PROEF MET TREINEN ZONDER SPOORBOEKJE

Vrachtwagenverbod Kapelweg weer later

© 2009 - Brabants Centrum

OP DE FOTO: De spoorbomen van de dubbele overweg zullen in de eerste week van september nóg vaker dan nu al het geval is gesloten zijn. NS en ProRail doen een proef met extra treinen die rijden zonder spoorboekje. (Foto: Gerard Schalkx).

Het verbod op doorgaand vrachtverkeer dat de gemeente Boxtel wil instellen voor de Kapelweg en Tongeren, is opnieuw uitgesteld. Wilde het college van B. en W. in april van dit jaar eerst duidelijkheid over wat de beste plaats is om verbodsborden te plaatsen, nu wacht wethouder Wim van Erp met de publicatie van het verkeersbesluit vanwege de zomervakantie.

Het is volgens de wethouder niet gebruikelijk om dergelijke besluiten bekend te maken in een periode waarin een groot deel van de bewoners op vakantie is en zij dus de inspraaktermijn over het hoofd zouden kunnen zien. Maar het verkeersbesluit om de Kapelweg en Tongeren tijdelijk tot verboden gebied te verklaren voor doorgaande vrachtauto’s is wel degelijk genomen door het dagelijks bestuur van de gemeente, zo benadrukt Van Erp.

Direct na de zomervakantie volgt publicatie en dan hebben belanghebbenden vier weken de tijd eventuele bezwaren indienen. Het eerste bezwaar is overigens al op voorhand ingediend door een transportbedrijf uit Oisterwijk dat veel leveringen verricht in opdracht van Bosch Rexroth. ,,Het bedrijf betoogt dat het door de maatregel per rit zeventien kilometer om moet rijden en daardoor met hogere kosten wordt geconfronteerd”, vertelt de wethouder.

Door het aantrekken van twee extra buitengewone opsporingsambtenaren, zogeheten BOA’s, is de gemeente overigens in staat meer verkeerscontroles uit te voeren. Dat leidde de afgelopen weken tot het uitdelen van 68 bekeuringen aan vrachtwagenchauffeurs die over de Tongersestraat reden, terwijl zij daar volgens de kentekenregistratie niet thuishoren.

,,De transportbedrijven die in onze ogen in overtreding zijn, krijgen de bon toegestuurd en hebben twee weken de tijd om te aan te tonen dat zij wel degelijk bestemmingsverkeer zijn. Is dat inderdaad het geval, dan maken we de bekeuring alsnog ongedaan”, stelt wethouder Van Erp in zijn toelichting. ,,De BOA’s blijven de extra controles regelmatig uitvoeren. Het is geen eenmalige actie.”

ZONDER SPOORBOEKJE
Met meer dan buitengewone interesse volgt de Boxtelse verkeerswethouder de ontwikkelingen rond de spoorwegen. Dat geldt niet alleen de plaatsing van spoorbomen voor voetgangers en de bijbehorende hekjes naast het voetpad. Beide voorzieningen zijn geplaatst zonder medeweten van de gemeente, maar dat is volgens de wethouder niet vreemd omdat het een zaak is van spoorwegbeheerder ProRail. Het college van burgemeester en wethouders heeft dan ook geen moeite met de hekwerken. ,,Ze leveren een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid van de voetganger”, antwoordt B. en W. in een brief aan de raadsfractie van Balans die daarover onlangs vragen stelde.

Meer aandacht heeft wethouder Van Erp echter voor de onlangs aangekondigde proef van ProRail en de NS om in de eerste week van september zowel in de ochtend- als de avondspits tussen Eindhoven en Amsterdam bij wijze van proef zonder spoorboekje te gaan rijden. Dat gebeurt vooruitlopend op de wens om dit systeem vanaf 2012 definitief in te voeren. Van Erp: ,,Het houdt in dat er per uur twaalf in plaats van acht intercitytreinen door Boxtel rijden. Tel daarbij op de twee goederentreinen en de dubbele overweg is straks nóg langer dicht dan nu al het geval is.”

De proef van NS en ProRail duurt van maandag 31 augustus tot en met vrijdag 4 september en houdt in dat elke tien minuten een trein zal passeren. En aangezien dit gebeurt op een van de drukste spoortrajecten van Europa is dat een ingewikkelde logistieke uitdaging, stelt een woordvoerder van ProRail. Het is de eerste van een reeks proeven.

,,Veiligheid en klantgemak staan daarbij voorop. We onderzoeken onder welke condities het mogelijk is om meer treinen te laten rijden en de reizigers nog beter van dienst te kunnen zijn. De proef wordt in de eerste week van september gehouden omdat er dan minder reizigers zijn wegens vakanties, er geen grootschalige onderhoudswerkzaamheden zijn gepland en de weersomstandigheden gunstig zijn”, aldus ProRail.

De proefweek zal wijzigingen voor reizigers en de directe omgeving van het spoor met zich meebrengen. Er rijden meer treinen tijdens de spitsuren, deels met andere vertrektijden en soms vertrekkend vanaf een ander perron. Aansluitingen kunnen tijdens de spits ook anders zijn. De gewijzigde reismogelijkheden zijn te vinden in de treinplanner op www.ns.nl en mobiel.ns.nl. Op de stations worden extra servicemedewerkers ingezet om eventueel ongemak voor reizigers zoveel mogelijk te beperken. Omdat er meer treinen rijden, zullen spoorwegovergangen in die periode vaker gesloten zijn. Om hinder bij drukke overwegen als in de Tongersestraat te beperken worden, zet ProRail tijdens de proef eigen BOA’s en verkeersregelaars in.

AFSLUITING
De toezegging aan de Boxtelse werkgeversvereniging WeB om de dubbele overweg in de Tongersestraat als proef een week lang af te sluiten voor vrachtverkeer, kan de wethouder voorlopig niet gestand doen: ,,Het zou ook niet eerlijk zijn zolang de Schijndelseweg op de schop is en we met heel andere verkeersontwikkelingen in Boxtel te maken hebben dan normaal.” Van Erp wil zijn belofte wel nakomen, maar dat wordt dan in ieder geval pas na oktober omdat dan de reconstructie van de Schijndelseweg moet zijn afgerond. ,,Maar misschien is het dan niet meer nodig. Want wellicht dat tijdens de proef begin september van ProRail al duidelijk wordt, wat de afsluiting van de dubbele overweg tot gevolg heeft.”
6 augustus

Print deze pagina

Terug