HAAREN WIL VERKEERSVEILIGHEID VERBETEREN

Bloembakken in Dorpsstraat Esch

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De gemeente Haaren wil de verkeersproblemen in de Dorpsstraat in Esch het hoofd bieden. Het plaatsen van bloembakken is een eerste aanzet daartoe. De problemen worden onder meer veroorzaakt door sluipverkeer, vrachtwagens die door het centrum van Esch rijden en doordat er te snel gereden wordt. (Foto: Albert Stolwijk).

DOOR STEFAN LATIJNHOUWERS

Om de verkeersproblemen in de Dorpsstraat in Esch te verminderen heeft het college van B. en W. van Haaren deze week besloten om op korte termijn bloembakken op de weg te plaatsen. Het gaat volgens wethouder Eric van den Dungen van Haaren om een eerste voorlopige maatregel. ,,Bloembakken zijn niet de definitieve oplossing, er moet een plan komen om de verkeersproblemen structureel aan te pakken. Hoe dat eruit gaat zien, moet nog onderzocht worden.”

Van den Dungen neemt de verkeersproblemen, onder meer veroorzaakt door sluipverkeer, vrachtwagens die door het centrum van Esch rijden en doordat er te snel gereden wordt, zeer serieus. ,,Ik heb gesproken met buurtbewoners over de situatie in de Dorpsstraat en ben daarnaast drie keer op verschillende tijden ter plekke gaan kijken: om half negen in de ochtend en om twee uur en vijf uur in de middag. ,,Met name of vijf uur was het een komen en gaan van auto’s, echt een lange stoet. Al waren de metingen binnen de normen, het gaat om te veel auto’s. Bovendien wordt er vaak ook nog eens te hard gereden.”

De wethouder gaf deze week aan dat in de zomervakantie al een verkeerstelling heeft plaatsgevonden. ,,Na de vakantie houden we er nog een, waarna we kunnen kijken wat voor maatregelen we gaan nemen. Dat gaat overigens in samenspraak met de buurtbewoners met wie ik ook nog van gedachten zal gaan wisselen over de plaats waar de bloembakken moeten komen. Die objecten zijn een eerste aanzet om de verkeersveiligheid te verbeteren en het moeilijker te maken voor vrachtverkeer om door Esch te rijden. Mogelijk dat er ook drempels uit gaan. Dat zijn maatregelen voor de korte termijn.”

IDEEËN
Van den Dungen geeft aan dat voor een definitieve oplossing best ideeën te bedenken zijn, maar dat het ook allemaal mogelijk moet zijn. ,,Of het kan moeten de verkeerstellingen en de onderzoeken uitwijzen. Daarom kan ik nu nog niets zinnigs zeggen over de termijn waarop de definitieve maatregelen gerealiseerd zullen zijn. Een apart fietspad, voetgangerszones en eenrichtingsverkeer zijn mooie plannen, maar of het ook echt mogelijk is en daadwerkelijk de juiste oplossing, moet nog blijken. We moeten kiezen voor een realistisch plan dat relatief snel uitgevoerd kan worden.”

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Gevaarlijke situatie in de Dorpsstraat in Esch waar twee vrachtwagens elkaar rakelings passeren, waaronder een van het plaatselijke transportbedrijf Bekkers die geldt als bestemmingsverkeer. (Foto: Albert Stolwijk).
27 augustus

Print deze pagina

Terug