maar je moet dan wel méér doen dan zonnepanelen en –boilers plaatsen. Dan moet je ook gaan denken aan de bouw van windmolens en een biomassacentrale.”

LUCHTFIETSERIJ?
Onder de titel ‘Zoden aan de dijk’ organiseert Lokale Agenda 21 twee lezingen over duurzame energie in Boxtel. ,,Duurzame energie heeft de toekomst. Steeds meer bedrijven, burgers en overheden maken serieus werk van energiebesparing en nieuwe, schone manieren van energieopwekking. Dat is cruciaal voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, zodat verdere opwarming van de aarde kan worden voorkomen. Maar ook economisch wordt duurzame energie steeds belangrijker. Olie, gas en steenkool worden schaarser en daardoor steeds duurder”, stelt Andreae.

Ook in de gemeente Boxtel staat duurzame energie op de politieke agenda, benadrukt Van den Bosch. ,,Er is het verleden al het nodige gedaan op het gebied van duurzame energie. Maar om de doelstellingen daadwerkelijk te bereiken moet er in de praktijk nog veel meer gebeuren. Doorgaan op de oude vertrouwde voet – wat zonnepanelen, een energiezuinige wijk en het aanbrengen van tochtstrips – is niet voldoende.”

Met de lezingen wil de Werkgroep Lokale Agenda 21 burgers, bedrijven en politici laten zien welke maatregelen werkelijk zoden aan de dijk zetten. Andreae: ,,Het gaat daarbij niet om theoretische luchtfietserij, maar om concrete en toonaangevende initiatieven die elders in Nederland hun praktische nut al hebben bewezen. Wat kan Boxtel hiervan leren en wat kunnen bedrijven, gemeente en burgers nu al doen?”

LEZINGEN
De gratis toegankelijke lezingen vinden plaats op dinsdag 15 september en maandag 5 oktober in het Vmbo-College Boxtel aan de Baanderherenweg en beginnen om 20.00 uur. De eerste avond staat in het teken van de opwekking van duurzame energie op gemeentelijk en regionaal niveau: windmolens, biomassa en zonne-energie. Met voorbeelden van een windenergiecoöperatie en een biomassacentrale in Oost-Brabant. De tweede avond staat in het teken van besparing en innovatie voor gebouwen en woningen.

Op 5 oktober wordt de lezing voorafgegaan door een informatiemarkt waar organisaties, overheden en lokale bedrijven zich presenteren. Hier kunt bezoekers informatie vinden voor hun woning, onder meer subsidiemogelijkheden en de nieuwste producten voor energiebesparing en duurzame energieproductie.
3 september

Print deze pagina

Terug