OMMETJE BLAUWHOEFSE LOOP

Genieten op nauwelijks
herkenbaar wandelpad

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Op de Goorestraat is beschutting tegen de zon ver te zoeken. (Foto’s: Peter de Koning).

DOOR PETER DE KONING

Gewapend met schrijfblok en camera trekt Brabants Centrum het veld in om twee nieuwe wandelroutes te verkennen. Na de reportage over het ommetje De Maai doen we de rugzak nu om voor een verkenning van het ommetje Blauwhoefse Loop. Dit gebied tussen Boxtel-Oost, het Duits Lijntje en bedrijventerrein Ladonk is niet erg bekend, ook niet bij rasechte Boxtelaren. En dat is zeer onterecht.

De Blauwhoefse Loop is slechts enkele kilometers lang. Het watertje loopt van haar brongebied in De Prangen, net ten zuiden van Liempde, tot de uitmonding in de Dommel bij kasteel Stapelen. De structuur van het beekdal is nog relatief ongeschonden met laaggelegen graslanden aan de beek en verderop hoge, bolle akkers, waaronder de Vorstakker.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Indrukwekkende boomwortels...

Vóór het uitzetten van dit ommetje was dit gebied nauwelijks ontsloten. Onbekend maakt onbemind, het werd niet op waarde geschat. De meeste zandpaden zijn al tientallen jaren geleden opgeruimd. De paden die bleven, liepen dood.

De gemeente Boxtel plande begin jaren zeventig dwars door dit gebied een ontsluitingsweg en dat zou later, op een onverwachte manier, alsnog grote regionale bekendheid geven aan het stroomgebied van de Blauwhoefse Loop. De ontsluitingsweg, het zogeheten Vorstakkertracé, werd deels aangelegd maar strandde uiteindelijk in een vijftien jaar durende procedurele strijd met omwonenden en milieuvereniging Het Groene Hart.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Majesteitelijke bomenpracht in het park van kasteel Stapelen.

De Raad van State haalde er een streep door, de gemeente moest de weg verwijderen en het landschap herstellen. Als alternatief ontsluitingsplan koos Boxtel voor de Keulsebaan, een veel minder schadelijk tracé parallel aan het Duits Lijntje. Na nog wat aantastingen in de jaren negentig heeft de gemeente inmiddels de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van het gebied onderkend. En in de ruilverkaveling zijn langs de beek bomen geplant en poelen gegraven.

KROONJUWEEL
We starten de wandeling aan de Grote Beemd en lopen via het Dommelbruggetje richting kasteel Stapelen. Veel Boxtelaren, waaronder uw verslaggever, zijn zo gewend aan de aanwezigheid van het kasteel en zijn park dat we nauwelijks nog opkijken van de schoonheid van dit uiterst toegankelijke kroonjuweel. Vooral bomenliefhebbers die het park voor het eerst bezoeken, zullen zich verbazen over enkele majesteitelijke exemplaren. Voortdurend om ons heen kijkend wandelen we naar de parkuitgang aan de Parallelweg Zuid en groeten ondertussen een bruidspaar dat kennelijk op weg is voor een bruidsreportage in het kasteelpark.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een draaihekje bij de Vorstakker.

We passeren het leegstaande en vervallen horecapandje Pondarosa, een behoorlijke ‘valse noot’ in het eerste deel van de wandeling. Maar die wordt ruimschoots gecompenseerd als we enkele meters verderop linksaf slaan, de velden in. Het startpunt voor het mooiste deel van dit ommetje. Maïsvelden, graslanden, vergezichten en veldbloemen. Van het ene op het andere moment zijn we het beton en de geur van Ladonk vergeten.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Een Lakenvelder rund, een mooi oud ras.

Een nauwelijks herkenbaar pad van enkel platgelopen gras leidt ons, via een draaihekje, naar een piepklein bruggetje over de bijna uitgedroogde Blauwhoefse Loop. Schuin achter ons ligt het retentiebekken van Waterschap De Dommel. Dit werd zo’n tien jaar geleden aangelegd en is in de eerste plaats bedoeld voor het aftoppen van pieken in de hoogwaterafvoer. Maar door de reconstructie van het oude beekdal kreeg het ook een natuurfunctie. Op aandringen van de natuur- en milieugroepen bleven steilranden aan de beek behouden. In dit natte gebied voelen moeras- en watervogels zich thuis.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Even voorbij Kleinder Liempde voert het pad langs enkele achtertuinen.

STEILE OEVER
We lopen nu een paar honderd meter parallel aan de Blauwhoefse Loop. De sokken omhoog, want de brandnetels tieren hier welig. We passeren het zandpad Everbos dat is beschermd in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied. Plotseling staan de twee jongste in ons wandelgezelschap stil en turen gespannen in het groen naar een kikker en een sprinkhaan. Twee doodgewone buitengebiedbewoners die je echter in onze verharde stadstuintjes nooit tegenkomt. De beestjes zijn niet gediend van zoveel plotselinge aandacht en zoeken snel beschutting in de steile beekoever.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Het jonge maïs toont zijn mooiste krullen.

Via een paadje langs enkele achtertuinen komen we uit bij rotonde De Goor en steken hier over naar de Goorestraat met zijn mooie langgevelboerderijen. De tuinen liggen er prachtig bij. We wandelen hier in de volle zon, een petje is geen overbodige luxe. De Liempdseweg voert ons terug richting Boxtel en na het passeren van de brug over de Dommel kijken we even om naar één van de laatste zichtbare restanten van de Binnendommeltjes: het slootje tussen Dommel en fietssluisje. We nemen het beschutte pad De Lange Loop achter de tuinen van de Kleine Beemd, en vanaf hier is het nog maar enkele minuten op weg naar een verdiende versnapering op een terrasje.

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: Stokrozen horen bij het Brabantse land. Deze staan bij een boerderij aan de Goorestraat.
20 augustus

Print deze pagina

Terug